psychology - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

psychology

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"psychology" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 13 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
psychology i. psikoloji
psychology i. ruh bilimi
General
psychology i. ruhiyat
psychology i. ruh hali
psychology i. tinbilim
psychology i. ilm-i ahval-i ruh
psychology i. ruhbilim
Psychology
psychology psikoloji
psychology ruhbilim
psychology ruhiyat
Education
psychology psikoloji
Linguistics
psychology ruhbilim
Philosophy
psychology ruhbilim

"psychology" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 243 sonuç

İngilizce Türkçe
General
abnormal behaviour psychology i. anormal davranış psikolojisi
adlerian psychology i. adlerian psikoloji
adolescent psychology i. genç psikolojisi
adolescent psychology i. ergen psikolojisi
adolescent psychology i. ergenlik psikolojisi
backward psychology i. geriye dönük/geçmişle bağlantılı psikoloji
child psychology i. çocuk psikolojisi
children’s psychology i. çocuk psikolojisi
children’s psychology i. çocuk ruhbilimi
cognitive psychology i. kognitif psikoloji
cognitive psychology i. kavramsal psikolojisi
cognitive psychology i. bilişsel psikoloji
community psychology i. toplum psikolojisi
comperative psychology i. karşılaştırmalı psikoloji
consulting psychology i. danışmanlık psikolojisi
counseling psychology i. danışmanlık psikolojisi
criminal psychology i. kriminal psikoloji
criminal psychology i. suç psikolojisi
criminal psychology i. suçlu psikolojisi
criminal psychology i. ceza psikolojisi
depth psychology i. derin psikoloji
depth psychology i. derinlik psikolojisi
descriptive psychology i. tanımlayıcı psikoloji
developmental psychology i. gelişim psikolojisi
dictionary of psychology i. psikoloji sözlüğü
dynamic psychology i. dinamik psikoloji
educational psychology i. egitim psikolojisi
educational psychology i. eğitim psikolojisi
engineering psychology i. mühendislik psikolojisi
engineering psychology i. teknoloji psikolojisi
enterprise psychology i. işletme psikolojisi
existential psychology i. varoluşsal psikoloji
existential psychology i. varoluşçu psikoloji
experimental psychology i. deneysel psikoloji
experimental psychology i. tecrübi psikoloji
form psychology i. biçim psikolojisi
genetic psychology i. genetik psikoloji
gestalt psychology i. bütünlük teorisi
gestalt psychology i. form psikolojisi
gestalt psychology i. geştalt psikolojisi
gestalt psychology i. gestalt psikolojisi
herd psychology i. sürü psikolojisi
human psychology i. insan psikolojisi
humanistic psychology i. hümanistik psikoloji
industrial psychology i. endüstri psikolojisi
industrial psychology i. sanayi psikolojisi
infant psychology i. bebek psikolojisi
kinetic psychology i. harekiyat psikolojisi
kinetic psychology i. kinetik psikoloji
mass psychology i. kitle psikolojisi
medical psychology i. tıbbi psikoloji
modern psychology i. modern psikoloji
movement, psychology of i. hareket psikolojisi
old age psychology i. yaşlılık psikolojisi
organic psychology i. örgensel ruhbilim
organizational psychology i. örgüt psikolojisi
para-psychology i. ilm-i mükaşefe
para-psychology i. ilm-i batın
para-psychology i. meta psikoloji
para-psychology i. para-psikoloji
para-psychology i. ilm-i feraset
pathological psychology i. patolojik psikoloji
personality psychology i. şahsiyet psikolojisi
personality psychology i. kişilik psikolojisi
personnel psychology i. personel psikolojisi
police psychology i. polis psikolojisi
political psychology i. siyasal psikoloji
political psychology i. siyaset psikolojisi
prison psychology i. mahkum psikolojisi
psychology and literature i. psikoloji ve edebiyat
psychology and religion i. psikoloji ve din
psychology consulting i. psikolojik danışma
psychology of education i. eğitim psikolojisi
psychology of environment i. çevre psikolojisi
psychology of health i. sağlık psikolojisi
psychology of management i. yönetim psikolojisi
psychology of religion i. din psikolojisi
psychology of unemployment i. işsizlik psikolojisi
psychology of working-employment i. çalışma psikolojisi
psychology-culture anthropology i. psikoloji antropolojisi
psychology-culture anthropology i. psikolojik-kültürel antropoloji
psychometric psychology i. psiko-metrik psikoloji
religious psychology i. dini psikoloji
science in counseling psychology i. psikolojik danışmanlık bilimi
self psychology i. benlik psikolojisi
social psychology i. sosyal psikoloji
social psychology i. toplum psikolojisi
space psychology i. uzay psikolojisi
structuralist psychology i. yapısalcı psikoloji
understanding-cognition psychology i. mana psikolojisi
working psychology i. iş psikolojisi
Trade/Economic
cologne school of tax psychology köln vergi psikolojisi okulu
organizational psychology örgütsel psikoloji
personnel psychology personel psikolojisi
Law
criminal psychology ceza psikolojisi
Politics
cognitive psychology bilişsel psikoloji
communism and psychology komünizm ve psikoloji
political psychology siyasal psikoloji
Institutes
british society for the study of sex psychology ingiliz cinsel psikoloji çalışmaları derneği
Aeronautic
aviation psychology havacılık psikolojisi
Medical
adolescent psychology adolesan psikolojisi
applied psychology uygulamalı ruhbilim
child psychology çocuk psikolojisi
clinical psychology klinik psikoloji
education psychology eğitim psikolojisi
psychology department psikoloji bölümü
psychology service psikoloji servisi
religion and psychology din ve psikoloji
Psychology
abnormal psychology anormallik psikolojisi
abnormal psychology normaldışı ruhbilim
act psychology işlem ruhbilimi
act psychology eylem psikolojisi
adolescent psychology ergenlik ruhbilimi
adolescent psychology adolesan psikolojisi
advertising psychology reklam psikolojisi
analytical psychology analitik psikoloji
analytical psychology çözümsel ruhbilim
animal psychology hayvan ruhbilimi
animal psychology hayvan psikolojisi
applied psychology uygulamalı ruhbilim
applied psychology uygulamalı psikoloji
basic psychology temel psikoloji
biological psychology biyolojik psikoloji
biological psychology biyolojik ruhbilim
child psychology çocuk psikolojii
child psychology çocuk psikolojisi
clinical psychology klinik psikoloji
clinical psychology klinik psikolojisi
cognitive psychology biliş psikolojisi
cognitive psychology bilişsel ruhbilim
cognitive psychology bilişsel psikoloji
collective psychology kolektif psikoloji
community psychology toplum psikolojisi
comparative psychology karşılaştırmalı ruhbilim
comparative psychology karşılaştırmalı psikoloji
correctional psychology rehabilitasyon psikolojisi
counselling psychology danışmanlık ruhbilimi
cross-cultural psychology kültürlerarası psikoloji
crowd psychology kitle psikolojisi
cultural science psychology kültür ruhbilimi
depth psychology derinlik ruhbilimi
development psychology gelişim psikolojisi
developmental psychology gelişimsel ruhbilim
differencial psychology farklar psikolojisi
differential psychology fark psikolojisi
differentiating psychology farklılaşma psikolojisi
dynamic psychology dinamik psikoloji
ecological psychology çevre ruhbilimi
educational psychology eğitim psikolojisi
educational psychology eğitim ruhbilimi
ego psychology ego psikolojisi
empirical psychology görgül ruhbilim
environmental psychology çevre psikolojisi
environmental psychology çevresel ruhbilimi
evolutionary psychology evrim psikolojisi
evolutionary psychology evrimsel psikoloji
existential psychology varoluşçu ruhbilim
experimental psychology deneysel ruhbilim
folk psychology halk psikolojisi
forensic psychology adli tıp psikolojisi
forensic psychology adli tıp ruhbilimi
forensic psychology adli psikoloji
functional psychology işlevsel ruhbilim
general psychology genel psikoloji
general psychology genel ruhbilim
genetic psychology gensel ruhbilim
gestalt psychology geştalt psikolojisi
gestalt psychology biçim ruhbilimi
group psychology grup psikolojisi
health psychology sağlık ruhbilimi
health psychology sağlık psikolojisi
humanistic psychology hümanist psikoloji
individual psychology bireysel ruhbilim
individual psychology bireysel psikoloji
industrial psychology endüstri ruhbilimi
industrial psychology endüstriyel psikoloji
infant psychology bebek psikolojisi
interbehavioral psychology davranışlararası ruhbilimi
investigative psychology araştırma psikolojisi
jungian psychology jung psikolojisi
juristic psychology adalet psikolojisi
mass psychology yığın ruhbilimi
mathematical model psychology matematiksel örnek ruhbilim
medical psychology tıbbi psikoloji
military psychology askerlik ruhbilimi
mob psychology güruh psikolojisi
mob psychology kitle psikolojisi
motivation psychology motivasyon psikolojisi
object psychology nesnel ruhbilim
occupational psychology mesleki psikoloji
organismic psychology örgensel ruhbilim
pediatric psychology pediatrik psikoloji
personalistic psychology kişiliksel ruhbilim
phenomenological psychology fenomenolojik psikoloji
philosophical psychology felsefi psikoloji
physiological psychology fizyolojik psikoloji
physiological psychology fizyolojik ruhbilim
preventive psychology koruyucu psikoloji
psychodynamic psychology psikodinamik psikoloji
psychology and literature psikoloji ve edebiyat
psychology and philosophy psikoloji ve felsefe
psychometric psychology psikometrik ruhbilim
rational psychology ussal ruhbilim
reverse psychology ters psikoloji
school psychology okul psikolojisi
scientific psychology bilimsel ruhbilim
self psychology öz ruhbilimi
self psychology kendilik psikolojisi
self-psychology benlik psikolojisi
social psychology toplumsal ruhbilim
social psychology sosyal psikoloji
spiritual psychology spiritüel psikoloji
spiritual psychology ruhsal psikoloji
sport psychology spor psikolojisi
statistical psychology sayılama ruhbilimi
stimulus-response psychology uyaran-karşılık ruhbilimi
structural psychology yapısal ruhbilim
subjective psychology öznel psikoloji
topographical psychology topografik psikoloji
topological psychology topolojik psikoloji
topological psychology topoloji ruhbilimi
toponymical psychology toponimik psikoloji
transcultural psychology kültürler aşırı psikoloji
vector psychology vektör psikolojisi
vector psychology vektör ruhbilimi
victim psychology kurban psikolojisi
Social Sciences
socio-psychology toplum psikolojisi
socio-psychology sosyal psikoloji
Education
abnormal psychology anormal davranışlar psikolojisi
essentials of psychology psikolojinin temelleri
introduction to psychology psikolojiye giriş
practical applications in psychology psikolojide pratik uygulamalar
psychology education psikoloji eğitimi
psychology of adolescence ergenlik psikolojisi
psychology of learning öğrenme psikolojisi
psychology of personality kişilik psikolojisi
theories in psychology psikolojide kuramlar
Linguistics
cognitive psychology bilişsel ruhbilim
gestalt psychology geştalt ruhbilimi
psychology of communication iletişim psikolojisi
psychology of language dil psikolojisi
Environment
environmental psychology çevre psikolojisi
Sport
american psychology association (apa) amerikan psikoloji birliği