presumed infectious diarrhoea - Türkçe İngilizce Sözlük