turn a blind eye; ignore - Türkçe İngilizce Sözlük