keep something under one's hat - Türkçe İngilizce Sözlük