yıl - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

yıl"yıl" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 7 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
yıl year i.
General
yıl year i.
yıl twelvemonth i.
Technical
yıl year
Computer
yıl years
yıl yrs
yıl yr

"yıl" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
General
(bir yerin) düşman işgalinden kurtuluşunun ...'nci yıl dönümünü kutlamak celebrate the ...th anniversary of ...'s liberation from enemy occupation f.
10 yıl yemek get 10 years f.
bir yerde bir yıl geçirmek spend a year in somewhere f.
bir yıl için hesaplamak be annualized f.
bir yıl uzaklaştırma almak be held back a year f.
cezasını 2 yıl indirmeyi önermek recommend one's sentence be reduced by 2 years f.
cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünü kutlamak celebrate the anniversary of the foundation of the republic f.
iyi bir yıl geçirmek have a good year f.
kötü bir yıl geçirmek have a bad year f.
on yıl almak get 10 years f.
on yıl yemek get 10 years f.
007 ile biten herhangi bir yıl (2007 vb) bond year i.
10 yıl decade i.
100. yıl etkinlikleri 100th anniversary events i.
1000 yıl millennium i.
60. evlilik yıl dönümü diamond wedding anniversary i.
adli yıl court year i.
akademik yıl academic year i.
akademik yıl session i.
akçalı yıl fiscal year i.
altmışıncı evlilik yıl dönümü diamond wedding anniversary i.
artık yıl leap year i.
artık yıl intercalary year i.
artık yıl bissextile year i.
artık yıl bissextile i.
avrupa ve kuzey amerika'ya ait olan bir yıl yaşayan ot türü shadflower i.
ay ve yıl month and year i.
aynı yıl ve yerdeki üzümler kullanılarak üretilmiş şarap vintage wine i.
başarılı bir yıl a vintage year i.
belirli bir süre için her yıl ödenen ve emek karşılığı olmayan maaş annuity i.
beş yıl half a decade i.
bin yıl millennium i.
bir buçuk yıl one and a half year i.
bir kuruluş vb'nin 25. yıl dönümü silver anniversary i.
bir önceki yıl previous year i.
bir sonraki yıl following year i.
bir yıl daha another year i.
bir yıl daha one more year i.
bir yıl içerisinde gerçekleşen olayların kaydı annal i.
bir yıl içinde bin kişiye düşen canlı doğum sayısı natality i.
bir yıl yaşayan bitki annual i.
birkaç on yıl few decades i.
birkaç yıl yaşayan bitki perennial i.
boş yıl gap year i.
büyük yıl great year i.
cari yıl current year i.
doğduğu yıl year of birth i.
doğum yıl dönümü birth anniversary i.
doğum yıl dönümü birth anniversary i.
dört yıl süren olay quadrennial i.
dört yılda bir gelen ve 366 gün olan yıl leap year i.
ellinci yıl dönümü fiftieth anniversary i.
ertesi yıl following year i.
evlenme yıl dönümü wedding anniversary i.
evliliğin 25.yıl dönümü silver wedding anniversary i.
evliliğin 50.yıl dönümü golden wedding anniversary i.
evlilik yıl dönümü wedding anniversary i.
evlilik yıl dönümü wedding anniversary i.
evlilik yıl dönümü partisi wedding anniversary party i.
evlilikte altın yıl jubilee i.
geçen on yıl past decade i.
geçtiğimiz on yıl past decade i.
gelecek bin yıl the next millennium i.
gelecek yıl bugün this day next year i.
gözlenen yıl year in review i.
her yıl değişik bir tarihe rastlayan yortu movable feast i.
hicri yıl the year of the hegira i.
hindistan’da 600 yıl boyunca varlığını sürdüren bir katiller ve hırsızlar tarikatı thuggee i.
iki yıl yaşayan bitki biennial i.
ikiyüzüncü yıl dönümü bicentenary i.
ilk on yıl first decade i.
ilk yıl first year i.
ingiliz kraliçesi ya da kral tarafından her yıl paskalya öncesi perşembe günü geleneksel bir törenle fakirlere verilen özel paralar maundy money i.
kaçıncı yıl which year i.
kaliteli şarabın elde edildiği yıl a vintage year i.
kameri yıl lunar year i.
krizden bir yıl sonra a year after the crisis i.
kurak yıl dry year i.
kuruluş yıl dönümü establishment anniversary i.
kuruluş yıl dönümü foundation anniversary i.
lise ya da üniversitede ikinci yıl sophomore year i.
mali yıl fiscal year i.
mali yıl financial year i.
mali yıl sonu end of a fiscal year i.
on yıl decade i.
on yıl sonra ten years later i.
onlarca yıl for decades i.
orta yıl median year i.
ortanca yıl median year i.
otuzlu yıl thirties i.
ölüm yıl dönümü death anniversary i.
önceki yıl preceding year i.
önceki yıl previous year i.
resmi yıl civil year i.
resmi yıl calendar year i.
sanatta yeni yıl new year in art i.
son iki yıl last two years i.
son üç yıl last three years i.
sondan bir evvelki yıl penultimate year i.
sonraki yıl following year i.
takip eden üç yıl the following three years i.
takip eden yıl following year i.
tam yıl full year i.
tanışma yıl dönümü dating anniversary i.
tanışma yıl dönümü acquaintance anniversary i.
üniversite ve yüksek okullarda yarı yıl içinde yapılan sınav visa i.
yağışsız yıl dry year i.
yaprakların her yıl dökülmesi deciduousness i.
yarı yıl tatili half-term i.
yeni (hükümet/yıl) incoming i.
yeni yıl the new year i.
yeni yıl new year i.
yeni yıl hazırlıkları new year preparations i.
yeni yıl hediyesi new year gift i.
yeni yıl hediyesi new year present i.
yeni yıl kararı new year's resolution i.
yeni yıl kararları new year's resolutions i.
yeni yıl kutlaması new year celebration i.
yeni yıl partisi new year party i.
yeni yıl seremonisi new year ceremony i.
yeni yıl tebriği new year greeting i.
yeni yıl töreni new year ceremony i.
yıl (şiir) sun i.
yıl değişimi turn of the year i.
yıl dönümü anniversary i.
yıl dönümü anniversary i.
yıl dönümü kutlaması anniversary i.
yıl dönüşümü epulation i.
yıl halkası annual ring i.
yıl ortası midyear i.
yıl sınıfı year class i.
yıl sonu close of the year i.
yıl sonu end of year i.
yıl sonu partisi end of year party i.
yıl-iklim year-climate i.
yirmi yıl twenty years i.
yirmi yıl two decades i.
yüzbinlerce yıl hundreds of thousands of years i.
yüzüncü yıl dönümü hundredth anniversary i.
yüzüncü yıl dönümü hundredth anniversary i.
yüzüncü yıl dönümü centenary i.
altı yıl süren sexennial s.
bütün yıl boyunca year-round s.
bütün yıl devam eden year-round s.
gelecek (ay, yıl) coming s.
her yıl annual s.
her yıl yapılan annual s.
her yıl yapraklar dökülen deciduous s.
iki yıl ömürlü biennial s.
iki yıl süreli two-year s.
iki yıl süreli biennial s.
iki yıl süren biennial s.
iki yıl süren biyearly s.
iki yıl yaşayan biennial s.
on yıl süren decade-long s.
sekiz yıl süren octennial s.
tüm yıl boyunca year-round s.
yıl boyu süren perennial s.
yıl boyunca devam eden yearlong s.
yıl sonu final s.
yıl sonu year-end s.
yıl sonu year end s.
yirmi yıl süren vicennial s.
10 yıl içinde within ten years zf.
10 yıl içinde in ten years zf.
10 yıl içinde within a decade zf.
10 yıl içindeki within ten years zf.
10 yıl içindeki in ten years zf.
10 yıl sonra ten years later zf.
10 yıl sonra 10 years later zf.
3 yıl sonra 3 years later zf.
40 yıl sonra forty years later zf.
50 yıl sonra 50 years later zf.
altı yıl önce six years ago zf.
binlerce yıl thousand of years zf.
bir yıl aradan sonra after a period of one year zf.
bir yıl önce a year ago zf.
bir yıl önce one year ago zf.
bir yıl sonra one year later zf.
bir yıl sonra a year later zf.
birkaç yıl önce a few years ago zf.
birkaç yıl önce a number of years ago zf.
bu yıl this year zf.
bu yıl içinde later this year zf.
bundan binlerce yıl sonra thousands of years now zf.
bundan on yıl sonra in another ten years zf.
bütün bir yıl all year round zf.
bütün bir yıl boyunca for a whole year zf.
bütün yıl through the year zf.
bütün yıl all the year round zf.
bütün yıl boyunca year round zf.
bütün yıl boyunca year by year out zf.
dört yıl üst üste four years in a row zf.
dört yıl üst üste four consecutive years zf.
elli yıl sonra 50 years later zf.
en fazla iki yıl two years at most/maximum zf.
ertesi yıl next year zf.
geçen on yıl içinde in the past decade zf.
geçen yıl last year zf.
geçen yıl temmuz ayında in july last year zf.
geçtiğimiz yıl last year zf.
gelecek yıl next year zf.
günümüzden binlerce yıl önce thousands years ago zf.
günümüzden binlerce yıl önce thousands of years now zf.
günümüzden binlerce yıl önce thousands of years ago zf.
günümüzden binlerce yıl sonra thousands of years now zf.
her geçen yıl every passing year zf.
her yıl annually zf.
her yıl every year zf.
her yıl yearly zf.
her yıl in every year zf.
her yıl year in year out zf.
her yıl each year zf.
her yıl için per annum zf.
her yıl olduğu gibi just like every year zf.
her yıl olduğu gibi like every year zf.
iki yıl arka arkaya two consecutive years zf.
iki yıl arka arkaya two years in a row zf.
iki yıl önce two years ago zf.
iki yıl süre ile for a period of two years zf.
iki yıl üst üste two years in a row zf.
iki yıl üst üste two consecutive years zf.
kırk yıl önce forty years ago zf.
neredeyse 3 yıl önce almost 3 years ago zf.
o yıl that year zf.
on yıl içinde within a decade zf.
on yıl içinde within ten years zf.
on yıl içinde in ten years zf.
on yıl içindeki within ten years zf.
on yıl içindeki in ten years zf.
on yıl önce ten years ago zf.
on yıl sonra 10 years later zf.
önceki yıl last year zf.
önümüzdeki yıl next year zf.
seksen yıl önce eighty years ago zf.
son beş yıl içinde over the last five years zf.
son bir yıl içerisinde in the recent year zf.
son bir yıl içinde in the recent year zf.
son birkaç on yıl içinde over the last decades zf.
son on yıl içinde in the last decade zf.
sonraki on yıl içinde in other ten years zf.
sonraki on yıl izarfında in other ten years zf.
tüm yıl boyunca all year round zf.
tüm yıl boyunca all the year round zf.
tüm yıl boyunca for a whole year zf.
tüm yıl süresince all year round zf.
yıl bazında on yearly basis zf.
yıl boyunca all the year round zf.
yıl içerisinde yearly zf.
yıl sonu itibarıyla by year-end zf.
yıl sonunda by the end of year zf.
yirmi yıl sonra twenty years later zf.
yüz yıl evvel hundred years ago zf.
yüz yıl önce hundred years ago zf.
yüz yıl önce a hundred years ago zf.
yüz yıl önce one hundred years ago zf.
30 yıl sonra 30 years later
4 yıl önce 4 years ago
Phrasals
bir olaydan sonra ...(ay/yıl vb) daha yaşamak linger on after something
bir olaydan sonra ...(ay/yıl vb) daha yaşamak stay on after something
Phrases
son on yıl içinde during the past ten years zf.
10 yıl içindeki/içinde within a decade
1990 yıl tarihli it dates from 1991
birkaç yıl öncesine kadar until a few years ago
birkaç yıl sonra a few years after
bütün yıl all year long
bütün yıl boyunca all the year round
evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun happy wedding anniversary
her yıl olduğu gibi as it does every year
mutlu yıl dönümleri happy anniversary
on yıl içindeki within a decade
önümüzdeki bir kaç yıl boyunca/süresince for the next few years
önümüzdeki bir kaç yıl için for the next few years
önümüzdeki birkaç yıl next couple of years
sağlıklı ve mutlu bir yıl dileğiyle wishing you a healthy and happy new year
tarihinden başlayarak...yıl süre ile for a period of ...years from the date of
tüm yıl all year long
tüm yıl boyunca all year long
yıl boyunca all the year round
Proverb
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın let sleeping dogs lie
Colloquial
20 yıl az buz değil twenty years is something
beş yıl yemek get five years
birkaç yıl önce a few years back
birkaç yıl önce a few years ago
birkaç yıl sonra several years later
birkaç yıl sonra a few years later
birkaç yıl sonra some years later
bundan bir yıl sonra a year from now
dört beş yıl önce four or five years ago
dört veya beş yıl önce four or five years ago
en az yetmiş beş yıl seventy-five years at least
geçtiğimiz altı yıl last six years
geçtiğimiz yıl boyunca over the past year
katile beş yıl vermek give the murderer five
on altı yıl sixteen years
on dört yıl fourteen years
on yıl önce ten years ago
on yıl yemek get ten years
üç yıl arka arkaya three years in a row
üç yıl önce three years ago
üç yıl üst üste three years in a row
üç yıl yemek get three years
yıl sonuna kadar until the end of the year
Idioms
bereketli yıl bumper year
bir yıl ara vermek take a year off
elli yıl veya üzeri ceza big bitch
Speaking
(kırk yıl düşünsem) aklıma gelmezdi never would have guessed
19 yıl önce onunla tanıştı she met with him 19 years ago
3 yıl önce falan like three years ago or sometnig
5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? where do you see yourself in 5 years?
5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? where do you see yourself in 5 years?
beş yıl sonra kendini nerede görüyorsun? where do you see yourself in 5 years?
beş yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? where do you see yourself in 5 years?
birbirimizi yeniden görmek için 10 yıl beklememize gerek yok we don't have to wait 10 years to see each other again
birkaç yıl içinde in a couple of years
birkaç yıl önce some years earlier
birkaç yıl önce bahsetmişti he mentioned it a few years ago
biz 20 yıl önce evlendik we got married twenty years ago
biz 20 yıl önce evlendik we married twenty years ago
biz yirmi yıl önce evlendik we got married twenty years ago
biz yirmi yıl önce evlendik we married twenty years ago
bu yıl mezun olacağım I'll be graduated this year
bu yıl nereye seyahat etmeyi planlıyorsun? where are you planning to travel this year?
bu yıl nereye seyahat etmeyi planlıyorsunuz? where are you planning to travel this year?
geçen yıl ailemle birlikte yaşıyordum I lived with my parents last year
geçen yıl mutlu değildim I wasn't happy last year
geçen yıl tatile gittim I went on vacation last year
gelecek ay benim evlilik yıl dönümüm it's my wedding anniversary next month
gelecek hafta benim evlilik yıl dönümüm it's my wedding anniversary next week
gelecek yıl burada yaşamayacağım I won't live here next year
gelecek yıl görüşürüz i'll see you next year
hangi yıl yirmi oluyorsun? in what year will you be twenty?
hapiste kaç yıl yattın? how long were you in prison for?
hepimiz bir sonraki yılın daha iyi bir yıl olmasını ümit edelim let's all hope next year is better
hiç on yıl geçmiş gibi değil it doesn't feel like ten years
hiç on yıl olmuş gibi değil it doesn't feel like ten years
kaç yıl önce how many years ago
kaç yıl önceydi how many years ago
maraton her yıl ne zaman gerçekleşiyor? when does the marathon take place every year?
neden gelecek yıl why next year
niye gelecek yıl why next year
önümüzdeki ay benim evlilik yıl dönümüm it's my wedding anniversary next month
önümüzdeki hafta benim evlilik yıl dönümüm it's my wedding anniversary next week
sadece bir yıl kalacaktık we were only going to stay a year
sanki 10 yıl geçmiş gibi değil it doesn't feel like ten years
sanki hiç on yıl geçmemiş gibi it doesn't feel like ten years
sanki on yıl geçmiş gibi değil it doesn't feel like ten years
üç yıl önce kaç yaşındaydın? how old were you three years ago?
üç yıl yedi he got three years
yeni yıl geliyor new year is coming
yeni yıl yaklaştıkça as the new year approaches
Slang
(içerde/askerde geçirilen) beş yıl nickel
beş yıl almak get a five
beş yıl hapis cezası nickel
bütün yıl spor yapmayı umut ederek senenin ilk günü spora yazılan kimse resolutionist
elli yıl veya üzeri ceza little bitch
on yıl hapis cezası teardrop
on yıl hapis yatmak do ten years in prison
yılın ilk haftalarında yeni yıl kararlarını uygulamak için spor salonlarına akın eden insanların yarattığı yoğunluk resolution rush
Trade/Economic
(ilgili/söz konusu) yıl then-current year
1 ay 1 yıl arası over one month but no more than one year
2 yıl vadeli kredi two-year term loan
adam/yıl man-year
artık yıl leap year
baz yıl base year
beher yıl per annum
bir yıl geri ödemesiz one year non-refundable
bir yıl içerisinde ticari borçluların borçlarından düşülen miktarlar amounts written off trade debtors receivable within one year
bir yıl içinde dış dünyadan ülkeye giren veya ülkeden dış dünyaya giden kısa ve uzun vadeli tüm sermaye akımları arasındaki fark balance on the capital account
bir yıl içinde ödenecek borçlar current maturity
bir yıl içinde ödenecek olanlar amounts becoming due and payable within one year
bir yıl içinde ülkenin dış dünya ile yaptığı tüm ekonomik işlemlerin sistematik bir biçimde tutulan kaydı balance of international payments
bir yıl vadeli with one-year maturity
cari yıl the current year
cari yıl karı current year profit
cari yıl zararı current year loss
çalışılan yıl sayısı number of years worked
çeşitli alıcıların bir satıcıya olan ve bir yıl içinde tahsil edilmesi beklenen borçların toplamı accounts receivable
denetime tabi tutulan yıl audit year
duran varlıklar ve bir yıl sonunda alınacak miktarlar fixed assets and amounts receivable after one year
fiyat düzeyinin iki katına çıkması için gerekli yıl sayısının hesaplanmasında bir yöntem rule of 70
fiyat indeksleri hazırlanırken diğer yılların fiyatlarını karşılaştırmada esas alınan yıl base year
geçmiş yıl kar ve zararları prior years' profits and losses
geçmiş yıl kar veya zararları profit or loss brought forward
geçmiş yıl karı retained earnings
geçmiş yıl karları accumulated earnings
geçmiş yıl karları retained earnings
geçmiş yıl zararı loss from previous year
geçmiş yıl zararları retained losses
geçmiş yıl zararları losses of previous periods
geçmiş yıl zararları accumulated losses
gelecek yıl gelirleri deferred income
her yıl per annum
her yıl kişi başına per capita per annum
hükümet harcamalarının her yıl vergi gelirlerine eşit olması gereği domestication
içinde bulunulan mali yıl current financial year
içinde bulunulan yıl the current year
iki yıl vadeli kredi two-year term loan
ilgili mali yıl relevant fiscal year
ilk yıl faizi first year interest
işçi-işveren arasında yapılan anlaşma gereğince ücretlerde her yıl yapılacak ek artış improvement factor
karşılaştırma için temel alınan yıl reference period
mali veya ticari yıl financial or trading year
mali yıl fy (fiscal year)
mali yıl financial year
mali yıl fiscal year
mali yıl accounting year
mali yıl esası financial year-to-date basis
mali yıl sonu end of a fiscal year
mali yıl sonu kapanışı year end work
mali yıl vergi iadesi tax return
özellikle ingiltere'de yeni mezunlara şirketlerinin reklamını yapmak amacıyla her yıl şirket mensuplarının üniversitelere yapmış olduğu ziyaret milk round
sigorta poliçesinin yıl sonu geçerlilik tarihi annuitisation
sistemin yıl sonu kapatma işlemleri system activities
takvim yıl sonu end of a fiscal year
tamamı bitirilinceye kadar her yıl bir kısmı geriye ödenen tahvil serial bond
tamamı bitirilinceye kadar her yıl bir kısmı itfa edilen tahvil serial bond
ticari yıl trading year
ticari yıl commercial calendar
ticari yıl commercial year
uyuşmayan yıl sonları non-coterminous year-ends
uyuşmayan yıl sonları noncoterminous year-ends
vergilendirmede zararın geçmiş yıl karı ile mahsup edilmesi tax loss carry back
yeni yıl kampanyası new year campaign
yıl 365 gün üzerinden hesaplanan faiz exact interest
yıl açılış start of year allocation
yıl başına per annum
yıl karı profit for the year
yıl sayıları toplamı (amortisman) yöntemi sum- of-years digits method
yıl sonu close of the year
yıl sonu ayarlaması year-end adjustment
yıl sonu bilanço year-end balance sheet
yıl sonu bilançosu year-end balance sheet
yıl sonu döviz alış kuru year-end buying exchange rate
yıl sonu envanter kaydı year end adjustment
yıl sonu envanter kaydı year end entries
yıl sonu envanteri year-end inventory
yıl sonu hedefi year-end target
yıl sonu hesap kapatılması annual closing
yıl sonu hesaplaşması yearly settlement
yıl sonu karı year end dividend
yıl sonu kazancı year-end earning
yıl sonu primi year-end bonus
yıl sonu raporu year-end report
yıl sonu stokları ending stock
yıl sonu temettüsü year-end dividend
yıl sonu temettüsünden önce dönem içinde yapılan temettü dağıtımı interim dividend
yıl sonu toplantısı year-end meeting
yıl sonunda dağıtılan temettü year-end dividend
yıl-sonu çalışması year-end work
yıl-sonu girişleri year-end entries
Law
20 yıl ile müebbet arasında bir ceza 20-years-to-life
on yıl hapis cezasına çarptırılmak be condemned to ten years in prison
Politics
bin yıl kalkınma hedefleri millennium development goals (mdgs)
çoklu yıl bütçeleme sistemi pluri-annual budgeting
her yıl yapılan per annum
mali yıl fiscal year
temel yıl base year
Insurance
iş yılı reasürans mukavelesi ile temin edilen yıl underwriting year
prim alınmayan yıl year free of premium
yıl dönümü tarihinde fesih ihbarı notice of cancellation at anniversary date
Tourism
yıl boyu turizm yearlong tourism
Technical
altı yüz yıl sexcentenary
altı yüzüncü yıl dönümü sexcentenary
anomal yıl anomalistic year
beş yıl süren quinquennial
bir yıl süren yearlong
ortalama yıl average year
platonik yıl great year
yağışlı yıl wet year
yağışlı yıl rain year
yağmurlu yıl wet year
yedi yıl süren septennial
yıl boyunca year round
Computer
ay veya yıl month or year
geçersiz yıl invalid year
gelecek yıl next year
gün/hafta/ay/yıl day/week/month/year (dwmy)
yarı yıl half years
yeni yıl büyük başlığı new year banner
Medical
hastalıktan her yıl etkilenen yeni hasta sayısı incidence
kişi yıl person year
kişi-yıl person-year
Psychology
on yıl kuralı ten-year rule
yıl dönümü heyecanı anniversary excitement
yıl dönümü hipotezi anniversary hypothesis
yıl dönümü tepkisi anniversary reaction
yıl dönümü tetikleyici anniversary trigger
Food Engineering
dört yıl süren olay quadriennial
Statistics
belirgin yıl typical year
Biology
bir buçuk milyon yıl önce afrika'da yaşayan insana benzeyen hominid zinjanthropus
Marine Biology
baskın yıl sınıfı dominant year class
Astronomy
anomal yıl anomalistic year
ayrıksı yıl anomalistic year
dönencel yıl tropical year
kameri yıl lunar year
Zoology
yıl boyunca çok sayıda döl veren tür multivoltine
yıl boyunca çok sayıda nesil veren tür multivoltine
Botanic
her yıl yaprakları dökülen deciduous
her yıl yapraklarını döken ağaç deciduous tree