resistance-condenser combination - Türkçe İngilizce Sözlük