target turning mechanism - Türkçe İngilizce Sözlük