yüzeye monteli yarı iletken cihaz paketi - Türkçe İngilizce Sözlük