performance upon counter-performance - Türkçe İngilizce Sözlük