open-air market with the stalls covered by awnings - Türkçe İngilizce Sözlük

Sanırız yanlış oldu, doğrusu şunlar olabilir mi?