türkiye - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

türkiye"türkiye" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 1 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
türkiye turkey i.

"türkiye" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 479 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
türkiye cumhuriyeti republic of turkey i.
General
türkiye'de ms 680 civarında doğup bugün de süren medeniyet orthodox christian i.
türkiye büyük millet meclisi tbmm i.
türkiye cumhuriyeti turkish republic i.
gazetecilik ve türkiye journalism and turkey i.
türkiye ekonomisi turkish economy i.
türkiye’den siyasal ve sosyal görünüş political and social views on turkey i.
türkiye büyük millet meclisi turkish grand national assembly i.
türkiye’deki hristiyanlar christians in turkey i.
türkiye cumhuriyeti tarihi history of the republic of turkey i.
türkiye cumhuriyeti kimlik numarası turkish republic identification number i.
türkiye'den kareler images from turkey i.
türkiye’de yaşayan gürcüler'in gürcüce olarak kendilerini adlandırdıkları isim chveneburi i.
türkiye saati turkish local time i.
türkiye'nin gururu pride of turkey i.
çağdaş türkiye contemporary turkey i.
çağdaş türkiye modern turkey i.
türkiye coğrafyası geography of turkey i.
türkiye haritası turkish map i.
türkiye haritası map of turkey i.
türkiye birinci güzeli miss turkey i.
türkiye güzeli miss turkey i.
türkiye cumhuriyeti kimlik numarası turkish republic identity number i.
türkiye'nin nüfusu the population of turkey i.
türkiye'nin kırsal kesimleri turkey's rural areas i.
türkiye'nin tarihi yerleri historical places of turkey i.
türkiye cumhuriyeti'nin kurucusu the founder of turkish republic i.
türkiye harita bilimsel ve teknik kurultayı turkish scientific and technical mapping symposium i.
türkiye temsilcisi turkey representative i.
türkiye temsilcisi representative of turkey i.
türkiye için hava tahmini weather forecast for turkey i.
türkiye'nin güneyi south of turkey i.
türkiye noterler birliği notaries union of turkey i.
türkiye’nin kurucusu founder of turkey i.
türkiye cumhuriyeti kimlik numarası (tckn) turkish republic id number (trin) i.
italya ve türkiye'nin eskiden kullandığı bir altın sikke chequin i.
genellikle türkiye, lübnan, suriye, ırak, israil, ürdün, suudi arabistan ve arap yarımadası'nın diğer ülkeleri de dahil olmak üzere güneybatı asya ülkelerini kapsadığı düşünülen coğrafi bölge near east i.
türkiye çapında turkey-wide s.
türkiye çapında throughout turkey zf.
türkiye saatiyle at…local time in turkey zf.
türkiye saatiyle in turkey at … local time zf.
türkiye saati ile in turkey at … local time zf.
türkiye saati ile at…local time in turkey zf.
Phrases
türkiye cumhuriyeti yasaları altında under the laws of republic of turkey
türkiye çapında across turkey
türkiye için for turkey
türkiye adına on behalf of turkey
türkiye'yi temsilen on behalf of turkey
türkiye'yi temsilen in representation of turkey
türkiye yedi bölgeden oluşur turkey consists of seven geographical regions
türkiye yedi bölgeden oluşmaktadır turkey consists of seven geographical regions
ankara türkiye'nin başkentidir ankara is the capital of turkey
türkiye genelinde across turkey
türkiye genelinde throughout turkey
Colloquial
selam ben türkiye'den yazıyorum hi i'm writing from turkey
selamlar ben türkiye'den yazıyorum hi i'm writing from turkey
merhaba ben türkiye'den yazıyorum hi i'm writing from turkey
Speaking
türkiye'ye gelmeni ve buradaki güzellikleri görmeni isterdim i would like you to come to turkey and see its beauties
türkiye ne kadar avrupalı how european is turkey
türkiye nereye gidiyor? where is turkey heading?
türkiye nereye gidiyor? where is Turkey heading to?
türkiye'ye gelmeyi düşünüyor musun? are you planning to come to turkey?
türkiye'nin neresinde yaşıyorsun where do you live in turkey
türkiye hakkında ne biliyorsun what do you know about turkey
türkiye hakkında ne biliyorsunuz what do you know about turkey
türkiye'ye gelecek misin? will you come to Turkey?
türkiye'nin neresindensin? what part of turkey are you from?
türkiye'de hava nasıl? what is the weather like in turkey?
türkiye'deyim i'm in turkey
burada türkiye'den kaç insan var how many people are here from turkey?
türkiye'de yaz şu an this is summer in turkey
türkiye'de kış şu an this is winter in turkey
türkiye'de mi doğdun? were you born in turkey?
merhaba ben türkiye'den yazıyorum hello i'm writing from turkey
selam ben türkiye'den yazıyorum hello i'm writing from turkey
selamlar ben türkiye'den yazıyorum hello i'm writing from turkey
size türkiye'den yazıyorum i'm writing to you from turkey
türkiye'nin başkenti ankaradır the capital city of turkey is ankara
daha önce türkiye'de bulundun mu? have you ever been to turkey?
daha önce türkiye'ye geldin mi? have you ever been to turkey?
hiç türkiye'de bulundun mu? have you ever been to turkey?
seni türkiye’ye hangi rüzgar attı? what brings you to turkey?
sizi türkiye’ye hangi rüzgar attı? what brings you to turkey?
türkiye'de değildim i was not in turkey
umarım türkiye'ye gelirsin I hope you will come to Turkey
türkiye hakkında ne düşünüyorsunuz? what do you think about turkey?
türkiye hakkında ne düşünüyorsun? what do you think about turkey?
türkiye'de insanlar düğünlerini nasıl kutluyorlar? how do people celebrate their wedding in turkey?
türkiye'ye gelmeyi düşünüyor musun? are you thinking about coming to turkey?
hiç türkiye'de bulundun mu? have you ever been to turkey before?
tükiye'ye geldin mi hiç? daha önce türkiye'ye geldin mi? have you ever been to turkey before?
daha önce türkiye'de bulundun mu? have you ever been to turkey before?
türkiye'nin neresindesin? which part of turkey are you in?
daha önce türkiye'ye geldin mi? have you ever been to turkey before?
türkiye'ye geldin mi hiç? have you ever been to turkey?
tatillerde türkiye'e giderim I go to turkey on my holidays
türkiye'de hiç çalışmışlığım yok I have never worked in turkey
türkiye'de hiç çalışmadım I have never worked in turkey
türkiye'den bir konuğumuz var we have a guest from turkey
türkiye'den bir misafirimiz var we have a guest from turkey
türkiye'de hava nasıl? how is the weather in turkey?
türkiye'de bulundum I have been in turkey
türkiye'de bulundum I have been to turkey
türkiye'de doğdum I was born in Turkey
ben türkiye'de dünyaya geldim I was born in Turkey
ben türkiye'de doğdum I was born in Turkey
türkiye'de dünyaya geldim I was born in Turkey
Trade/Economic
türkiye avrupa birliği ilişkilerinde yürütme görevi yapan kuruluş association committee
türkiye ticaret sicili gazetesi turkish trade registry gazette
türkiye cumhuriyeti gümrük bölgesinde yerleşik kişi person established in the customs territory of the turkey
türkiye gümrük bölgesi customs territory of the turkey
ankara anlaşması ile türkiye ve aet arasında kurulan üyelik statüsü associate member
türkiye gümrük bölgesi customs territory of the turkey
türkiye cumhuriyeti gümrük bölgesinde yerleşik kişi person established in the customs territory of turkish republic
türkiye gümrük bölgesi customs territory of turkey
türkiye sınai kalkınma bankası turkish industrial development bank
türkiye sicil gazetesi turkish trade registry gazette
türkiye-avrupa birliği ilişkilerinde karar organı durumundaki kuruluş association council
türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı ülke vatandaşları non-resident foreigners in turkey
türkiye radyo televizyon kurumu turkish radio and television corporation
türkiye cumhuriyet merkez bankası central bank of the turkish republic
türkiye muhasebe ve denetim standartları kurulu turkish accounting and auditing standards board
türkiye muhasebe standartları turkish accounting standards
yabancı ülkede kurulup türkiye'de faaliyet gösteren bulunan şirket foreign corporation
türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu confederation of turkish tradesmen and craftsmen
türkiye genç işadamları derneği young businessmen association of turkey
türkiye petrol rafinerileri turkish petroleum refineries
türkiye petrol rafinerileri anomin şirketi turkish petroleum refineries corporation
türkiye petrol rafinerileri anonim şirketi turkish petroleum refineries corp.
türkiye petrolleri anonim şirketi turkish petroleum corporation
türkiye petrol rafinerileri aş turkish petroleum refineries corp.
türkiye petrol rafinerisi turkish petroleum refinery
türkiye petrol rafinerileri aş turkish petroleum refineries corporation
türkiye petrolleri anonim ortaklığı kanunu turkish petroleum corporation law
türkiye petrolleri aş turkish petroleum corp.
imf türkiye masası imf turkey desk
imf türkiye masası şefi imf turkey desk chief
türkiye elektrik ticaret ve taahhüt a.ş. turkish electricity trade and contracting corporation
türkiye iş kurumu turkish employment agency
türkiye ihracatçılar meclisi turkish exporters assembly
teknik mevzuatın ve standartların türkiye ile avrupa birliği arasında bildirimi procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations
türkiye sürdürülebilir enerji finansman programı turkish sustainable energy financing facility
türkiye'de üretilmiştir made in turkey
türkiye pazarı turkey market
türkiye pazarı turkish market
türkiye sigorta birliği insurance association of turkey
türkiye merkez ofis turkey head office
türkiye ile avrupa ekonomik topluluğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşma Agreement Establishing An Association Between Turkey and the European Economic Community
Law
türkiye’de yerleşik operated in turkey
türkiye'de işlenen suç crime committed in turkey
türkiye devletinin şahsiyetine karşı cürüm felony against personality of turkish government
türkiye barolar birliği union of turkish bar associations
Politics
türkiye cumhuriyeti (tc) turkish republic i.
türkiye halk kurtuluş ordusu people’s liberation army of turkey
türkiye yazarlar sendikası writers’ trade union of turkey
türkiye öğrenci dernekleri federasyonu students’ associations federation of turkey
türkiye ihtilalci komünistler birliği revolutionary communists union of turkey
türkiye devrim partisi revolutionary party of turkey
türkiye işçi köylü kurtuluş ordusu workers' and peasants' liberation army
türkiye büyük millet meclisi başkanlığı presidency of the grand national assembly of turkey
türkiye insan hakları vakfı human rights foundation of turkey
türkiye birleşik komünist partisi united communist party of turkey
türkiye'nin imajını zedelemek tarnish turkey's image
türkiye'nin bm daimi temsilciliği turkey's un permanent representation
türkiye büyük millet meclisi başkanı president of grand national assembly of turkey
türkiye alehtarı anti-turkey
türkiye karşıtı anti-turkey
türkiye aleyhine anti-turkish
türkiye aleyhine anti-turkey
türkiye aleyhinde faaliyetler anti-turkish activities
türkiye karşıtı anti-turkish
at-türkiye karma parlamento komisyonu ec-turkey joint parliamentary commission
aet-türkiye ortaklığı eec-turkey association
at-türkiye ortaklık anlaşması ec-turkey association agreement
e-dönüşüm türkiye projesi e-turkey project
at-türkiye ortaklık komitesi ec-turkey association committee
at-türkiye karma parlamento komisyonu ec-turkey joint parliamentary committee
türkiye yanlısı pro-turkey
yabancıların türkiye'de ikamet ve seyahatleri hakkında kanun law related to residence and travel of foreigners in turkey
türkiye ermenileri patrikhanesi turkish armenian patriarchate
türkiye acil sel ve deprem iyileştirme projesi turkey emergency flood and earthquake recovery project
türkiye abd ilişkileri turkey-usa relations
türkiye cumhuriyeti devleti state of the republic of turkey
abd ulusal güvenlik konseyi türkiye masası sorumlusu usa national security council turkey desk chief
türkiye büyük millet meclisi turkish grand national assembly
t.c. türkiye büyük millet meclisi the grand national assembly of turkey
türkiye cumhuriyeti anayasası the constitution of the republic of turkey
t.c. türkiye büyük millet meclisi turkish grand national assembly
türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu scientific and technical research council of turkey
türkiye'nin ab'ye katılım yönünde ilerlemesi turkey's progress towards europe
suriye, lübnan, türkiye, israil ve avustralya’da yaşayan etnik bir grup nusayri
ermenistan, türkiye ve gürcistan’da yaşayan etnik bir grup lom
suriye/lübnan/türkiye/israil ve avustralya’da yaşayan etnik bir grup nusayri
ermenistan/türkiye ve gürcistan’da yaşayan etnik bir grup lom
türkiye büyük millet meclisi grand national assembly of turkey
türkiye millet meclisi turkish grand assembly
türkiye cumhuriyeti şam büyükelçiliği turkish embassy in damascus
türkiye ekonomisi economy of turkey
türkiye'nin ekonomi politikaları turkey's economic policies
türkiye ekonomi politikaları turkish economic policies
türkiye işçi partisi workers' party of turkey
türkiye-ab karma parlamento komisyonu eu-turkey joint parliamentary committee
türkiye cumhuriyeti vatandaşı turkish citizen
türkiye hahambaşılığı chief rabbinate of turkey
türkiye'nin ab'ye üyeliği turkey's membership to eu
türkiye cumhuriyeti republic of turkey
gümrük birliği ve türkiye the costums union and turkey
avrupa birliği ve türkiye european union and turkey
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb) central bank of turkey (cbt)
türkiye cumhuriyeti sanayi ve ticaret bakanlığı turkish republic ministry of industry and trade
ab-türkiye karma parlamento komisyonu eu-turkey joint parliamentary commission
ab komisyonu türkiye delegasyonu başkanı head of the delegation of the european commission to turkey
türkiye araştırma ve iş organizasyonları turkish research and business organisations
türkiye aleyhtarı anti-turkey
türkiye ticaret sicil gazetesi turkish trade registry gazette
türkiye komünist partisi communist party of turkey
unicef türkiye milli komitesi unicef turkey national committee
türkiye uyuşturucu raporu turkish report on drugs
türkiye yatırım danışma konseyi investment advisory council for turkey
batı balkanlar ve türkiye western balkans and turkey (wbt)
cumhuriyetçi türkiye republican turkey
türkiye büyük millet meclisi başkanı turkish parliamentary speaker
büyüyen gelişen bir türkiye a growing and developing turkey
mikta (meksika, endonezya, güney kore, türkiye, avustralya) mikta (mexico, indonesia, korea, turkey australia)
türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb) the union of chambers and commodity exchanges of turkey
türkiye varlık fonu turkish sovereign wealth fund
türkiye cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı the presidency of the republic of turkey
Institutes
tcdd – türkiye cumhuriyeti devlet demiryollari turkish state railways
türkiye radyo televizyon kurumu turkish radio, television corporation
türkiye madenciler derneği association of miners of turkey
türkiye barolar birliği union of bars of turkey
türkiye odalar ve borsalar birliği yönetim kurulu administrative board of the union of chambers and commodity exchanges of turkey
türkiye radyo amatörleri cemiyeti turkish ham radio network
türkiye petrolleri anonim ortaklığı turkish petroleum corporation
türkiye kalkınma bankası development bank of turkey
tümtiş, türkiye motorlu taşıt işçileri sendikası motor transport union
türkiye işveren sendikaları konfederasyonu turkish confederation of employer associations
türkiye odalar ve borsalar birliği union of chambers and commodity exchanges of turkey
türkiye futbol federasyonu turkish football federation
türkiye cumhuriyeti merkez bankası central bank of turkey
türkiye atom enerjisi kurumu (taek) turkish atomic energy authority
türkiye muhasebe standartları kurulu turkish accounting standards board
türkiye bilimler akademisi turkish academy of sciences
türkiye sanayi sevk ve idare enstitüsü turkish institute of management sciences
türkiye küçük esnaflar ve sanatkarlar konfederasyonu confederation of small tradesmen and artisans of turkey
türkiye kalkınma vakfı development foundation of turkey
türkiye basketbol federasyonu turkish basketball federation
türkiye taşkömürü kurulu turkish hardcoal authority
türkiye devrimci işçi sendikaları konfederasyonu confederation of progressive trade unions of turkey
avrupa komisyonu türkiye delegasyonu delegation of the european commission to turkey
türkiye esnaf ve sanatkarlar konfederasyonu turkish tradesmen and artisans confederation
türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu scientific and technical research council of turkey
türkiye cumhuriyeti devlet demiryolları turkish state railways
türkiye ilaç ve tibbi cihaz kurumu turkish medicines and medical devices agency
türkiye mimar ve mühendisler derneği turkish engineers and architects associations
türkiye uluslararası uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele akademisi turkish international academy against drugs and organized crime
türkiye muhasebeciler, mali müşavirler odalar birliği union of public accountants
türkiye kömür işletmeleri kurumu general directorate of turkish coal
türkiye bankalar birliği the banks association of turkey
türkiye teknoloji geliştirme vakfı technology development foundation of turkey
türkiye noterler birliği union of turkish public notaries
türkiye odalar ve borsalar birliği turkish union of chambers and exchange commodities
türkiye kurumsal yatırımcı yöneticileri derneği turkish institutional investment managers' association
türkiye elektrik kurumu (tek) turkish electricity administration
türkiye bilimler akademisi turkish academy of science
türkiye iş kurumu turkish labor institution
türkiye kızılay derneği turkish red crescent
türkiye-at gümrük birliği ortak komitesi ec-turkey customs union joint committee
türkiye-ab karma parlamento komisyonu the turkey-eu joint parliamentary commission
türkiye gaziler kültür ve yardımlaşma vakfı cultural and aid foundation of turkish veterans
türkiye müteahhitler birliği turkish contractors association
türkiye ab karma parlamento komisyonu eşbaşkanı co-chairman of turkey-eu joint parliamentary committee
türkiye sigorta ve reasürans şirketleri birliği association of the insurance and reinsurance companies of turkey
türkiye kömür işletmeleri kurumu turkish coal enterprise
türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu scientific and technological research council of turkey (tubitak)
türkiye mimarlar ve mühendisler odası the union of turkish engineers and architects (tmmob)
türkiye enternasyonel işbirliği ve kalkınma ajansı turkish ınternational cooperation and development agency (tıka)
türkiye kalite derneği (kal-der) turkish quality association
türkiye istatistik kurumu turkish statistical institute
türkiye eklem hastalıkları tedavi vakfı turkish joint diseases foundation
türkiye elektrik dağıtım anonim şirketi turkish electricity distribution corporation
türkiye elektrik üretim ve iletim anonim şirketi turkish electricity generation and transmission corporation
türkiye elektrik dağıtım anonim şirketi genel müdürlüğü general directorate of turkish electricity distribution corporation
türkiye ve orta doğu amme idaresi enstitüsü public administration institute for turkey and the middle east
türkiye milli kooperatifler birliği union of national cooperatives
türkiye milli kooperatifler birliği turkish national cooperatives association
türkiye otomobil sporları federasyonu turkish automobile sports federation
türkiye belediyeler birliği turkish association of municipalities
türkiye belediyeler birliği association of municipalities of turkey
türkiye kömür işletmeleri genel müdürlüğü general directorate of turkish coal enterprises
türkiye denizcilik işletmeleri turkey maritime organization
türkiye cumhuriyeti devlet demiryolları genel müdürlüğü general directorate of state railways of the republic of turkey
türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu scientific and technical research authority of turkey
türkiye radyo-televizyon kurumu radio-television authority of turkey
türkiye engelliler vakfı turkish foundation for the handicapped
türkiye aile planlaması derneği family planning association of turkey
türkiye aile planlaması derneği turkish family planning association
türkiye ekonomik ve sosyal araştırmalar vakfı turkish economic and social studies foundation
türkiye ekonomik ve sosyal etütler vakfı turkish economic and social studies foundation
türkiye bankalar birliği the banks association of turkey
türkiye dış ticaret derneği foreign trade association of turkey
türkiye teknoloji geliştirme vakfı turkish foundation for development of technology
türkiye ekonomi kurumu turkish economic association
türkiye hazır beton birliği turkish ready mixed concrete association
türkiye çimento müstahsilleri birliği turkish cement manufacturers' association
türkiye işçi sendikaları konfederasyonu confederation of turkish trade unions
türkiye işçi kurumu turkish employment agency
türkiye işçi kurumu turkish employment organization
türkiye tekstil sanayii işverenleri sendikası turkish textile employers' association
türkiye ekonomik ve toplumsal tarih vakfı economic and social history foundation of turkey
türkiye ekonomik ve sosyal etüdler vakfı turkish economic and social studies foundation
türkiye metal sanayicileri sendikası metal industrialists union
türkiye esnaf ve sanatkarlar konfederasyonu the confederation of turkish tradesmen and craftsmen
türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu the confederation of turkish tradesmen and craftsmen
türkiye elektrik iletim anonim şirketi turkish electricity transmission corporation
türkiye elektrik iletim anonim şirketi turkish electricity transmission company
türkiye reklamcılar derneği turkish association of advertising agencies
türkiye rüzgar enerjisi birliği turkish wind energy association
türkiye gıda ve içecek sanayi dernekleri federasyonu federation of food and drink industry associations of turkey
türkiye eğitim gönüllüleri vakfı turkish education volunteers foundation
türkiye bilişim derneği informatics association of turkey
türkiye bilişim derneği turkish informatics association
türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı (tepav) economic policy research foundation of turkey
türkiye ve orta doğu amme idaresi enstitüsü institute of public administration for turkey and the middle east
türkiye korunmaya muhtaç çocuklar vakfı turkish foundation for children in need of protection
türkiye çocuklara yeniden özgürlük vakfı youth re-autonomy foundation of turkey
türkiye gazeteciler cemiyeti (tgc) turkish journalists association
türkiye iş kadınları derneği turkish businesswomen association
türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao) turkish petroleum corporation
türkiye büyük millet meclisi (tbmm) grand national assembly of turkey
türkiye göller bölgesi turkish lakeland / lakes region
(türkiye) mimarlar odası chamber of architects of turkey (cat)
türkiye belediyeler birliği (tbb) union of municipalities of turkey
unıcef türkiye milli komitesi unicef turkish national committee
türkiye kalite derneği (kalder) turkish quality association
türkiye sanayi ve işadamları derneği (tüsiad) turkish industry and business association
türkiye yazarlar birliği (tyb) writers union of turkey
türkiye müşteri memnuniyeti endeksi (tmme) turkish national customer satisfaction index
türkiye özel sektör havacılık işletmeleri derneği (töshid) turkish private aviation enterprises association
türkiye değerleme uzmanları birliği (tdub) appraisers association of turkey
türkiye erozyonla mücadele ağaçlandırma ve doğal varlıkları koruma vakfı (tema) the turkish foundation for combating erosion reforestation and the protection of natural habitats
türkiye müteahhitler birliği (tmb) turkish contractors association
türkiye elektrik iletim anonim şirketi (teiaş) turkish electricity transmission company
türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) the scientific and technological research council of turkey
türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb) turkish union of chambers and commodity exchanges
türkiye sınai ve kalkınma bankası (tskb) industrial development bank of turkey
türkiye eğitim gönüllüleri vakfı (tegv) education volunteers foundation of turkey
türkiye milli olimpiyat komitesi national olympic committee of turkey
unesco türkiye milli komisyonu unesco turkey national commission
türkiye izcilik federasyonu scouting and guiding federation of turkey
türkiye işitme ve konuşma rehabilitasyon vakfı turkish hearing and speech rehabilitation foundation
türkiye acil durum yönetimi genel müdürlüğü general directorate of turkish emergency management
türkiye cumhuriyet merkez bankası (tcmb) central bank of the turkish republic
türkiye işadamları ve sanayiciler konfederasyonu (tuskon) turkish confederation of businessmen and industrialists
türkiye kadın girişimciler derneği (kagıder) women entrepreneurs association of turkey
türkiye israfı önleme vakfı (tisva) turkish foundation for waste reduction
türkiye otelciler federasyonu (türofed) turkish hoteliers federation
türkiye döküm sanayicileri derneği (tüdöksad) turkish foundry association
türkiye omurilik felçlileri derneği (tofd) the spinal cord paralytics association of turkey
türkiye serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler odaları birliği (turmob) union of chambers of certified public accountants and sworn-in certified public accountants of turkey
türkiye gemi mühendisleri odası the chamber of turkish naval architects & marine engineers
türkiye halk sağlığı kurumu public health agency of turkey
türkiye kompozit sanayicileri derneği turkish composites manufacturers association
türkiye jokey kulübü (tjk) jockey club of turkey
türkiye sermaye piyasası aracı kuruluşları birliği (tspakb) association of capital market intermediary institutions
türkiye musiki eseri sahipleri meslek birliği (mesam) musical work owners' society of turkey
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb) central bank of the republic of turkey (cbrt)
türkiye yeşilay cemiyeti turkish green crescent society
türkiye petrol jeologları derneği turkish association of petroleum geologists (tpjd)
türkiye içmimarlar odası chamber of interior architects of turkey
türkiye itfaiyeciler birliği firefighters union of turkey
türkiye iş ve işçi bulma kurumu turkish employment agency
türkiye hekimler birliği turkish physicians' union
türkiye cumhuriyet merkez bankası the central bank of the republic of turkey
türkiye cumhuriyet merkez bankası (tcmb) the central bank of the republic of turkey
türkiye voleybol federasyonu turkish volleyball federation
türkiye oryantiring federasyonu turkish orienteering federation
türkiye kamu hastaneleri kurumu public hospitals administration of turkey
türkiye büyük millet meclisi grand national assembly of turkey
ab nezdinde (brüksel) türkiye daimi temsilciliği maliye müşavirliği office of financial counsellor to the permanent representation of turkey to eu
kuzey atlantik antlaşması teşkilatı nezdinde (brüksel) türkiye daimi temsilciliği maliye müşavirliği office of financial affairs counsellor to the permanent representation of turkey to north atlantic treaty organization
türkiye-ab karma parlamento komisyonu eşbaşkanlığı co-chairmanship of eu-turkey joint parliamentary committee
türkiye yazma eserler kurumu başkanlığı manuscript institution of turkey
oecd nezdinde (paris) türkiye daimi temsilciliği maliye müşavirliği office of financial counsellor to the permanent representation of oecd
türkiye istatistik kurumu turkish statistical institute
türkiye insan hakları kurumu human rights institution of turkey
türkiye su enstitüsü turkish water institute
türkiye radyo-televizyon kurumu turkish radio and television corporation
türkiye cumhuriyet merkez bankası central bank of the republic of turkey
türkiye halk bankası halkbank of turkey
türkiye ihracat kredi bankası export credit bank of turkey
türkiye kalkınma bankası development bank of turkey
türkiye yatırım destek ve tanıtım ajansı investment support and promotion agency of turkey
türkiye vakıflar bankası vakifbank of turkey
türkiye insan hakları kurumu human rights institution of turkey
türkiye adalet akademisi justice academy of turkey
türkiye iş kurumu genel müdürlüğü turkish employment agency
türkiye ve orta doğu amme idaresi enstitüsü genel müdürlüğü public administration institute for turkey and the middle east
türkiye bilimler akademisi turkish academy of sciences
türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu scientific and technological research council of turkey
türkiye halk sağlığı kurumu public health institution of turkey
türkiye hudut ve sahiller sağlık genel müdürlüğü directorate general of health services for borders and coasts of turkey
türkiye ilaç ve tıbbî cihaz kurumu pharmaceuticals and medical devices administration of turkey
türkiye kamu hastaneleri kurumu public hospitals administration of turkey
türkiye atom enerjisi kurumu turkish atomic energy authority
türkiye elektrik iletim a.ş. genel müdürlüğü directorate general of turkish electricity transmission corporation
türkiye elektrik ticaret ve taahhüt anonim şirketi genel müdürlüğü directorate general of turkish electricity trading and contracting corporation
türkiye elektro mekanik sanayii anonim şirketi genel müdürlüğü directorate general of turkish electromechanical industry company
türkiye kömür işletmeleri kurumu genel müdürlüğü turkish coal enterprises institution
türkiye petrolleri anonim ortaklığı genel müdürlüğü turkish petroleum corporation
türkiye taşkömürü kurumu genel müdürlüğü turkish hard coal enterprise institution
türkiye varlık fonu turkey wealth fund
petrol ve doğalgaz mühendisleri birliği derneği türkiye şubesi society of petroleum engineers turkey section
türkiye sanayi sevk ve idare enstitüsü turkish industrial dispatch and management institute
türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu turkish medicines and medical devices agency
türkiye bilişim sanayicileri derneği turkish informatics industry association (tübisad)
türkiye basketbol federasyonu turkish basketball federation (tbf)
türkiye barolar birliği union of turkish bar associations
türkiye kayak federasyonu turkey ski federation
türkiye noterler birliği notaries union of turkey
türkiye iş kurumu turkish employment agency
türkiye'nin otomobili girişim grubu turkey's automobile joint venture group
türkiye un sanayicileri federasyonu (tufaf) turkish flour industrialists' federation (tfif)
Insurance
türkiye sigorta ve reasürans şirketler birliği association of the insurance and reinsurance companies of turkey
Tourism
türkiye'nin güney sahilinde tatil bölgesi turquoise coast
türkiye turizm yazarları ve gazetecileri derneği association of tourism writers and journalists
türkiye seyahat acentaları birliği association of turkish travel agencies
türkiye seyahat acenteleri birliği association of turkish travel agencies
Media
türkiye'nin sesi radyosu voice of turkey radio
türkiye gazeteciler sendikası journalists' union of turkey
türkiye gazeteciler sendikası turkish journalists' union
yetenek sizsiniz türkiye turkey's got talent
türkiye gazeteciler cemiyeti journalists’ association of turkey
Construction
türkiye inşaat sanayicileri işveren sendikası the turkish employers association of construction industries
türkiye müteahhitler birliği the turkish contractors association
Railway
türkiye vagon sanayii anonim şirketi turkish wagon industry inc.
Aeronautic
türkiye havayolu pilotları derneği turkish airline pilots association
Medical
türkiye çocuk cerrahisi derneği taps (turkish association of pediatric surgeons)
türkiye diyabet vakfı turkish diabetes foundation
türkiye farmakovijilans merkezi turkish pharmacovigilance center
Psychology
türkiye çocuk ve genç psikiyatrisi derneği turkish association of child and adolescent psychiatry
Food Engineering
türkiye gıda kodeksi turkey's food codex
Biology
türkiye faunası veritabanı turkish database of fauna
Botanic
türkiye meşesi olarak da bilinen bir tür meşe ağacı cerris i.
türkiye'ye özgü küçük beyaz çiçekleri olan püsküllü yapıdaki çok yıllık bir bitki turfing daisy (tripleurospermum tchihatchewii) i.
türkiye'ye özgü küçük beyaz çiçekleri olan püsküllü yapıdaki çok yıllık bir bitki matricaria tchihatchewii i.
türkiye şakayıkı paeonia turcica
Agriculture
türkiye tohum sektörü turkish seed sector
türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli turkey agriculture basins production and subsidies model
Social Sciences
türkiye özürlüler eğitim ve dayanışma vakfı turkey disabled's education and solidarity foundation
türkiye kalkınma vakfı development foundation of turkey
türkiye gençlik kulübü turkey youth club
Education
türkiye'de gösteri sanatları tarihi history of performing arts in turkey
çağdaş türkiye'nin ekonomi politiği political economy of contemporary turkey
türkiye'de devlet ve bürokrasi state and bureaucracy in turkey
türkiye iktisat tarihi economic history of turkey
türkiye'de sosyolojik düşünce sociological thought in turkey
modern türkiye tarihi history of modern turkey
Linguistics
türkiye türkçesi ünlüleri turkish vowels
türkiye türkçesi ünsüzleri turkish consonants
History
italya ve türkiye'nin eskiden kullandığı bir altın sikke chequeen i.
italya ve türkiye'nin eskiden kullandığı bir altın sikke sequin i.
türkiye'de mö 2000 yıllarında başlayıp mö 1200'lerde sona eren medeniyet hittite
Environment
türkiye erozyonla mücadele ağaçlandırma ve doğal kaynakları koruma vakfı the turkish foundation for combating soil erosion for reforestation and the protection of natural habitats
türkiye erozyonla mücadele ağaçlandırma ve doğal varlıkları koruma vakfı the turkish foundation for combating soil erosion for reforestation and the protection of natural habitats
Geography
iran'ın türkiye'ye bakan batı sınırı ile kuzeyindeki tebriz arasında yer alan sığ tuzlu göl lake urmia i.
içine gürcistan'ı, ermenistan'ı ve azerbaycan'ı alan, kafkas dağları'nın güneyinden türkiye'nin kuzeyine uzanan coğrafi bölge transcaucasia i.
Places
türkiye'nin başkenti capital of turkey i.
Military
türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu turkish scientific and technical research establishment
türkiye büyük millet meclisi turkish grand national assembly
türkiye'deki amerikan yardım kurulu american mission for aid to turkey
türkiye muharip gaziler derneği genel başkanlığı turkish war veterans association
nato süratli intikal kolordusu-türkiye nato rapid deployable corps-turkey
nato süratli intikal kolordusu-türkiye nato rapid deployable corps-turkey (nrdc-t)
Sport
türkiye milli olimpiyat komitesi turkish national olympic committee
türkiye kürek federasyonu turkish rowing federation
türkiye sıralaması turkey ranking
türkiye milli olimpiyat komitesi national olympic committee of turkey (noct)
Football
türkiye kupası turkish cup