yorulma göstergesi olarak kullanılan gerilme döngü sayısı - Türkçe İngilizce Sözlük