principle of specification - Türkçe İngilizce Sözlük