null method of measurement - Türkçe İngilizce Sözlük