voltage drop across the resistor - Türkçe İngilizce Sözlük