under the coordination of - Türkçe İngilizce Sözlük