popular colombian dance where figures are made while a spindle is worn to spin wool - Türkçe İngilizce Sözlük

Sanırız yanlış oldu, doğrusu şunlar olabilir mi?