the delay in carrying out your order - Türkçe İngilizce Sözlük