space vehicle attitude control system - Türkçe İngilizce Sözlük