zararlı - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

zararlı"zararlı" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 48 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
zararlı harmful s.
zararlı detrimental s.
General
zararlı ill s.
zararlı unhealthy s.
zararlı depredatory s.
zararlı injurious s.
zararlı hazardous s.
zararlı inimical s.
zararlı maleficent s.
zararlı destructive s.
zararlı noxious s.
zararlı disadvantageous s.
zararlı evil s.
zararlı pernicious s.
zararlı vicious s.
zararlı damaging s.
zararlı pestilential s.
zararlı fatal s.
zararlı uneconomic s.
zararlı noxal s.
zararlı noisome s.
zararlı corruptive s.
zararlı nocuous s.
zararlı insalubrious s.
zararlı hurtful s.
zararlı unfavourable s.
zararlı bad s.
zararlı baleful s.
zararlı harmful s.
zararlı prejudicial s.
zararlı unhealthful s.
zararlı mischievous s.
zararlı obnoxius s.
zararlı malefic s.
zararlı pestilent s.
zararlı unwholesome s.
zararlı deleterious s.
zararlı baneful s.
zararlı malign s.
zararlı teenful s.
zararlı unfavorable s.
zararlı derogatory s.
zararlı insanitary s.
Law
zararlı tortious
Technical
zararlı noxious
zararlı harmful
Apiculture
zararlı pest
Environment
zararlı deleterious

"zararlı" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 195 sonuç

Türkçe İngilizce
General
arındırmak (zararlı içerik vb) bowdlerize f.
arındırmak (zararlı içerik vb) bowdlerise f.
-e zararlı olmak be bad for f.
-e zararlı olmak be prejudicial to f.
sağlığa zararlı olmak be harmful to health f.
zararlı böcek veya bakterileri öldürmek için kimyasal madde, duman yada gaz kullanmak fumigate f.
zararlı çıkmak come out a loser f.
zararlı çıkmak end up a loser f.
zararlı faaliyetlerde bulunmak be involved in destructive activities f.
zararlı faaliyetlerde bulunmak participate in destructive activities f.
zararlı faaliyetlerde bulunmak become involved in destructive activities f.
zararlı faaliyetlerde bulunmak engage in harmful activities f.
zararlı faaliyetlerde bulunmak participate in harmful activities f.
zararlı faaliyetlerde bulunmak engage in destructive activities f.
zararlı faaliyetlerde bulunmak be involved in harmful activities f.
zararlı faaliyetlerde bulunmak become involved in harmful activities f.
zararlı olmak become harmful f.
zararlı olmak be harmful f.
zararlı otları temizlemek weed f.
zararlı şeyleri atmak throw out the harmful things f.
çevreye yayılan kötü ya da zararlı madde effluvia i.
hayvanın ısırmasına veya zararlı bir şey yemesine engel olmak için ağzına takılan tel, deri gibi kaf mouthpiece i.
iki tarafında zararlı çıktığı savaş cadmean victory i.
insan sağlığına zararlı maddeler hazardous substances on human health i.
kamu için zararlı olan davranış public nuisance i.
kültürel araçlar vasıtasıyla kolayca yayılan, özellikle çocukları ve kolay etkilenen insanları etkileyen zararlı ve yaygın bir düşünce ya da düşünce şekli meme i.
lenf bezlerindeki zararlı tümörler lymphomata i.
saban veya pulluk kullanmadan ve zararlı bitkilere karşı zirai ilaç kullanılarak yapılan bir ziraat metodu no till i.
saban veya pulluk kullanmadan ve zararlı bitkilere karşı zirai ilaç kullanılarak yapılan bir ziraat metodu no-tillage i.
zararlı alım intake i.
zararlı alışkanlık harmful habit i.
zararlı alışkanlık bad habit i.
zararlı alışkanlıklar bad habits i.
zararlı atık hazardous waste i.
zararlı atık harmful waste i.
zararlı bir gelişmenin başlangıcı thin edge of the wedge i.
zararlı bir hayvanın yok edilmesi veya bir suçlunun yakalanması için devletçe verilen para bounty i.
zararlı böcek pernicious bug i.
zararlı böcek pest i.
zararlı böcek ya da hayvanlar vermin i.
zararlı böcekler harmful pests i.
zararlı böcekler harmful bugs i.
zararlı davranış disservice i.
zararlı etki detrimental effect i.
zararlı etkilerin azaltılması decreasing the harmful effects i.
zararlı güneş ışınları harmful solar rays i.
zararlı haşarat insect pests i.
zararlı hayvan vermin i.
zararlı ilaç veya etki noxa i.
zararlı madde noxious substance i.
zararlı madde harmful substance i.
zararlı madde hazardous substance i.
zararlı mantar pest i.
zararlı ot weed i.
zararlı otları makineyle temizleme mechanical weeding i.
zararlı sinek hessian fly i.
zararlı su aggressive water i.
zararlı taraflarını açığa vurma (insan/davranış vb'nin) denunciation i.
ahlaka zararlı pestilent s.
amaca zararlı counterproductive s.
çevreye zararlı harmful to the environment s.
çok zararlı very harmful s.
çok zararlı venomous s.
-e zararlı destructive of s.
potansiyel olarak zararlı potentially harmful s.
sağlığa zararlı unwholesome s.
sağlığa zararlı insalubrious s.
sağlığa zararlı deleterious to health s.
sağlığa zararlı unhealthful s.
sağlığa zararlı unhealthy s.
sağlığa zararlı not sanitary s.
sağlığa zararlı unsanitary s.
sağlığa zararlı insanitary s.
sağlığa zararlı unhygienic s.
sağlığa zararlı bad for health s.
sağlığa zararlı deleterious s.
topluma zararlı antisocial s.
vücuda zararlı deleterious s.
zararlı olmayan nonprejudicial s.
zararlı olmayan nonhazardous s.
sağlığa zararlı bir şekilde deleteriously zf.
zararlı biçimde in a harmful way zf.
zararlı bir biçimde noxiously zf.
zararlı bir biçimde hurtfully zf.
zararlı bir biçimde disadvantageously zf.
zararlı bir halde derogatorily zf.
zararlı bir şekilde mischievously zf.
zararlı bir şekilde unhealthily zf.
zararlı bir şekilde unfavourably zf.
zararlı bir şekilde harmfully zf.
zararlı bir şekilde detrimentally zf.
zararlı bir şekilde injuriously zf.
zararlı bir şekilde unfavorably zf.
zararlı olarak noisomely zf.
zararlı olarak destructively zf.
zararlı olarak corruptively zf.
zararlı olarak injuriously zf.
-e zararlı inimical to ed.
-e zararlı detrimental to ed.
-e zararlı injurious to ed.
Phrasals
bir şey için çok tahrip edici/zararlı olmak murder on something
Phrases
ispiyoncular zararlı çıkarlar snitches get stitches
Colloquial
bir şeye zararlı olmak death on something
Idioms
hem yararlı hem de zararlı durum double-edged sword
hem yararlı hem de zararlı durum two-edged sword
hem yararlı hem de zararlı durum a double-edged sword
zararlı olmak play hell with
zararlı olmak play merry hell with
Trade/Economic
zararlı alışveriş bad buy
Law
güvenlik için zararlı kişiler disorderly persons
zararlı hata prejudicial error
Politics
kamu için zararlı olan fiil public nuisance
zararlı kimyasal maddeler noxious chemical substances
zararlı uygulamalar harmful practices
Institutes
entegre zararlı yönetimi integratd pest management
Advertising
zararlı reklam malvertising
Technical
bir maddedeki zararlı radyoaktif cisimleri ayırmak decontamination
güneş enerjisi ile çalışan ve zararlı kuşların uzaklaştırılması amacıyla kullanılan bir cihaz solar bird repeller
hava ile taşınan zararlı maddeler airborne hazardous substances
kağıt fabrikalarında döngüdeki sularda biriken ve kimyasal ve biyolojik oksijen ihtiyacını arttıran zararlı maddeler detrimental substances
kömür ocaklarında oluşan zararlı bir gaz damp
makinelerden yayılan tehlikeli maddelerin sağlığa zararlı olma risklerinin azaltılması reduction of risks to health from hazardous substances emitted by machinery
plastiklerde zararlı kalıntılar hazardous residues in plastics
zararlı gazlar harmful gases
zararlı iş disservice
zararlı kalıntı hazardous residue
zararlı karışma harmful interference
zararlı madde koymak drug
zararlı maddeler detrimental substances
zararlı maddelerden arındırma decontamination
zararlı maddelerden arındırmak decontaminate
zararlı maddeyi temizlemek decontaminate
zararlı pas detrimental rust
zararlı su aggregate water
zararlı su aggressive water
zararlı su deleterious water
zararlı yeraltı suyu aggressive ground water
Telecom
zararlı enterferans harmful interference
zararlı girişim harmful interference
zararlı kod malicious code
Marine
zararlı olmayan test non-destructive test
Medical
akciğerin zararlı partikül ve gazlara anormal inflamatuvar yanıtı abnormal inflammatory response of lungs to inhaled noxious agents and gases
güneşin zararlı ışınları harmful rays of the sun
radyasyonun zararlı etkileri harmful effects of radiation
sağlığa zararlı injurious to health
zararlı olmayan non-noxious
zararlı olmayan non-injurious
zararlı olmayan non injurious
zararlı partikül tozların ve gazların inhalasyonu inhalation of noxious gases and particulate dusts
Food Engineering
zararlı ot öldürücü herbicide
Statistics
zararlı değişken detrimental variable
Chemistry
sağlığa zararlı kimyasal noxious chemical
sonradan etkileyen zararlı etmen delayed-action casualty agent
zararlı kimyasal maddeden arındırılmış decontaminated
Biology
hücre çekirdeği için zararlı olan nucleotoxic
kuşlarda bulunan zararlı bir parazit gapeworm
Marine Biology
tehlikeli ve zararlı maddeler tebliği the dangerous and harmful subtances communication
zararlı alg çoğalmaları harmful algal blooms
Zoology
lahana ve diğer turpgillerle beslenen zararlı güve larvası cabbage loop
zararlı haşarat insect pests
Botanic
sudaki zararlı otlar waterweeds
Agriculture
tarımsal zararlı agricultural pest
zararlı böcek pest
zararlı böcek ya da hayvanlar vermin
zararlı ot weed
zararlı ot kontrolü weed control
zararlı otlan yok eden ilaç weed killer
zararlı otları makineyle temizleme mechanical weeding
zararlı otları temizleme weeding
zararlı otları temizlemek weed
zararlı otları yok eden kimyasal weedicide
Tobacco
dumana geçen zararlı maddelerin azaltılması için sigara ve sargı kağıdının porozitesinin arttırılması ventilation
sigara ve uç kağıtlarında dumanda bulunan zararlı maddeleri azaltmak amacıyla suni olarak açılan küçük delikler perforation
Social Sciences
zararlı ilişki toxic relationship
Environment
(zararlı bir kimyasala) maruz kalma yolu exposure pathway
atık, gürültü gibi zararlı etkenler yoluyla çevrenin bozulması pollution
bir ürünün çevreye zararlı olmadığını göstermek amacıyla yapılan etiketleme uygulaması ecolabel
çevreye zararlı environmentally hazardous
çevreye zararlı maddeler environmentally hazardous substances
sınai tesislerin çevreye zararı bağlamında acil durum oluşması halinde çevreye zararlı maddelerin çıkması instantaneous release
zararlı atık hazardous waste
zararlı atıklar hazardous wastes
zararlı atıkların sınıflandırılması classification of hazardous waste
zararlı gazların salınımı emission of harmful gases
zararlı kimyasallar hazardous chemicals
Geography
birleşik zararlı organizma denetimi integrated pest management
Geology
birleşik zararlı-organizma denetimi integrated pest management
zararlı yeraltı suyu aggressive groundwater
Military
bitkilere zararlı madde antiplant agent
malzemeye zararlı madde antimaterial agent
sağlığa zararlı health hazard
zararlı değerlendirmeler harmful appreciations
zararlı maddelerden temizlenme decontamination
zararlı maddeleri temizleme decontamination
Latin
zararlı madde noxia