tamamlamak - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

tamamlamak"tamamlamak" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 75 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
tamamlamak complete f.
General
tamamlamak carry out f.
tamamlamak button up f.
tamamlamak bring to completion f.
tamamlamak carry f.
tamamlamak work off f.
tamamlamak dispose of f.
tamamlamak eke out f.
tamamlamak go through with f.
tamamlamak finish off f.
tamamlamak follow through f.
tamamlamak complement f.
tamamlamak supplement f.
tamamlamak catch up on f.
tamamlamak round out f.
tamamlamak make f.
tamamlamak fulfill f.
tamamlamak satisfy f.
tamamlamak finalize f.
tamamlamak crown f.
tamamlamak clear up f.
tamamlamak consummate f.
tamamlamak fulfil f.
tamamlamak perfect f.
tamamlamak cap f.
tamamlamak take up f.
tamamlamak do f.
tamamlamak work up f.
tamamlamak complete f.
tamamlamak make up f.
tamamlamak make something up f.
tamamlamak finish f.
tamamlamak accomplish f.
tamamlamak be completed f.
tamamlamak carry through f.
tamamlamak integrate f.
tamamlamak fill in f.
tamamlamak implement f.
tamamlamak piece together f.
tamamlamak round up f.
tamamlamak supply f.
tamamlamak finalise f.
tamamlamak check out f.
tamamlamak turn f.
tamamlamak end f.
tamamlamak mature f.
tamamlamak handle f.
Phrasals
tamamlamak fill out f.
tamamlamak make out [obsolete] f.
tamamlamak run out f.
tamamlamak clean up f.
tamamlamak close out f.
tamamlamak polish off f.
tamamlamak finish off f.
tamamlamak wind up f.
Colloquial
tamamlamak be done f.
tamamlamak top off f.
Idioms
tamamlamak put the last hand to f.
tamamlamak carry out f.
tamamlamak drop into place f.
tamamlamak go through-stitch f.
tamamlamak clear the books f.
Trade/Economic
tamamlamak make up f.
tamamlamak implement f.
tamamlamak fill in f.
Law
tamamlamak conclude f.
Technical
tamamlamak implement f.
tamamlamak round off f.
tamamlamak integrate f.
tamamlamak finish f.
tamamlamak topping up f.
tamamlamak accomplish f.
Computer
tamamlamak complete f.
Textile
tamamlamak finish f.
Slang
tamamlamak knock out f.

"tamamlamak" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 162 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
başarıyla tamamlamak accomplish f.
General
stoku tamamlamak restock f.
yarışı tamamlamak lap f.
parça ekleyerek tamamlamak piece out f.
başka bir şey yaparak bir şeyi tamamlamak follow up f.
tamamlamak (belirli bir miktarı) cover f.
zorla tamamlamak wade through f.
bir grubun mevcudunu tamamlamak bring a unit up to strength f.
berabere kalan bir oyunu sonradan tamamlamak play off f.
(cezasını/görevini) tamamlamak serve out f.
işi tamamlamak have done with f.
eksikleri tamamlamak restock f.
başarı ile tamamlamak put across f.
bitirilmemiş işleri tamamlamak get caught up on f.
yazılı formu tamamlamak fill out f.
zorluklara rağmen tamamlamak see through f.
eksikliklerini tamamlamak correct one's deficiencies f.
ömrünü tamamlamak complete one's life f.
ömrünü tamamlamak die f.
hazırlıkları tamamlamak finalize the preparations f.
hazırlıkları tamamlamak complete the preparations f.
inşaat tamamlamak complete the construction f.
inşaatı tamamlamak complete the construction f.
kursu tamamlamak complete the course f.
başarıyla tamamlamak complete successfully f.
eğitimini tamamlamak complete one's education f.
birbirini tamamlamak go with f.
(sporda) belirli bir uzaklığı belirli sürede tamamlamak get round f.
öğrenimini tamamlamak complete one's education f.
bir eksikliği tamamlamak make up a deficiency f.
birbirini tamamlamak complement each other f.
birbirini tamamlamak complete each other f.
yeniden tamamlamak refurnish f.
başarılı olarak tamamlamak complete successfully f.
başarılı olarak tamamlamak accomplish f.
maçı galibiyetle tamamlamak win the match f.
maçı galip tamamlamak win the match f.
maçı galip tamamlamak win the game f.
maçı galibiyetle tamamlamak win the game f.
cümleyi tamamlamak finish the sentence f.
cümleyi tamamlamak complete the sentence f.
misyonunu tamamlamak complete one's mission f.
cezasını tamamlamak complete one's sentence f.
eğitimi tamamlamak complete the education f.
eksik bilgiyi tamamlamak provide missing information f.
eksiğini tamamlamak refresh f.
yeniden tamamlamak reintegrate f.
başarıyla tamamlamak tickle it [obsolete] f.
birbirine geçirerek veya birleştirerek tamamlamak make up f.
eksiksiz bir şekilde tamamlamak blanket f.
hızla tamamlamak whip out f.
düz veya süslü bir kenar ile tamamlamak hem f.
eğitimini tamamlamak finish one's education i.
Phrasals
başarıyla tamamlamak put over f.
(yarım kalmış veya gecikmeli bir yarışmayı) tamamlamak play off f.
bir işi bitirmek/tamamlamak button up f.
bir işi başarıyla tamamlamak button up f.
belli bir süre içinde bir işi ya da müsabakayı bitirmek/tamamlamak clock in f.
(ameliyatta) işlemi tamamlamak close up f.
askeri kuvvetlerdeki temel eğitimini tamamlamak pass out f.
ile tamamlamak complete with f.
parayı tamamlamak üzere birisine para çıkmak hand out f.
parçalar ekleyerek tamamlamak piece out f.
kolayca bitirmek/tamamlamak toss off f.
kolayca bitirmek/tamamlamak toss off f.
bir hamleyi başarıyla tamamlamak get off f.
(bir yerdeki) hizmet süresini tamamlamak serve (something) in (some place) f.
bir şeyi tamamlamak top something off f.
hızlı hızlı/hızlıca tamamlamak whip through f.
kolaylıkla bitirmek/tamamlamak whip through f.
hemen bitirmek/tamamlamak whip through f.
bir şeyi hızlı hızlı/hızlıca tamamlamak whip through something f.
hemen bitirmek/tamamlamak whip through something f.
bir görevin küçük ayrıntılarını tamamlamak mop up f.
acilen tamamlamak bang out f.
çarçabuk tamamlamak bang out f.
(inşaat, kalkınma projesi) tamamlamak build out f.
başarıyla tamamlamak ring up f.
birinin işini/bir şeyi tamamlamak finish someone or something off f.
biri/bir şey üzerinde yapılan bir işlemi bitirmek/tamamlamak finish someone or something off f.
birinin işini/bir şeyi tamamlamak finish someone or something up f.
biri/bir şey üzerinde yapılan bir işlemi bitirmek/tamamlamak finish someone or something up f.
bir şeyi tamamlamak finish with something f.
bir şeyin işini tamamlamak/bitirmek finish with something f.
(bir şeyi) tamamlamak finish with (something) f.
(bir şeyin) işini tamamlamak/bitirmek finish with (something) f.
(bir şeyle) tamamlamak finish with (something) f.
(bir şey) ekleyerek tamamlamak finish with (something) f.
bir şeyi (bir şeyle) tamamlamak flesh something out (with something) f.
(bir şeyi) tamamlamak follow through on (something) f.
(bir şeyi) tamamlamak follow through with (something) f.
Colloquial
birbirini tamamlamak chime in f.
güçlükle tamamlamak barely make it f.
kıl payı tamamlamak barely make it f.
zor bir işi başarıyla tamamlamak pass go f.
ömrünü tamamlamak have had it f.
üzerini tamamlamak top off f.
güçlükle tamamlamak to barely make it f.
kıl payı tamamlamak to barely make it f.
bir satışı/işlemi tamamlamak close a/the sale f.
satış işlemlerini tamamlamak close a/the sale f.
Idioms
bir işin kalanını doğaçlama/uydurma/sallama ile tamamlamak make (something) up as (one) goes (along) f.
bir otomobil yarışını ilk sırada tamamlamak take the checkered flag [us] f.
(bir şeyi) tamamlamak close the door on (something) f.
birşeyi başarıyla tamamlamak end on a high note f.
bir satışı/işlemi tamamlamak close a sale f.
bir satışı/işlemi tamamlamak close the sale f.
en güç bölümünü tamamlamak break the back of f.
hazırlıklarını tamamlamak get one's ducks in a row f.
hazırlıklarını tamamlamak have one's ducks in a row f.
yarışı/yarışmayı son sırada tamamlamak get the wooden spoon f.
yarışı/yarışmayı son sırada tamamlamak get/win/take the wooden spoon [uk] f.
(bazı) yarım kalmış işleri tamamlamak send (one) to glory f.
(birkaç) yarım kalmış işi tamamlamak send (one) to glory f.
(bazı) eksik kalmış şeyleri tamamlamak send (one) to glory f.
(birkaç) eksik kalmış şeyi tamamlamak send (one) to glory f.
yarışı/yarışmayı son sırada tamamlamak take the wooden spoon f.
yarışı/yarışmayı son sırada tamamlamak win the wooden spoon f.
kıl payı tamamlamak barely make it on time f.
ilk aşamayı başarıyla tamamlamak get to first base f.
ilk aşamayı başarıyla tamamlamak reach first base f.
ilk aşamayı başarıyla tamamlamak reach first base f.
görevini tamamlamak have seen (one's) day f.
(bir şeyin) hazırlığını tamamlamak put (something) to bed f.
bir şeyi başarıyla tamamlamak/bitirmek put something to bed f.
hazırlıklarını tamamlamak get all one's ducks in a row f.
hazırlıklarını tamamlamak have all one's ducks in a row f.
hazırlıklarını tamamlamak get all (of) (one's) ducks in a row f.
hazırlıklarını tamamlamak get all one's ducks in a row f.
hazırlıklarını tamamlamak have all one's ducks in a row f.
hazırlıklarını tamamlamak get all (of) (one's) ducks in a row f.
başarıyla bitirmek/tamamlamak be home free f.
(bir şeyi) başarıyla tamamlamak bring (something) to fruition f.
(bir şeyi) başarıyla tamamlamak end (something) on a high note f.
Trade/Economic
bir eksikliği tamamlamak make up a deficiency f.
Politics
senato oturumda yokken abd başkanı tarafından eksikleri tamamlamak için yapılan atama recess appoinment i.
Insurance
seferi tamamlamak için gemide mevcut yük için alınan borç respondentia i.
Technical
buzlanmayı tamamlamak için soğutmalı kamyonlara üflenen tıraşlanmış buz top ice i.
Electric
devreyi tamamlamak için iletkenlerle bağlamak loop f.
(anahtar, cihaz) bağlantıyı tamamlamak için devre arama hunt i.
Textile
bir elbisenin açık ön kısımlarını tamamlamak için giyilen kadın giysisi chemisette i.
dekolteli bir elbiseyi tamamlamak için giyilen dantel, patiska vb. chemisette i.
Construction
bir açıyı dik açıya tamamlamak için gerekli açı complement i.
Chemistry
bir reaksiyonu tamamlamak için gerekenden daha fazla olan ayıraç miktarı excess i.
Zoology
bazı patojenlerin yaşam döngülerini tamamlamak için bulunması gereken konak alternate host i.
Education
doktorasını tamamlamak complete one's doctorate f.
eğitimini tamamlamak complete one's education f.
eğitimini tamamlamak finish one's education f.
Military
boşluğu doldurmak veya kotayı tamamlamak için bulundurulan silahlı kuvvetlere mensup kimse replacement i.
Sport
(atletik hareketi) ayaklarının üzerine düşerek tamamlamak land f.
(golf) delikleri tamamlamak hole out f.
Basketball
potadan dönen topu tamamlamak tip-in f.
Baseball
vuruş yapmadan maçı tamamlamak go for the collar f.
Card
(kart oyununda) oyunu tamamlamak make f.
(pokerde) kent veya floşu tamamlamak için kullanılan joker bug [us] i.
Music
(barok müzik parçasını) sürekli basta belirtilen armonilerle genişletmek veya tamamlamak realize f.
(barok müzik parçasını) sürekli basta belirtilen armonileri sağlayarak genişletmek veya tamamlamak realise f.
Cinema
çekimi tamamlamak wrap f.
Archaic
yeniden tamamlamak redintegrate f.
Engineering
(delik) genişletip tamamlamak broach f.
Slang
bitirmeden önceki son hazırlıkları tamamlamak (proje vb) put to bed f.
lisans derecesini tamamlamak için dört yılın ötesinde alınan bir veya daha fazla yıllık eğitim victory lap [us] i.