lose one's grip on someone - Türkçe İngilizce Sözlük