make a case for something - Türkçe İngilizce Sözlük