Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

dönüşüm


Meanings of "dönüşüm" in English : 23 result(s)

Category Turkish English
1 Common Usage n. dönüşüm transformation >
2 Common Usage n. dönüşüm conversion >
3 General n. dönüşüm transilience >
4 General n. dönüşüm transferal >
5 General n. dönüşüm transition >
6 General n. dönüşüm rotation >
7 General n. dönüşüm change >
8 General n. dönüşüm cycle >
9 General n. dönüşüm transmutation >
10 General n. dönüşüm alternation >
11 General n. dönüşüm transferral >
12 Trade/Economic dönüşüm rate of turnover >
13 Technical dönüşüm transform >
14 Technical dönüşüm transformation >
15 Technical dönüşüm alternation >
16 Technical dönüşüm transition >
17 Food Engineering dönüşüm conversion >
18 Food Engineering dönüşüm transformation >
19 Math dönüşüm transformation >
20 Biology dönüşüm metaplasia >
21 Biology dönüşüm alternation >
22 Marine Biology dönüşüm turnover >
23 Linguistics dönüşüm transformation >

Meanings of "dönüşüm" with other terms : 150 result(s)

Category Turkish English
1 General v. dönüşüm geçirmek transform >
2 General v. dönüşüm geçirmek undergo a transformation >
3 General v. dönüşüm yaşamak have a transformation >
4 General n. alt dönüşüm sıcaklığı lower transformation temperature >
5 General n. doğrusal dönüşüm linear transformation >
6 General n. dönüşüm denetimi conversion inspection >
7 General n. dönüşüm rahatsızlık conversion disorder >
8 General n. kentsel dönüşüm urban transformation >
9 General n. sosyal dönüşüm social change >
10 General n. şehirsel dönüşüm urban transformation >
11 General n. şişelerin geri dönüşüm işlemine tabi tutulduğu yer bottle bank >
12 Trade/Economic alacakların dönüşüm hızı collecting ratio >
13 Trade/Economic alacakların dönüşüm hızı collection ratio >
14 Trade/Economic alacakların dönüşüm hızı receivables turnover >
15 Trade/Economic biyolojik dönüşüm biological transformation >
16 Trade/Economic dönüşüm çabukluğu turnover >
17 Trade/Economic dönüşüm çabukluğu oranı turnover rate >
18 Trade/Economic dönüşüm değeri (ölçülen büyüklüğün) value (of a measurand) transformed >
19 Trade/Economic dönüşüm izni transformation license >
20 Trade/Economic envanter dönüşüm hızı inventory turnover ratio >
21 Trade/Economic faaliyet dönüşüm süresi operating cycle >
22 Trade/Economic marjinal dönüşüm oranı marginal rate of transformation >
23 Trade/Economic nüfustaki dönüşüm demographic transition >
24 Trade/Economic sermayenin dönüşüm oranı equity turnover >
25 Trade/Economic stok dönüşüm hızı stock turnover rate >
26 Trade/Economic stokların dönüşüm oranı rate of inventory turnover >
27 Trade/Economic yapısal dönüşüm structural transformation >
28 Institutes merkezi ve doğu avrupa ülkeleri için ekonomik dönüşüm programı programme for cooperation with central and east european countries >
29 Institutes merkezi ve doğu avrupa ülkeleri için sosyal dönüşüm programı the social transition programme for central and eastern europe >
30 Insurance dönüşüm izni transformation license >
31 Technical bileşke dönüşüm composite transformation >
32 Technical birimsel dönüşüm modular conversion >
33 Technical doğrudan dönüşüm direct conversion >
34 Technical dönüşüm elektronu conversion electron >
35 Technical dönüşüm geçiş iletkenliği conversion resistance transconductance >
36 Technical dönüşüm iletkenliği conversion conductance >
37 Technical dönüşüm işlemi conversion process >
38 Technical dönüşüm katsayısı conversion factor >
39 Technical dönüşüm kazancı conversion gain >
40 Technical dönüşüm kodlaması transform coding >
41 Technical dönüşüm oranı conversion ratio >
42 Technical dönüşüm oranı ratio of transformation >
43 Technical dönüşüm programı conversion program >
44 Technical dönüşüm süreci transformation period >
45 Technical dönüşüm tablosu conversion table >
46 Technical eş dönüşüm congruent transformation >
47 Technical eş zamanda dönüşüm concurrent conversion >
48 Technical eş zamanlı dönüşüm concurrent conversion >
49 Technical eşanlı dönüşüm concurrent conversion >
50 Technical geri dönüşüm recycling >
51 Technical geri dönüşüm klapesi recirculation damper >
52 Technical hava geri dönüşüm recirculation of cab air >
53 Technical kesintisiz dönüşüm morfen >
54 Technical kesintisiz dönüşüm morphing >
55 Technical koşut dönüşüm parallel conversion >
56 Technical kuralsal dönüşüm canonical transformation >
57 Technical modüler dönüşüm modular conversion >
58 Computer boş geri dönüşüm kutusu empty recycle bin >
59 Computer dikgen dönüşüm orthogonal transform >
60 Computer doğrudan dönüşüm direct conversion >
61 Computer dönüşüm formül değerlendirmesi transition formula evaluation >
62 Computer dönüşüm formül girişi transition formula entry >
63 Computer dönüşüm kayıt conv record >
64 Computer dönüşüm kılavuz tuşları transition navigation keys >
65 Computer dönüşüm programı conversion program >
66 Computer dönüşüm tanımlaması conversion specification >
67 Computer eş zamanda dönüşüm concurrent conversion >
68 Computer eşanlı dönüşüm concurrent conversion >
69 Computer geri dönüşüm kutusu recycle bin >
70 Computer geri dönüşüm kutusu'nu boşalt empty recycle bin >
71 Computer hızlı dönüşüm fast conversion >
72 Computer koşut dönüşüm parallel conversion >
73 Computer müzik geri dönüşüm musica recycle >
74 Computer robot geri dönüşüm robotz recycle >
75 Computer sayı kuramsal dönüşüm number theoretic transform >
76 Computer ses dönüşüm filtresi audio transform filter >
77 Computer ses dönüşüm süzgeci audio transform filter >
78 Computer sık orman geri dönüşüm jungle recycle >
79 Computer ters dönüşüm inverse transform >
80 Computer ters dönüşüm inverse transformation >
81 Computer tümlevsel dönüşüm integral transform >
82 Computer ütopya geri dönüşüm utopia recycle >
83 Electric dönüşüm geçiş iletkenliği conversion transconductance >
84 Electric dönüşüm iletkenliği conversion conductance >
85 Electric dönüşüm oranı transformation rate >
86 Construction fourier dönüşüm kızılötesi izgeölçümü fourier transform infrared spectroscopy >
87 Construction geri dönüşüm recycle >
88 Construction ısıl dönüşüm pyrolysis >
89 Automotive sinyal dönüşüm devresi signal conversion circuit >
90 Psychology dönüşüm histerisi conversion histeria >
91 Psychology dönüşüm rahatsızlıkları conversion disorders >
92 Food Engineering biyolojik dönüşüm biotransformation >
93 Food Engineering dönüşüm faktörü conversion factor >
94 Food Engineering geri dönüşüm recycle >
95 Food Engineering geri dönüşüm recycling >
96 Food Engineering geri dönüşüm oranı recycle ratio >
97 Math açık dönüşüm open mapping >
98 Math açıkorur dönüşüm isogonal transformation >
99 Math açıkorur dönüşüm conformal mapping >
100 Math afin dönüşüm affine transformation >
101 Math alan koruyan dönüşüm area preserving transformation >
102 Math bileşke dönüşüm composite transformation >
103 Math birim dönüşüm orthogonal mapping >
104 Math birimsel dönüşüm unitary transformation >
105 Math cebirsel devrik dönüşüm algebraic conjugate >
106 Math çiftedoğrusal dönüşüm bilinear mapping >
107 Math dikey dönüşüm orthogonal transformation >
108 Math doğal dönüşüm natural mapping >
109 Math doğal dönüşüm canonical mapping >
110 Math doğrusal dönüşüm homomorphism >
111 Math doğrusal dönüşüm linear mapping >
112 Math doğrusal dönüşüm linear transformation >
113 Math ergodik dönüşüm ergodic transformation >
114 Math eş dönüşüm congruent transformation >
115 Math eşmetrel dönüşüm isometric embedding >
116 Math geometrik dönüşüm geometric transformation >
117 Math hermitsel devrik dönüşüm hermitian conjugate >
118 Math homojen dönüşüm homogeneous transformation >
119 Math homotetik dönüşüm homothetic transformation >
120 Math kanonik dönüşüm canonical mapping >
121 Math konform dönüşüm conformal mapping >
122 Math ortogonal dönüşüm orthogonal transformation >
123 Math ölçümkal dönüşüm ergodic transformation >
124 Math örten dönüşüm onto mapping >
125 Math ters dönüşüm inverse mapping >
126 Math ters dönüşüm inverse transformation >
127 Math türdeş dönüşüm homogeneous transformation >
128 Physics atomik dönüşüm atomic transmutation >
129 Physics dönüşüm oranı conversion ratio >
130 Physics ısıldirik dönüşüm thermodynamic transformation >
131 Physics iç dönüşüm internal conversion >
132 Physics termodinamik dönüşüm thermodynamic transformation >
133 Chemistry dönüşüm işlemi conversion process >
134 Chemistry iç dönüşüm internal conversion >
135 Marine Biology dönüşüm aşaması transformation stage >
136 Marine Biology yem dönüşüm etkinliği food conversion efficiency >
137 Marine Biology yem dönüşüm faktörü food conversion factor >
138 Marine Biology yem dönüşüm oranı food conversion ratio >
139 Linguistics açımlamalı dönüşüm paraphrasing transformation >
140 Linguistics dönüşüm alıştırması transformation drill >
141 Linguistics dönüşüm bileşeni transformation component >
142 Linguistics dönüşüm bileşeni transformational component >
143 Linguistics dönüşüm dolanımı transformational cycle >
144 Linguistics dönüşüm kurallan transformation rules >
145 Linguistics dönüşüm kuramı theory of mutation >
146 Linguistics eksel dönüşüm verb affixation transformation >
147 Linguistics genellemeli dönüşüm generalized transformation >
148 Linguistics seçimlik dönüşüm optional transformation >
149 Linguistics tekli dönüşüm singulary transformation >
150 Linguistics zorunlu dönüşüm obligatory transformation >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221