Turkish English Dictionary

English Turkish online dictionary Tureng, where you can search in more than 2 million words in categories and different pronunciation options.

İngilizce Türkçe online sözlük Tureng. Kategorilere ayrılmış 2 milyondan fazla sözcük ve sözcükleri farklı aksanlarda dinleme seçeneği.


Turkish English Dictionary German English Dictionary French English Dictionary Spanish English Dictionary