sarhoş olmak - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

sarhoş olmak"sarhoş olmak" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 90 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
sarhoş olmak get drunk f.
General
sarhoş olmak soak f.
sarhoş olmak see double f.
sarhoş olmak get drunk f.
sarhoş olmak be intoxicated f.
sarhoş olmak get well oiled f.
sarhoş olmak have a jag on f.
sarhoş olmak get liquored up f.
sarhoş olmak be up the pole f.
sarhoş olmak be drunk f.
sarhoş olmak be loaded f.
sarhoş olmak get sloshed f.
sarhoş olmak lubricitate f.
sarhoş olmak drunken [obsolete] f.
Colloquial
sarhoş olmak be well away f.
sarhoş olmak hang one on f.
sarhoş olmak gas f.
sarhoş olmak gas up f.
sarhoş olmak get spun f.
sarhoş olmak get squiffy [uk] f.
sarhoş olmak get stupid f.
sarhoş olmak slush up f.
sarhoş olmak be in (one's) altitudes [obsolete] f.
sarhoş olmak have had a few (too many) f.
Idioms
sarhoş olmak be in liquor f.
sarhoş olmak have a brick in one's hat f.
sarhoş olmak burn with a low blue flame f.
sarhoş olmak be half-cut f.
sarhoş olmak hit the bottle f.
sarhoş olmak have a glow on f.
sarhoş olmak have got a glow on f.
sarhoş olmak be in orbit f.
sarhoş olmak be well away f.
sarhoş olmak be tired and emotional f.
sarhoş olmak shot full of holes f.
sarhoş olmak have a few too many f.
sarhoş olmak have one too many f.
sarhoş olmak hit the booze f.
sarhoş olmak have a buzz on f.
sarhoş olmak have a snootful f.
sarhoş olmak have the sun in (one's) eyes f.
sarhoş olmak have an edge on f.
sarhoş olmak be in the pink f.
sarhoş olmak be one over (the) eight [uk] f.
sarhoş olmak buzz f.
sarhoş olmak have a snoot full f.
sarhoş olmak have brain on a leash f.
Slang
sarhoş olmak be on the blink f.
sarhoş olmak cop a head f.
sarhoş olmak get a can on f.
sarhoş olmak have got a load on f.
sarhoş olmak tie it on f.
sarhoş olmak get hepped f.
sarhoş olmak throw one back f.
sarhoş olmak have a load on f.
sarhoş olmak belly up f.
sarhoş olmak be hepped up f.
sarhoş olmak get loaded f.
sarhoş olmak tie one on f.
sarhoş olmak get wasted f.
sarhoş olmak get hepped up f.
sarhoş olmak lay one on f.
sarhoş olmak have one's brain on a leash f.
sarhoş olmak go out of one's skull f.
sarhoş olmak wig out f.
sarhoş olmak get well oiled f.
sarhoş olmak hang one on f.
sarhoş olmak be hepped f.
sarhoş olmak be out of one's skull f.
sarhoş olmak pull a daniel boone f.
sarhoş olmak fuzzle f.
sarhoş olmak get a load on [us] f.
sarhoş olmak have a load on [us] f.
sarhoş olmak get pasted f.
sarhoş olmak be glazed f.
sarhoş olmak have (got) a skinful f.
sarhoş olmak have a skinful f.
sarhoş olmak have a package on [uk] f.
sarhoş olmak juice up f.
sarhoş olmak maggoty f.
sarhoş olmak be hard up f.
sarhoş olmak be on the blink f.
sarhoş olmak be on the fritz f.
sarhoş olmak be out like a light f.
sarhoş olmak be out of the way f.
sarhoş olmak be loopy f.
sarhoş olmak be pie-eyed f.
sarhoş olmak booze up f.
sarhoş olmak lubricate f.
sarhoş olmak sauce up f.

"sarhoş olmak" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 91 sonuç

Türkçe İngilizce
General
kör kütük sarhoş olmak get paralytic f.
çok sarhoş olmak be pissed f.
zil zurna sarhoş olmak be pissed f.
zil zurna sarhoş olmak get drunk as a skunk f.
haddinden fazla içip sarhoş olmak get pissed out of one's mind f.
zil zurna sarhoş olmak get pissed out of one's mind f.
çok içip sarhoş olmak get pissed out of one's mind f.
araba kullanamayacak/süremeyecek kadar sarhoş olmak be too drunk to drive f.
kör kütük sarhoş olmak be intoxicated to the point of stupefaction f.
Phrasals
şarapla sarhoş olmak wine up f.
Colloquial
zilzurna sarhoş olmak get steamed up f.
körkütük sarhoş olmak get steamed up f.
fitil gibi sarhoş olmak get steamed up f.
çok sarhoş olmak be steamed up f.
zilzurna sarhoş olmak be steamed up f.
çok sarhoş olmak have had one too many f.
körkütük sarhoş olmak be out of this world f.
zilzurna sarhoş olmak be out of this world f.
aşırı sarhoş olmak be out of it f.
zil zurna sarhoş olmak be out of it f.
körkütük sarhoş olmak be out of it f.
Idioms
aptallık yapacak kadar sarhoş olmak have drunk wine of ape f.
içki içip sarhoş olmak crook (one's) elbow f.
içki içip sarhoş olmak crook the elbow f.
içki içip sarhoş olmak bend one's elbow f.
çok sarhoş olmak whip the cat [obsolete] f.
bulut gibi sarhoş olmak burn with a low blue flame f.
çok sarhoş olmak be in one's cups f.
çok içip sarhoş olmak belt the grape f.
çok sarhoş olmak be out of one's brain f.
hemen sarhoş olmak can't hold their liquor f.
hemen sarhoş olmak can't hold their drink f.
fitil gibi sarhoş olmak burn with a low blue flame f.
içip sarhoş olmak take one's fill f.
zil zurna sarhoş olmak be three sheets to the wind f.
zil zurna sarhoş olmak shot full of holes f.
zil zurna sarhoş olmak get pissed as a skunk f.
zil zurna sarhoş olmak be as full as a boot f.
zil zurna sarhoş olmak be out of one's brain f.
gözünün önünü görmeyecek kadar sarhoş olmak have the sun in (one's) eyes f.
önünü göremeyecek kadar sarhoş olmak have the sun in (one's) eyes f.
alkol veya uyuşturucudan sarhoş olmak be higher than a kite f.
alkol veya uyuşturucudan sarhoş olmak be out of this world f.
aşırı sarhoş olmak be sloshed to the gills f.
zilzurna sarhoş olmak be sloshed to the gills f.
körkütük sarhoş olmak be sloshed to the gills f.
ne yaptığını/kendini bilmeyecek kadar sarhoş olmak be sloshed to the gills f.
aşırı sarhoş olmak be out of (one's) face f.
zil zurna sarhoş olmak be out of (one's) face f.
körkütük sarhoş olmak be out of (one's) face f.
aşırı sarhoş olmak be out of (one's) skull f.
zil zurna sarhoş olmak be out of (one's) skull f.
körkütük sarhoş olmak be out of (one's) skull f.
hafif sarhoş olmak be/have one over the eight f.
içip içip sarhoş olmak bend one's the elbow f.
içip içip sarhoş olmak bend the elbow f.
içip içip sarhoş olmak bend elbow f.
sarhoş olma eşiği birinden yüksek olmak drink somebody under the table f.
sarhoş olma eşiği yüksek olmak drink under the table f.
sarhoş olmak için içmek soak face f.
Speaking
sarhoş olmak istemiyorum I don't want to get drunk expr.
Slang
çok sarhoş olmak get too sauced f.
körkütük sarhoş olmak get hammered f.
körkütük sarhoş olmak hit it up f.
zil zurna sarhoş olmak be off one's tits f.
zil zurna sarhoş olmak have a load on f.
zil zurna sarhoş olmak have got a load on f.
aşırı sarhoş olmak get stupid drunk f.
sersem gibi sarhoş olmak get stupid drunk f.
sarhoş olmak için içmek soak one's face f.
çok sarhoş olmak feel groovy f.
içip içip sarhoş olmak fuzzle f.
psikoaktif ilaç veya uyuşturucuyla sarhoş olmak trip balls f.
alkol veya uyuşturucudan sarhoş olmak be out of (one's) head f.
düpedüz sarhoş olmak be glazed f.
zilzurna sarhoş olmak be glazed f.
körkütük sarhoş olmak be glazed f.
körkütük sarhoş olmak have a skinful f.
zilzurna sarhoş olmak maggoty f.
körkütük sarhoş olmak maggoty f.
zil zurna sarhoş olmak be as high as a kite f.
körkütük sarhoş olmak be as high as a kite f.
aşırı sarhoş olmak be ossified f.
zil zurna sarhoş olmak be ossified f.
körkütük sarhoş olmak be ossified f.
çok sarhoş olmak be zozzled f.
zil zurna sarhoş olmak be zozzled f.
körkütük sarhoş olmak be zozzled f.
hafif sarhoş olmak catch a buzz f.
sarhoş olmak için uçucu madde dumanı solumak huff f.
deniz piyadesi olmanın üç şartı (sarhoş olmak, seks yapmak ve bu deneyimi hatırlamak için dövme yaptırmak) stewed, screwed, and tattooed expr.