train someone in something - Türkçe İngilizce Sözlük