organisation of the firm - Türkçe İngilizce Sözlük