kendine çekidüzen vermek - Türkçe İngilizce Sözlük