liquid level indicating device - Türkçe İngilizce Sözlük