maintenance of blood pressure - Türkçe İngilizce Sözlük