put in somebody as intermediary - Türkçe İngilizce Sözlük