miami (city in the usa) - Türkçe İngilizce Sözlük

Sanırız yanlış oldu, doğrusu şunlar olabilir mi?