kilise - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

kilise"kilise" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 9 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
kilise church i.
General
kilise fane i.
kilise parish i.
kilise meeting house i.
kilise house of god i.
kilise fold i.
kilise clerestory i.
kilise kirk i.
Archaic
kilise cirice

"kilise" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 188 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
kilise kanununa göre belirlenen canonical s.
General
(kilise) resmileştirmek establish f.
kilise töreni yapmak church f.
(kilise) koro şefi cantor i.
ana kilise motherchurch i.
ana kilise mother church i.
avlu (okul, kilise) close i.
bir kilise ayini sonrası okunan ya da söylenen ilahi ya da marş responsory i.
bir kilise ayini sonrası okunan ya da söylenen ilahi ya da marş response i.
bölge kilise görevlisi district visitor i.
büyük kilise basilica i.
büyük kilise cathedral i.
büyük kilise duomo i.
büyük kilise minster i.
cemaatleri bağımsız sayan kilise sistemi ile ilgili congregational i.
cemaatleri bağımsız sayan kilise yanlısı congregationalist i.
erken kilise kaynaklarını inceleyen bilim dalı patrology i.
erken kilise konsüllerini inceleyen bilim patrology i.
günaha karşılık ceza (kilise) penance i.
hristiyan kilise yasası canon i.
iskoçya kilise papazı veya üyesi kirkland i.
katolik kilise seremonisi high mass i.
kilise anahtarı church key i.
kilise apsisinde yükselen sıralar halinde yer alan din görevlilerinin oturma yeri synthronon i.
kilise avlusu god's acre i.
kilise avlusu parvis i.
kilise avlusu parvise i.
kilise avlusu galilee i.
kilise avlusu churchyard i.
kilise avlusu close i.
kilise ayini mass i.
kilise ayini church i.
kilise ayini action i.
kilise azası communicant i.
kilise bahçe mezarlığı churchyard i.
kilise bahçe mezarlığı god's acre i.
kilise bahçesi churchyard i.
kilise bahçesi god's acre i.
kilise balkonu loft i.
kilise başkanı ecclesiarch i.
kilise bilimi uzmanı ecclesiologist i.
kilise binaları church buildings i.
kilise binası church building i.
kilise cemaatinden kimse parishioner i.
kilise cemiyetinin bir üyesi parishioner i.
kilise çanı church bell i.
kilise çanları church bells i.
kilise çatısı church roof i.
kilise endüljansları church indulgences i.
kilise fuarı church fair i.
kilise giriş salonu galilee i.
kilise görevlisi beadle i.
kilise hademesi sexton i.
kilise hukukçusu canonist i.
kilise hukuku ecclesiastical law i.
kilise hukuku canon law i.
kilise idame amiri churchwarden i.
kilise idarecisi churchwarden i.
kilise ile devlet arasındaki anlaşma concordat i.
kilise ileri geleni doctor of the church i.
kilise inançlarının başka toplumlar tarafından benimsenmesi inculturation i.
kilise kanunu canon i.
kilise kapıcısı ostiary i.
kilise katibi parish clerk i.
kilise kayyumu sacristan i.
kilise komisyonu üyesi vestryman i.
kilise korosu church choir i.
kilise korosu choir i.
kilise korosu şefi precentor i.
kilise korosu üyesi çocuk choirboy i.
kilise korosunda söyleyen çocuk choirboy i.
kilise kulesi steeple i.
kilise kulesi spire i.
kilise kuralları uygunluk ecclesiasticism i.
kilise kurallarına uyan kimse conformist i.
kilise kurallarına uyma conformity i.
kilise mahkemesi başkanı rahip penitentiary i.
kilise meclisi consistory i.
kilise meclisi synod i.
kilise memuru verger i.
kilise memuru church officer i.
kilise mezarlığı churchyard i.
kilise mihrabı altar i.
kilise mimarisi church architecture i.
kilise mimarisi ve kilise süsleme sanatı çalışması ecclesiology i.
kilise mimarisi ve kilise süsleme sanatı çalışmasıyla yapılmış ecclesiolatry i.
kilise mütevellisi churchwarden i.
kilise müziği church music i.
kilise müziği plainchant i.
kilise müziği plainsong i.
kilise nikahı church wedding i.
kilise nüfuzu clericalism i.
kilise okulları church schools i.
kilise okulu parish school i.
kilise okulu parochial school i.
kilise onursal görevlisi churchwarden i.
kilise oturağı pew i.
kilise öğretileri bilimi uzmanı ecclesiologist i.
kilise panayırı church fair i.
kilise prensip veya usullerine tam bağlılık ecclesiasticum i.
kilise prensip veya usullerine uygun şekilde olma ecclesiasticalness i.
kilise resimleri church pictures i.
kilise resimleri mosque photos i.
kilise resimleri church photos i.
kilise resimleri mosque pictures i.
kilise sabah ibadeti matins i.
kilise sırası pew i.
kilise slavcası church slavic language i.
kilise tarihi church history i.
kilise töreni church ceremony i.
kilise üyelerinin resmi olmayan toplantısı social i.
kilise üyesi olma conformity i.
kilise ve devlet church and state i.
kilise ve siyaset church and politics i.
kilise ve sosyal problemler church and social problems i.
kilise ve uluslararası örgüt church and international organization i.
kilise vergisi church rate i.
kilise yapıları church buildings i.
kilise yasası clericalism i.
kilise yetkililerinin çıkardığı bir kanun canon i.
kilise yönetim kurulu consistory i.
kilise ziyaretçisi church visitor i.
küçük kilise chapel i.
manastır/kilise avlusu galilee i.
ortodoks doğu kilise binaları ortodox eastern church buildings i.
ölülerin gömüldüğü kilise gömütü crypt i.
ölülerin gömüldüğü kilise mahzeni crypt i.
resmen tanınmış olan kilise established church i.
resmi kilise establishment i.
yardım dağıtan kilise görevlisi almoner i.
yerel kilise local village i.
bir kilise ve papazının sorumlu olduğu mahalleye veya semte ait parochial s.
erken kilise yazarlarının yazılarıyla ilgili patristic s.
genel kilise ecumenic s.
kilise gibi churchly s.
kilise hukukuna ait canonical s.
kilise ile ilgili church s.
kilise ile ilgili churchy s.
kilise meclisi ile ilgili capitulary s.
kilise meclisi ile ilgili capitular s.
kilise mimarisi ve kilise süsleme sanatı çalışmasıyla yapılmış ecclesiological s.
kiliseye veya kilise örgütüne ait ecclesiastic s.
kutsallığı bozulmuş (kilise vb) defiled s.
liturjik (kilise) liturgical s.
kilise prensip veya usullerine uygun şekilde ecclesiastically zf.
Colloquial
çatma ahşap kilise stave church
Trade/Economic
kilise bilimi ecclesiology i.
kilise öğretileri bilimi ecclesiology i.
Law
katolik kilise hukuku canon law
kilise görevlisi bedel
kilise hukuku canon law
kilise hukuku bilgini canonist
kilise hukukuna ait canonical
kilise kanunu ecclesiastical law
kilise kanunu canon law
kilise mahkemesi spiritual court
kilise mahkemesi ecclesiastical court
kilise malları kira sözleşmesi emphyteusis
kilise yargı gücü ecclesiastical jurisdiction
Politics
din ve kilise nosyonu ile millet nosyonunun bir araya getirilmesi/birleştirilmesi ethnophyletism
din ve kilise nosyonu ile millet nosyonunun bir araya getirilmesi/birleştirilmesi phyletism
kilise devlet ilişkileri church-state relations
kilise hukuku ecclesiastics law
kilise mahkemeleri ecclesiastics courts
kilise mahkemeleri tarafından uygulanan kurallar ecclesiastics law
kilise mensubu olmayanlar laity
kilise okulu church school
kilise ve devlet church and state
Architecture
kilise bodrumu crypt
Construction
kilise bodrumu crypt
kilise dam sağrısı church hip
Psychology
kilise korkusu ecclesiophobia
Social Sciences
kilise karşıtlığı antichurch
History
kilise bölgesinden sorumlu rahip (ingiltere) parson
kilise nikahı fleet marriage
kilise nikahı yapan din adamı fleet parson
Religious
kilise korusunun ilahi söylediği kilise ayini common
kilise yılı christian year
kilise yılı church year
kutsal ekmek kutusu (kilise) pyx
muzaffer kilise church triumphant
ortodoks kilise ayinlerinde kullanılan ekmek parçası prosphora
özel kilise ayini common
özel seremonilerde kullanılan kilise odası common
Music
kilise törenlerinin sonunda okunan bereket duası benediction
kilise veya şapel tarzda söylenen enstrümansız şarkı a cappella
Theatre
kilise tiyatrosu church theatre
British Slang
kilise üyesi dindar kimse devil dodger