Geçmiş


"dönüşüm" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 23 sonuç

Türkçe İngilizce
Yaygın Kullanım
dönüşüm n. conversion
dönüşüm n. transformation
Genel
dönüşüm n. alternation
dönüşüm n. transition
dönüşüm n. rotation
dönüşüm n. transilience
dönüşüm n. transferal
dönüşüm n. cycle
dönüşüm n. change
dönüşüm n. transmutation
dönüşüm n. transferral
Ticaret/Ekonomi
dönüşüm rate of turnover
Teknik
dönüşüm transformation
dönüşüm transform
dönüşüm alternation
dönüşüm transition
Gıda
dönüşüm transformation
dönüşüm conversion
Matematik
dönüşüm transformation
Biyoloji
dönüşüm alternation
dönüşüm metaplasia
Deniz Biyolojisi
dönüşüm turnover
Dilbilim
dönüşüm transformation

"dönüşüm" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 150 sonuç

Türkçe İngilizce
Genel
dönüşüm geçirmek v. transform
alt dönüşüm sıcaklığı n. lower transformation temperature
doğrusal dönüşüm n. linear transformation
dönüşüm denetimi n. conversion inspection
sosyal dönüşüm n. social transformation
sosyal dönüşüm n. social change
tam dönüşüm n. full transformation
Ticaret/Ekonomi
benzer dönüşüm eğrisi similar transformation curve
biyolojik dönüşüm biological transformation
dönüşüm çabukluğu oranı turnover rate
dönüşüm eğrisi transformation curve
dönüşüm izni transformation license
dönüşüm oranı rate of conversion
dönüşüm uzmanı turnaround specialist
envanter dönüşüm hızı inventory turnover ratio
faaliyet dönüşüm süresi operating cycle
nakit dönüşüm döngüsü cash conversion cycle
Siyasal
kentsel dönüşüm projesi kapsamında devletin şehrin fakir ve varoş semtlerindeki binaları yıkması slum clearance
sağlıkta dönüşüm health transformation
Kurum/Kuruluş
merkezi ve doğu avrupa ülkeleri için ekonomik dönüşüm programı programme for cooperation with central and east european countries
merkezi ve doğu avrupa ülkeleri için sosyal dönüşüm programı the social transition programme for central and eastern europe
Reklam
dönüşüm oranı conversion rate
Teknik
ayrık dönüşüm split transformation
bileşke dönüşüm composite transformation
birimsel dönüşüm modular conversion
denetimli dönüşüm controlled transformation
denk dönüşüm coordinate transformation
dönüşüm aralığı transformation range
dönüşüm çizgesi transformation diagramme
dönüşüm geçiş iletkenliği conversion resistance transconductance
dönüşüm iletkenliği conversion conductance
dönüşüm kaplamaları conversion coatings
dönüşüm katsayısı conversion factor
dönüşüm kazancı conversion gain
dönüşüm kodlaması transform coding
dönüşüm kuramı transformation theory
dönüşüm oranı ratio of transformation
dönüşüm programı conversion program
dönüşüm sıcaklığı transformation point
dönüşüm tablosu conversion table
dönüşüm tablosu conversion scale
dönüşüm teorisi transformation theory
enerji dönüşüm sistemleri energy conversion systems
enerji dönüşüm şeması energy conversion scheme
eş dönüşüm congruent transformation
eş ölçekli dönüşüm isometric transformation
eş zamanda dönüşüm concurrent conversion
eş zamanlı dönüşüm concurrent conversion
eşısıl dönüşüm isothermal transformation
eşısıl dönüşüm çizgesi isothermal transformation diagram
eşısıl dönüşüm eğrisi isothermal transformation curve
eşısıl dönüşüm ürünü isothermal transformation product
eşleşik dönüşüm congruent transformation
fotoelektrik dönüşüm/dönüşme photoelectric conversion
geri dönüşüm metotları için kriterler criteria for recycling methods
geri dönüşüm tesisi recycling facility
geri dönüşüm tesisleri recycling facilities
ısı dönüşüm devresi heat-exchange circuit
kesintisiz dönüşüm morphing
kesintisiz dönüşüm morfen
koşut dönüşüm parallel conversion
kromat dönüşüm kaplama chromate conversion coating
martensit dönüşüm gerinimi martensite transformation strain
metallerde fosfat dönüşüm kaplamalar phosphate conversion coatings of metals
milletlerarası geri dönüşüm sembolü international recycling symbol
modüler dönüşüm modular conversion
sürekli soğutma dönüşüm çizgesi continuous cooling transformation diagram
süre-sıcaklık-dönüşüm çizgeleri time-temperature-transformation diagram
uluslararası geri dönüşüm sembolü international recycling symbol
uzunlamasına dönüşüm kaybı longitudinal conversion loss
üst dönüşüm sıcaklığı upper transformation temperature
yayınımsız dönüşüm diffusionless transformation
yeniden yapıcı dönüşüm reconstructive transformation
yerinde dönüşüm in-situ transformation
Bilgisayar
boş geri dönüşüm kutusu empty recycle bin
dikgen dönüşüm orthogonal transform
doğrusal olmayan dönüşüm non-linear transformation
dönüşüm formül değerlendirmesi transition formula evaluation
dönüşüm tanımlaması conversion specification
eş zamanda dönüşüm concurrent conversion
geri dönüşüm kutusu recycle bin
geri dönüşüm kutusu dosyası recycler
geri dönüşüm kutusu'nu boşalt empty recycle bin
koşut dönüşüm parallel conversion
müzik geri dönüşüm musica recycle
sayı kuramsal dönüşüm number theoretic transform
ses dönüşüm süzgeci audio transform filter
sık orman geri dönüşüm jungle recycle
ters dönüşüm inverse transform
ters dönüşüm inverse transformation
tümlevsel dönüşüm integral transform
ütopya geri dönüşüm utopia recycle
Bilişim
dönüşüm kodlaması transform coding
ilgin dönüşüm affine transformation
istemli dönüşüm explicit casting
istemsiz dönüşüm implicit conversion
istemsiz dönüşüm implicit conversion
Telekom
otomatik geri dönüşüm autoregressive transformation
Elektrik
dönüşüm geçiş iletkenliği conversion transconductance
dönüşüm oranı ratio of transformation
dönüşüm oranı transformation rate
İnşaat
fourier dönüşüm kızılötesi izgeölçümü fourier transform infrared spectroscopy
geri dönüşüm recycle
ısıl dönüşüm pyrolysis
Gıda
dönüşüm faktörü conversion factor
Matematik
açı koruyan dönüşüm angle-preserving map
bileşke dönüşüm composite transformation
birim dönüşüm orthogonal mapping
cebirsel devrik dönüşüm algebraic conjugate
çiftedoğrusal dönüşüm bilinear mapping
dikey dönüşüm orthogonal transformation
doğrusal dönüşüm linear mapping
doğrusal dönüşüm homomorphism
dönüşüm grubu transformation group
ergodik dönüşüm ergodic transformation
homojen dönüşüm homogeneous transformation
kanonik dönüşüm canonical mapping
konform dönüşüm conformal mapping
ortogonal dönüşüm orthogonal transformation
ölçümkal dönüşüm ergodic transformation
rasyonel dönüşüm rational transformation
yerel dönüşüm grubu group of local transformation
İstatistik
açısal dönüşüm angular transformation
latin kareler dönüşüm kümesi transformation set of latin squares
logaritmik dönüşüm logarithmic transformation
rasgele dikgen dönüşüm random orthogonal transformation
Fizik
atomik dönüşüm atomic transmutation
çekirdeksel dönüşüm nuclear transmutation
dönüşüm oranı conversion ratio
dönüşüm periyodu transformation period
iç dönüşüm internal conversion
termodinamik dönüşüm thermodynamic transformation
Kimya
dönüşüm işlemi conversion process
iç dönüşüm internal conversion
kimyasal dönüşüm kaplaması chemical conversion coating
yerinde dönüşüm(düzeltim) in-situ reforming
Biyoloji
biyo-dönüşüm biotransformation
Deniz Biyolojisi
yem dönüşüm faktörü food conversion factor
Dilbilim
dönüşüm alıştırması transformation drill
dönüşüm kurallan transformation rules
genellemeli dönüşüm generalized transformation
seçimlik dönüşüm optional transformation
tekli dönüşüm singulary transformation
zorunlu dönüşüm obligatory transformation
Çevre
doğal gaz dönüşüm enerji santrali natural gas conversion power plant
doğal gaz dönüşüm projesi natural gas conversion project
evsel atık geri dönüşüm tesisi household waste recycling centre (hwrc)
evsel atık geri dönüşüm tesisi civic amenity site (ca site)
geri dönüşüm amacıyla atık toplama merkezi household waste recycling centre (hwrc)
ileri dönüşüm upcycling