touch the spirit of someone to drive them crazy or take their soul - Türkçe İngilizce Sözlük

Sanırız yanlış oldu, doğrusu şunlar olabilir mi?