sıkmak - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

sıkmak"sıkmak" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 69 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
sıkmak bore f.
sıkmak tighten f.
sıkmak squeeze f.
sıkmak bother f.
General
sıkmak crib f.
sıkmak mope f.
sıkmak constrict f.
sıkmak irk f.
sıkmak depress f.
sıkmak bother f.
sıkmak embarrass f.
sıkmak grip f.
sıkmak wring f.
sıkmak oppress f.
sıkmak make fast f.
sıkmak distress f.
sıkmak pull on f.
sıkmak drive f.
sıkmak astringe f.
sıkmak spray f.
sıkmak brace f.
sıkmak chevy f.
sıkmak pinch f.
sıkmak constipate f.
sıkmak pressurize f.
sıkmak hatchel f.
sıkmak load f.
sıkmak annoy f.
sıkmak fret f.
sıkmak pester f.
sıkmak hold tight f.
sıkmak chagrin f.
sıkmak chivvy f.
sıkmak trouble f.
sıkmak jam f.
sıkmak crush f.
sıkmak cumber f.
sıkmak strangulate f.
sıkmak harass f.
sıkmak eloq f.
sıkmak prey f.
sıkmak incommode f.
sıkmak straiten f.
sıkmak ail f.
sıkmak chivy f.
sıkmak express f.
sıkmak clench f.
sıkmak plague f.
sıkmak press f.
sıkmak turn off f.
sıkmak chivy up f.
sıkmak pressurise f.
Phrasals
sıkmak brown off
Colloquial
sıkmak worry to death
sıkmak psych out someone
Idioms
sıkmak make someone's gorge rise
sıkmak give the pip
Technical
sıkmak press
sıkmak mangle
sıkmak thirl
sıkmak express
sıkmak extrude
sıkmak squeeze
sıkmak compress
sıkmak squash
sıkmak quetch
sıkmak tighten
sıkmak clench
Automotive
sıkmak torque

"sıkmak" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 259 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
can sıkmak annoy f.
birinin elini sıkmak shake someone's hand f.
can sıkmak bother f.
canını sıkmak bother f.
General
sıkmak (kemer vb'ni) tighten f.
canını sıkmak disgruntle f.
sıkmak (çamaşırı) wring f.
kemerini sıkmak tighten one's belt f.
sıkmak (meyve/ıslak bez vb'ni) squeeze f.
canını sıkmak irk f.
birinin canını sıkmak give someone the pip f.
dişini sıkmak grit one's teeth and bear it f.
canını sıkmak give the hump f.
kemerleri sıkmak tighten one's belt f.
canını sıkmak displease f.
kemer sıkmak tighten one's belt f.
sıkmak (limon) press f.
canını sıkmak trouble f.
canını sıkmak get in someone's hair f.
kuvvetle sıkmak wring f.
can sıkmak wear on f.
döndürerek sıkmak give something a wring f.
kemeri sıkmak tighten one's belt f.
birinin canını çok sıkmak bore someone to tears f.
sıkmak (limon) ream f.
can sıkmak bore f.
vida sıkmak screw f.
çok sıkmak straitjacket f.
sıkmak (yumruğunu/dişlerini) clench f.
canını sıkmak vex f.
kemer sıkmak pull in one's belt f.
kendi ayağına sıkmak shoot oneself in the foot f.
çamaşır sıkmak wring laundry f.
canını sıkmak bug f.
boğazını sıkmak strangle f.
sprey sıkmak spray f.
burarak sıkmak (çamaşırı) wring f.
kurşun sıkmak fire bullet f.
canını sıkmak depress f.
canını sıkmak devil f.
can sıkmak bug f.
birisinin canını sıkmak bore f.
el sıkmak shake hands f.
boğazını sıkmak scrag f.
canını sıkmak bother about f.
canını sıkmak bait f.
kuvvetlice sıkmak (birinin elini) wring f.
ayağını sıkmak pinch f.
canını sıkmak offput f.
döndürerek sıkmak wring f.
birinin elini sıkmak press someone's hand f.
yumruğunu sıkmak double f.
boğazını sıkmak choke f.
canını sıkmak hassle f.
fazla sıkmak bind f.
birinin canını çok sıkmak bore someone to death f.
sıkmak (bir yemeğe tat verebilecek bir madde) take f.
içini sıkmak hip f.
canını sıkmak distress oneself f.
canını sıkmak ruffle somebody's temper f.
canını sıkmak annoy f.
canını sıkmak cast down f.
boğazını sıkmak throttle f.
palavra sıkmak loudmouth f.
canını sıkmak put off f.
canını sıkmak bore f.
canını sıkmak fash (scot) f.
çevirerek sıkmak wring f.
canını sıkmak put about f.
canını sıkmak perturb f.
canını sıkmak irritate f.
canını sıkmak give somebody the hump f.
canını sıkmak get peeved f.
canı sıkmak make uneasy f.
canı sıkmak be annoyed f.
canı sıkmak be vexed by f.
dişini sıkmak be patient f.
meteliğe kurşun sıkmak be penniless f.
meteliğe kurşun sıkmak be flat broke f.
dişini sıkmak grit one's teeth f.
limon sıkmak squeeze the lemon f.
ayağına sıkmak shoot somebody in the leg f.
ayağına sıkmak shoot somebody in the foot f.
bacağına sıkmak shoot somebody in the leg f.
canını sıkmak exasperate f.
civata sıkmak screw the bolt f.
kurşun sıkmak shoot f.
ayağını sıkmak (one's shoes) press against one's feet f.
ayağını sıkmak (one's shoes) pinch one's feet f.
canını sıkmak get to someone f.
silah sıkmak fire a gun f.
zor bir dönem süresince dişini sıkmak stand the gaff f.
(diş/yumruk) sıkmak clench f.
sivilce sıkmak squeez pimples f.
sivilce sıkmak pop zits f.
sahte bir sıcaklıkla el sıkmak glad-hand f.
can sıkmak chagrin f.
can sıkmak dismay f.
can sıkmak importune f.
vidayı sıkmak tighten it f.
canını sıkmak put out f.
canını sıkmak afflict with f.
kemerleri sıkmak tighten the belt f.
kıvırarak suyunu sıkmak wring out f.
(çamaşırın) suyunu sıkmak wring out f.
parfüm sıkmak put on perfume f.
koku sıkmak dab on perfume f.
koku sıkmak put on perfume f.
koku sıkmak spray on perfume f.
parfüm sıkmak dab on perfume f.
parfüm sıkmak spray on perfume f.
birisinin elini sıkmak shake someone's hand f.
göstericilere biber gazı sıkmak use pepper gas on protesters f.
göstericilere göz yaşartıcı gaz sıkmak use tear gas on protesters f.
vidayı sıkmak tighten a screw f.
vida sıkmak tighten a screw f.
portakal sıkmak squeeze orange f.
limon sıkmak squeeze lemon f.
dişini sıkmak bear f.
pazılarını kasmak/sıkmak flex one's biceps f.
fazla/aşırı sıkmak over-tighten f.
şeker kamışı sıkmak grind sugar cane f.
göz yaşartıcı gaz sıkmak tear-gas f.
canını sıkmak chafe f.
tekrar can sıkmak reimportune f.
can sıkmak noie [obsolete] f.
can sıkmak thorn f.
boğazını sıkmak thrapple f.
boğmak, boğazını sıkmak thropple [scottish] f.
mengene (çamaşır sıkmak için) wringer i.
Phrasals
canını sıkmak brown off
can sıkmak act up
dişini sıkmak hang on
bir şeyin dişini sıkmak ride something out
Colloquial
kemerleri sıkmak pull in one's belt
kemerleri sıkmak tighten one's belt
canını sıkmak trouble one's head about something
canını sıkmak bother one's head about something
boğazını sıkmak jump down one's throat
birinin canını sıkmak bore someone to tears
birinin canını sıkmak bore someone to death
canını sıkmak badger to death
birisini çok sıkmak bore someone stiff
birisini çok sıkmak bore someone to death
birisini çok sıkmak bore someone to tears
birine dört kurşun sıkmak put four bullets into someone
birine üç kurşun sıkmak put three bullets into someone
Idioms
canını sıkmak get on (someone's) nerves f.
(birinin) canını sıkmak make (someone) nervous f.
dişini sıkmak bite the bullet
kafasına sıkmak blow one's brains out
dişini sıkmak clench one's teeth
dişini sıkmak grit one's teeth
kemerleri sıkmak tighten one's belts
kemerleri sıkmak scrimp and save
kemer sıkmak tighten one's belt
birisini sıkmak tick off
birisini sıkmak make someone's blood boil
birisini sıkmak make someone's hackles rise on
birisini sıkmak burn up
birisini sıkmak make someone see red
birisini sıkmak miff
birisini sıkmak get someone's back up
birisini sıkmak nark
birisini sıkmak ruffle someone's feathers
birisini sıkmak hack off
birisini sıkmak get on someone's nerves
birisini sıkmak get someone's goat
birisini sıkmak give someone the pip
birisini sıkmak get up someone's nose
birisini sıkmak bug
birisini sıkmak get on someone's wick
birisini sıkmak get someone's dander up
birisini sıkmak rankle with
birisini sıkmak tee off
birisini sıkmak rub up the wrong way
birisini sıkmak wind up
çok konuşarak karşısındakini sıkmak talk someone's head off
çok konuşarak karşısındakini sıkmak talk someone's ear off
canını sıkmak lower someone's spirit
canını sıkmak play the bear
birini sıkmak play the bear
canını sıkmak hit a nerve
canını sıkmak touch a nerve
canını sıkmak hit a raw nerve
canını sıkmak touch a raw nerve
kemerleri sıkmak pull in one's horns
kemerleri sıkmak draw in one's horns
canını sıkmak give the pip
ümüğünü sıkmak shove down one's throat
ümüğünü sıkmak ram it down one's throat
kemer sıkmak make one's money stretch
kemer sıkmak stretch one's money
birisini çok sıkmak bore someone stiff
birisini çok sıkmak bore someone to death
birisini çok sıkmak bore someone to tears
birisini çok sıkmak bore the arse off somebody
birisini çok sıkmak bore the ass off somebody
ümüğünü sıkmak go for the jugular
birisini aşırı sıkmak bore the socks off someone
kemer sıkmak take one's belt in a notch
kemer sıkmak pull one's belt in a notch
canını sıkmak get one's knickers in a knot
canını sıkmak get one's knickers in a twist
(önemsiz bir şey için) canını sıkmak get one's knickers in a knot
(önemsiz bir şey için) canını sıkmak get one's knickers in a twist
birisini çok sıkmak bore somebody to death
canını sıkmak badger someone to death
içini sıkmak gripe one's soul
birisinin canını sıkmak get someone's back up
birisinin canını sıkmak get someone's hackles up
birisinin canını sıkmak put someone's back up
birisinin canını sıkmak get someone's irish up
birisinin canını sıkmak get someone's dander up
birisinin canını sıkmak raise somebody's hackles
birisinin canını sıkmak make somebody's hackles rise
dişini sıkmak gut it out
dişini sıkmak tough it out
kendini sıkmak/zorlamak gulp something back
dişini sıkmak gulp something back
(kokudan) burnunu sıkmak/tutmak hold one's nose
mekana/meskene mermi sıkmak shoot the place up
mekana/meskene mermi sıkmak shoot a place up
birinin canını sıkmak get in someone's face
birini çok sıkmak put somebody to sleep
dişlerini sıkmak grit one's teeth
kemer sıkmak trim your sails
bir şeye canını sıkmak get oneself worked up (over something)
bir şeye canını sıkmak get oneself worked up (about something)
bir şeye canını sıkmak get worked up (over something)
bir şeye canını sıkmak get worked up (about something)
bir şeye canını sıkmak be worked up (about something)
bir şeye canını sıkmak be worked up (over something)
canını sıkmak cream one's corn
(kokudan) burnunu sıkmak/tutmak plug one's nose
Speaking
seni sıkmak istemiyorum I don't want to bore you
Slang
canını sıkmak turn off
birisinin elini sıkmak slip someone five
birinin elini sıkmak slip someone five
birinin kafasına kurşun sıkmak stick a bullet in one's head
palavra sıkmak bullshit
(kafadan) sıkmak blow smoke
kurşun sıkmak bust a cap (rap slang)
canını sıkmak bum
canını sıkmak bum out
canını sıkmak chap one's hide
Technical
burarak sıkmak wring
anahtarla sıkmak tighten with a wrench
Automotive
aşırı sıkmak overtighten
Aeronautic
sıkıştırmak sıkmak compress
Marine
halat ipliğinden katranı sıkmak için kullanılan aygıt nipper i.
Gastronomy
burup sıkmak twist and squeeze
Hunting
silahı sıkmak scabbard
Archaic
dişini sıkmak chack f.
gagasını sıkmak chack f.
British Slang
birini çok sıkmak bore the pants off someone
birini çok sıkmak bore shitless
birini çok sıkmak bore the tits off someone
birini sıkmak lumber