kneed dough to a homogeneous consistency for making tortillas - Türkçe İngilizce Sözlük

Sanırız yanlış oldu, doğrusu şunlar olabilir mi?