current - Turco Inglés Diccionario
Historia

current

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "current" en diccionario turco inglés : 49 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
current n. akım
current n. akıntı
current adj. cari
current adj. şimdiki
current adj. güncel
current adj. şu anki
General
current n. düşünce hayatında ortaya çıkan yeni akım
current n. akarsu debisi
current n. suyun akışı
current n. akım
current n. havanın belli bir yere doğru yer değiştirmesi
current n. akıntı
current n. akış
current n. cereyan
current n. eğilim
current adj. yürürlükte olan
current adj. geçer
current adj. aktüel
current adj. güncel
current adj. geçerli
current adj. tedavüldeki
current adj. yürürlükteki
current adj. bugünkü
current adj. kullanılan
current adj. yaygın
current adj. halihazırdaki
current adj. şimdiki
Trade/Economic
current geçen
current mütedavil
current geçer
current geçerli
current cari
current mevcut
current dönen
current yürürlükte olan
Technical
current mevcut
current akım
current akıntı
current cereyan
current yürürlükte olan mevcut
Computer
current varsayılan
Electric
current elektrik cereyanı
current genellikle amper birimiyle ölçeklendirilen elektrik akışı ölçüsü
current elektrik akımı
Automotive
current elektron akışı veya elektrik akımı
Medical
current güncel
current kürent
Geography
current akıntı
Meteorology
current akıntı

Significados de "current" con otros términos en diccionario inglés turco: 200 resultado(s)

Inglés Turco
General
be current v. geçmek
become a current issue v. gündeme gelmek
become a current issue v. gündemi oluşturmak
become a current issue v. gündemi işgal etmek
become current v. yayılmak
become current v. güncelleşmek
break the current v. cerayanı kesmek
cut off the current v. akımı kesmek
draw current v. akım çekmek
drift with the current v. akıntıyla sürüklenmek
make something a current issue v. gündeme getirmek
stem the current v. akıntıya karşı ilerlemek
swim with the current v. akıntı ile/akıntının yönünde yüzmek
agulhas current n. agulhas akıntısı
agulhas current n. afrika'nın güneybatı kıyılarındaki çok güçlü kuzey-güney akıntısı
air current n. kurander
alternating current n. alternatif akim
alternating-current systems n. alternatif akım devreleri
california current n. abd'nin batı kıyısının kuzeyinden güneyi açıklarına yönelen geniş, soğuk ve ağır okyanus akıntısı
coastal current n. kıyı akıntısı
co-current drying n. eşyönlü kurutma
co-current drying n. eşönlü kurutma
continuous current n. doğru akım
controlled current source n. bağımlı akım kaynağı
cross current n. çapraz akım
current account n. vadesiz mevduat
current account balance n. cari hesap bakiyesi
current account deficit n. cari işlem açığı
current account deficit n. cari hesap açığı
current address n. ikamet adresi
current administration n. mevcut yönetim
current art n. güncel sanat
current asset n. yürürlükteki aktifler
current assets n. cari aktifler
current circumstances n. mevcut koşullar
current city n. bulunulan şehir
current city n. mevcut şehir
current conditions n. günün koşulları
current conditions n. günün şartları
current customer n. mevcut müşteri
current date n. günün tarihi
current debt n. cari borç
current era n. tarihi isa'dan önce ve isa'dan sonra olmak üzere ayıran takvim metodu
current era n. miladi takvim
current events n. aktüalite
current events n. gazete haberleri
current events n. günümüz olayları
current events n. güncel olaylar
current exchange rate n. cari döviz kuru
current expenses n. günlük giderler
current expenses n. günlük masraflar
current income n. cari gelir
current infrastructure n. mevcut altyapı
current insurance n. cari sigorta
current issue n. güncel olay
current issue n. güncel konu
current issues n. güncel konular
current law n. yürürlükteki yasa
current liabilities n. yürürlükteki pasifler
current life n. güncel yaşam
current line n. mevcut satır
current location n. şimdiki konum
current market rate n. sürüm değeri
current market rate n. rayiç
current matter n. güncel olay
current meter n. sayaç
current network n. mevcut ağ
current news n. güncel haber
current objective n. mevcut hedef
current objective n. şu andaki amaç
current of thought n. düşünce akımı
current package n. mevcut paket
current period n. mevcut süreç
current population growth trends n. son nüfus artış eğilimleri
current practice n. cari uygulama
current premium n. cari prim
current price n. cari fiyat
current problems n. güncel sorunlar
current process n. mevcut süreç
current ratio n. cari oran
current release n. son yayım
current situation n. mevcut hal
current situation n. mevcut durum
current situation n. şu anki durum
current situation n. şimdiki durum
current situation n. gelinen nokta
current system n. mevcut sistem
current time n. şu anki saat
current trends n. mevcut trendler
current trends n. günümüz trendleri
current value n. rayiç
current value n. rayiç bedel
current value accounting n. cari değerler muhasebesi
current year n. cari yıl
discharge current n. deşarj akımı
dive time at current depth n. dipte kalma süresi
ebb current n. çekilme akıntısı
electric current n. elektrik akımı
electric current n. elektrik cereyanı
electrical current n. elektrik akımı
fault current n. kaçak akım
guinea current n. ekvatoryal karşı akıntının orta afrika'nın kuzeybatı kıyısı boyunca güneye doğru akan uzantısı
humboldt current n. humboldt akıntısı
intermittent current n. kesikli akım
japan current n. pasifik okyanusu'nda, atlas okyanusu'ndaki gulf stream'e eşdeğer bir sıcak su akıntısı
japan current n. japonya akıntısı
light current n. ışık akımı
limiting current n. sınırlayıcı akım
limiting current density n. sınır akımı yoğunluğu
littoral current n. kıyı akıntısı
longshore current n. kıyı akıntısı
long-shore current n. kıyı akıntısı
magnetic current n. manyetik akım
magnetizing current n. mıknatıslama akımı
magnetron cut off current n. manyetron kesim akımı
ocean current n. okyanus akıntısı
on-peak current n. pik yükte pahalı tarifeli elektrik
powerful current n. güçlü akım
strong current n. güçlü akım
the body of current law n. mevzuat
working current n. çalışma akımı
double-current adj. çift akımlı
having a current adj. akıntılı
in current use adj. genel kullanımda
in current use adj. genellikle kullanılan
more current adj. daha güncel
then-current adj. (o tarihte) yürürlükte bulunan
then-current adj. ilgili tarihte güncel
then-current adj. o tarihte geçerli
then-current adj. (o tarihte) yürürlükte olan
then-current adj. (o tarihte) yürürlükteki
in the current situation adv. mevcut durumda
in the current situation adv. içinde bulunduğumuz durumda
Phrases
according to current circumstances mevcut şartlara göre
according to current circumstances mevcut koşullara göre
according to the current conditions mevcut koşullara göre
according to the current conditions mevcut şartlara göre
in our current world içinde bulunduğumuz zamanda
in the current climate şimdilerde
in the current climate mevcut durumda
under current conditions mevcut koşullarda
Colloquial
considering our current situation şu anki durumumuzu dikkate alınca
considering our current situation şu anki durumumuzu düşününce
Idioms
swim against the current akıntıya karşı küre çekmek
swim against the current akıntıya kürek çekmek
swim against the current olmayacak duaya amin demek
swim against the current burnunun dikine gitmek
swim against the current akıntıya karşı yüzmek
Speaking
against current risks mevcut riskler karşısında
what is the current status on? son durum ne?
Trade/Economic
(your) current nationality mevcut uyruğunuz
(your) current nationality şu anki uyruğunuz
(your) current nationality şu anki vatandaşlığınız
account current mali özet raporu
account current cari hesap
account current department cari hesap servisi
accounts payable and other current liabilities borç hesapları ve diğer cari yükümlülükler
advance on current securities esham ve tahvilat karşılığı avans
all depreciation, amortisation and depletion expenses of current year dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları
allowance for other current assets diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı
allowance for other current assets diğer dönen varlıklar karşılığı
allowance for taxation on current period profit and other legal liabilities dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılıkları
amount of revaluation increase in current period cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları
amount of share capital issued in current period cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı
amounts written off current assets dönen varlıklardan düşülen miktarlar
average number of personnel in current period cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı
balance of current account cari işlemler bilançosu
balance on current account cari işlemlerdeki bakiye
balance on current account dışarıya mal ve hizmet ihracı ile dışarıdan ithal edilen toplam mal ve hizmetler arasındaki denge
balance on current account cari işlemler bilançosu
bank current position likidite durumu
be current (para vb) geçerli olmak
belgian income taxes on the results of the current year içinde bulunulan yılın sonuçlarına ilişkin belçika gelir vergileri
bona fide current transaction gerçek cari işlem
cash flow from operations to current liabilities ratio işletme faaliyetlerinden nakit akışının kısa vadeli borçlara oranı
cash outflows due to investment in non-current assets duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları
current account iki şirket arasında cari işlemler hesabı
current account cari hesap/işlem
current account hesabı cari
current account cari işlemler hesabı
current account cari işlemler hesabı
current account cari hesap
current account balance cari işlemler bilançosu
current account balance cari işlemler dengesi
current account balance cari işlemler dengesi
current account balance cari hesap bakiyesi
current account balance cari denge
current account code cari hesap kodu
current account deficit cari açık
current account deficit cari açık
current account deficit cari işlem açığı
current account for head office and branches merkez ve şubeler cari hesabı
current account in foreign currency döviz bazında cari hesap
current account reconciliation cari hesap mutabakatı
current account statement cari hesap özeti
current account statement cari hesap ekstresi
current account surplus cari işlemler bilanço fazlası
current account surplus cari fazla
current account surplus cari hesap fazlası
current accounts cari işlemler