worsen (medical condition) - Türkçe İngilizce Sözlük