resistance-to-reactance ratio - Türkçe İngilizce Sözlük