zaman harcamak - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

zaman harcamak"zaman harcamak" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 25 sonuç

Türkçe İngilizce
General
zaman harcamak fool around f.
zaman harcamak spend time f.
zaman harcamak expend time f.
zaman harcamak dawdle f.
zaman harcamak devote time f.
zaman harcamak pass the time f.
zaman harcamak waste time f.
zaman harcamak spend time f.
zaman harcamak be f.
Phrasals
zaman harcamak wanton away f.
zaman harcamak piddle away f.
zaman harcamak put in f.
Colloquial
zaman harcamak good off f.
zaman harcamak beat off f.
Idioms
zaman harcamak burn daylight f.
zaman harcamak let the grass grow under one's feet f.
zaman harcamak play the (giddy) goat f.
zaman harcamak act the (giddy) goat f.
Slang
zaman harcamak jack off f.
zaman harcamak jag off f.
zaman harcamak jerk off f.
British Slang
zaman harcamak ponce around f.
zaman harcamak prat about f.
zaman harcamak prat around f.
zaman harcamak ponce about f.

"zaman harcamak" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 53 sonuç

Türkçe İngilizce
General
harcamak (bir proje için para/emek/zaman) invest in f.
bir iş için belirli bir zaman harcamak put in time on f.
bir iş için istediği kadar zaman harcamak take one's time on f.
harcamak (bir iş için zaman) put in f.
harcamak (zaman/para vb'ni belirli bir biçimde) dispose of f.
birşeye olması gerektiğinden daha fazla zaman harcamak make heavy weather of doing something f.
istediği kadar zaman harcamak take one's time f.
birşeye olması gerektiğinden daha fazla zaman harcamak make heavy weather of something f.
boşuna harcamak (para/zaman vb'ni) trifle away f.
boşa zaman harcamak waste time in vain f.
bir şey için zaman harcamak spend time on something f.
birşeye zaman harcamak spend time on something f.
gereksiz yere zaman harcamak waste time in vain f.
gereksiz yere zaman harcamak fritter away time f.
iş yerinde çok fazla zaman harcamak spend a lot of time at work f.
daha fazla zaman harcamak spend more time f.
internette çok zaman harcamak spend a lot of time on the internet f.
Phrasals
boşa zaman harcamak knock around f.
uzun zaman harcamak linger over f.
zaman, para harcamak sink in f.
birine/bir şeye zaman, para harcamak sink something in (to) someone or something f.
birine/bir şeye zaman, para harcamak sink something in f.
Colloquial
aylakça zaman harcamak bum about/around f.
aylakça zaman harcamak bum around f.
boşa zaman harcamak mess about f.
(biriyle) zaman harcamak mess around (with someone) f.
(biriyle) zaman harcamak mess about (with someone) f.
(biriyle) zaman harcamak monkey around (with someone) f.
Idioms
boşuna zaman harcamak let the grass grow beneath (one's) feet f.
gerektiğinden daha fazla zaman harcamak make a meal of something f.
gerektiğinden daha fazla zaman harcamak make a meal out of something f.
gereksiz/zararlı bir şeyi devam ettirebilmek için büyük para, zaman, enerji harcamak feed the beast f.
bir faydası olmayan bir şeyi devam ettirebilmek için büyük para, zaman, enerji harcamak feed the beast f.
her şeyi yiyip yutan bir şeyi devam ettirebilmek için büyük para, zaman, enerji harcamak feed the beast f.
biriyle/bir şeyle (sağda solda) zaman harcamak dilly-dally (around) with someone or something f.
boşa zaman harcamak pick (one's) nose f.
Slang
aylakça zaman harcamak lounge around f.
aylakça zaman harcamak waste one's time f.
aylakça zaman harcamak loll f.
aylakça zaman harcamak bum f.
aylakça zaman harcamak loaf f.
aylakça zaman harcamak lounge about f.
aylakça zaman harcamak frig around f.
aylakça zaman harcamak fuck off f.
aylakça zaman harcamak arse around f.
aylakça zaman harcamak arse about f.
aylakça zaman harcamak loll around f.
boşa zaman harcamak fake off f.
boşa zaman harcamak goof off f.
boşa zaman harcamak waste time f.
(amaçsız işlerle/şeylerle) uğraşmak/zaman harcamak futz with (something) f.
boşa zaman harcamak jerk-off f.
British Slang
boşa zaman harcamak fanny around f.