take an eager interest in - Türkçe İngilizce Sözlük