organisation of production - Türkçe İngilizce Sözlük