uygun olarak - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

uygun olarak"uygun olarak" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 27 sonuç

Türkçe İngilizce
General
uygun olarak sternly zf.
uygun olarak favourably zf.
uygun olarak expediently zf.
uygun olarak pro rata zf.
uygun olarak fittingly zf.
uygun olarak conveniently zf.
uygun olarak allowably zf.
uygun olarak worthily zf.
uygun olarak eligibly zf.
uygun olarak befittingly zf.
uygun olarak properly zf.
uygun olarak in accordance zf.
uygun olarak favorably zf.
uygun olarak appropriately zf.
uygun olarak duly zf.
uygun olarak propitiously zf.
uygun olarak pursuant zf.
uygun olarak accordingly zf.
uygun olarak in accordance with ed.
uygun olarak in pursuance of ed.
uygun olarak in pursuant of ed.
uygun olarak pursuant to ed.
uygun olarak in compliance with ed.
uygun olarak in conformity with ed.
Phrases
uygun olarak with due regard
Law
uygun olarak in accordance with
Latin
uygun olarak secundum

"uygun olarak" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 72 sonuç

Türkçe İngilizce
General
akla uygun olarak düzenlemek rationalize f.
akla uygun olarak düzenlemek rationalise f.
belirlenen süreye uygun olarak ilerlemek (bir iş) be on target f.
talimata uygun olarak hareket etmek act according to the instructions f.
yerel geleneklere ve kullanımlara uygun olarak değişiklik yapmak nativise f.
yerel geleneklere ve kullanımlara uygun olarak değişiklik yapmak nativize f.
bir şeye uygun olarak hareket etme acting on i.
yahudi inançlarına uygun olarak hazırlama koshering i.
yasaya uygun olarak alınması gereken para legal-tender i.
belirli bir stile uygun olarak yapılmış stylized s.
belirli bir stile uygun olarak yapılmış stylised s.
güne uygun olarak up to date s.
örnek olarak gösterilmeye uygun exemplary s.
usulüne uygun olarak bir araya gelinmiş duly convened s.
usulüne uygun olarak doldurulmuş ve imzalanmış duly completed and signed s.
yahudi inançlarına uygun olarak hazırlanmış koshered s.
akla uygun olarak logically zf.
akla uygun olarak reasonably zf.
akla uygun olarak rationally zf.
bir dilin ifade tarzına uygun olarak idiomatically zf.
buna uygun olarak accordingly zf.
deniz yolculuğuna uygun olarak seaworthily zf.
evlilik için uygun olarak eligibly zf.
gerçeğe uygun olarak realistically zf.
ifade tarzına uygun olarak (bir dilin) idiomatically zf.
imar hukukuna uygun olarak in accordance with the housing law zf.
işte verimli çalışmaya uygun olarak ergonomically zf.
kanuna uygun olarak in accordance with the law zf.
kanuna uygun olarak legally zf.
kanunlara uygun olarak canonically zf.
kendi doğasına uygun olarak quintessentially zf.
modaya uygun olarak classily zf.
protokollere uygun olarak procedurally zf.
rastlantılı olarak uygun concurrently with zf.
tahminlere uygun olarak in accordance with the estimates zf.
usule uygun olarak duly zf.
yasaya uygun olarak legally zf.
yasaya uygun olarak in accordance with the law zf.
-e uygun olarak in keeping with ed.
-e uygun olarak in conformity with ed.
-e uygun olarak according to ed.
-e uygun olarak in compliance with ed.
-e uygun olarak pursuant to ed.
-e uygun olarak in accordance with ed.
-e uygun olarak gereğince in compliance with ed.
ile uygun (uyumlu) olarak in keeping with ed.
Phrases
buna uygun olarak pursuant thereto
uygun olan şartlar altında iyimser olarak in a good light
Colloquial
müstakbel eş olarak düşünülen uygun kişi catch
Idioms
kurallara uygun olarak according to hoyle
Trade/Economic
ekonomik hayattaki dalgalanmalara uygun olarak karı azalıp çoğalan bir şirkete ait hisse senedi veya tahvil businessman's investment
fiyat olarak en uygun cost effective
geçmiş uygulamalara uygun olarak yapılan consistent with past practice
karşı tarafın eline geçtiğinde usulüne uygun olarak iletilmiş sayılacaktır shall be deemed to have been duly given upon receipt
siparişinize uygun olarak as per your order
şeker yasası'na uygun olarak in accordance with sugar law
usulüne uygun olarak imzalanmış duly signed
vakıf mallarını vakıf senedine uygun olarak yöneten kimse trustee
Law
bir davanın kanunlarca belirtilen esaslara uygun olarak yürütülmesi due process of law
bir davanın kanunlarca belirtilen esaslara uygun olarak yürütülmesi due process
istediğinize uygun olarak in accordance with your request
limanın adetine uygun olarak according to custom of the port
mahkemenin usulüne uygun olarak verdiği karar judgment duly passed by a court
talimata uygun olarak according to instructions
tarafların anlaşmalarına uygun olarak verilen karar judgment by consent
usulüne uygun olarak akdedilmiş duly executed
usulüne uygun olarak imzalanmış duly executed
ülke yasalarına uygun olarak due process of law
Tourism
yemek yiyen her kişinin kişisel ihtiyaçlarına uygun olarak, yiyeceklerin büyük bir tabakla masaya getirildiği ve müşterinin istediği porsiyonda kendisine verildiği restoran servisi silver service
Technical
güç kontrol kolunun çok hızlı olarak ileri itildiği uygun olmayan motor çalıştırılması slam acceleration
işlemin uygun olarak izlenmesi proper monitoring of the process
Automotive
motorun şartnamelere tam uygun olarak sökülmesi ve montajı blueprinting