rent received in advance - Türkçe İngilizce Sözlük