değişken - Turkish English Dictionary
History


Meanings of "değişken" in English Turkish Dictionary : 68 result(s)

Turkish English
Common Usage
değişken changeable adj.
değişken variable adj.
General
değişken factor n.
değişken mutant n.
değişken variance n.
değişken sliding adj.
değişken yoyo adj.
değişken flexible adj.
değişken inequable adj.
değişken fickle adj.
değişken incalculable adj.
değişken fluxional adj.
değişken wanton adj.
değişken unstable adj.
değişken capricious adj.
değişken fluid adj.
değişken fluid adj.
değişken changeful adj.
değişken variational adj.
değişken windy adj.
değişken unsteady adj.
değişken varied adj.
değişken variable adj.
değişken protean adj.
değişken swinging adj.
değişken erratic adj.
değişken streaked adj.
değişken inconstant adj.
değişken flighty adj.
değişken flexile adj.
değişken inconsistent adj.
değişken shifting adj.
değişken uncertain adj.
değişken floating adj.
değişken choppy adj.
değişken fitful adj.
değişken labile adj.
değişken ambivalent adj.
değişken streaky adj.
değişken mutable adj.
değişken variant adj.
değişken uneven adj.
değişken nonstable adj.
değişken volatile adj.
değişken unsettled adj.
değişken whimsical adj.
değişken mercurial adj.
Colloquial
değişken up and down
Trade/Economic
değişken variable
değişken mobile
değişken parameter
değişken flexible
Technical
değişken variant
değişken variable
değişken unequal
Computer
değişken var
değişken argument
Informatics
değişken alternating
Food Engineering
değişken variable
Math
değişken variable
Statistics
değişken variable
değişken variate
Chemistry
değişken parameter
Linguistics
değişken variable
değişken factor
değişken alternant
değişken variant
Meteorology
değişken unsettled

Meanings of "değişken" with other terms in English Turkish Dictionary : 150 result(s)

Turkish English
General
mizaç olarak değişken bir karaktere sahip olmak mercurialize v.
bilincin değişken durumları altered-state of consciousness n.
değişken sermaye variable capital n.
değişken şey variable n.
yerel değişken local variable n.
değişken (fikir) mobile adj.
değişken biçimde proteanly adv.
değişken bir şekilde flexibly adv.
değişken bir şekilde capriciously adv.
değişken bir şekilde ficklely adv.
Idioms
değişken koşullar shifting sands
Trade/Economic
bağımlı değişken dependent variable
başka bir değişkene bağlı olarak değişen değişken dependent variable
birim başına değişken maliyetşer variable costs per unit
değişken borç floating liability
değişken faiz variable interest
değişken faiz karşılığında sabit faiz elde etme hakkı veren opsiyon türü swaption
değişken faizli bono floating-rate note
değişken fiyat changing price
değişken genel üretim giderleri variable production overheads
değişken genel üretim giderleri sapması variable overhead variance
değişken giderler variable expenses
değişken girdi variable inputs
değişken maliyet operating costs
değişken oranlı bir borç senedinde faiz oranının alt ve üst sınırları collar
değişken oranlı ipotek teminatlı kredi adjustable rate mortgage loan
değişken oranlı komisyon sliding scale commission
değişken oranlı kredi adjustable-rate loan
değişken satış choppy trade
değişken sermaye variable capital
değişken tarife flexible tariff
değişken tazminat planı variable compensation plan
değişken vadeli sabit faizli tahviller fixed rate bonds with variable terms
değişken-faizli senetler floating-rate notes
ortalama değişken maliyet average variable cost
ölçeğe göre değişken getiri variable return to scale
sabit faiz karşılığında değişken faiz elde etme hakkı veren opsiyon türü swaption
toplam değişken maliyet total variable cost
yarı değişken maliyet semi variable cost
yarı değişken maliyet mixed cost
Law
değişken risk variable risk
Politics
değişken geometrili avrupa europe of variable geometries
değişken geometrili avrupa variable geometric europe
Technical
altsimgeli değişken subscripted variable
ayarlı değişken hız adjustable variable speed
ayarlı değişken hızı adjustable variable speed
bağımlı değişken dependent variable
bağımlı değişken responding variable
bağımsız değişken argument
değişken adres variable address
değişken akım direnci dynamic resistance
değişken akış nonuniform flow
değişken basınç variable pressure
değişken basınçlı işletme variable-pressure operation
değişken blok variable block
değişken boylu tutanak variable size record
değişken boyutlu haddeleme free-size rolling
değişken çevrimli çalışma variable cycle operation
değişken direnç variable resistance
değişken eğim variable inclination
değişken eğimli pervane variable pitch propeller
değişken hava debisi kontrolü vav control
değişken hava debisi sistemi vav system
değişken hava debisi sistemi variable air volume system
değişken hızlı terminal birim variable rate terminal unit
değişken kademeli odaklama alternating gradient focusing
değişken kapasitans variable capacitor
değişken kesitli kiriş beam of variable cross-section
değişken kondansatör variable capacitor
değişken noktalı gösterim variable point representation
değişken olma durumu variability
değişken öbek variable block
değişken seçicilik variable selectivity
değişken sinüzoidal frekansta titreşim deneyi vibration test using a sinusoidal variable frequency
değişken sözcük uzunluğu variable word length
değişken sözcük uzunluğu komutu variable word length instruction
değişken yük variable load
değişken yükseklikli kirişlerdeki gerilmeler stresses in beams of variable depth
değişken zaman aralıklı anisochronous
deneysel değişken experimental variable
duruk değişken static variable
genel değişken simge global variable symbol
işlenen değişken manipulated variable
kaplamsal değişken extensive variable
kendinden tahrikli değişken erişimli araç self-propelled variable reach truck
mantıksal değişken logical variable
orta değişken covariable
orta değişken covariate
sabit ve değişken çift veya tek kanallı üniteler constant and variable dual or single duct units
statik değişken static variable
sürekli değişken emme supabı zamanlaması continuously variable intake valve timing
sürekli değişken transmisyon cvt
sürekli değişken transmisyon continuously variable transmission
tam değişken basınçlı türbin pure variable-pressure turbine
Computer
artıran yapay değişken slack variable
değişken adı variable name
değişken alan variable field
değişken aralıklı eşzamanlı anisochronous
değişken boylu tutanak variable size record
değişken-boylu karakter variable-height character
gizli değişken latent variable
gözlenebilir değişken observable variable
gözlenir değişken observable variable
html değişken html variable
işlenen değişken manipulated variable
takma değişken dummy variable
Informatics
ayrık değişken discrete variable
kukla değişken dummy variable
mantıksal değişken logical variable
rasgele değişken stochastic variable
Electric
değişken akım direnci dynamic resistance
değişken frekans variable frequency
Construction
doğrusal değişken türevsel dönüştürücü linear variable differential transformer
Lighting
değişken askılı ışıklık rise and fall pendant
Automotive
değişken lüleli türboşarjer variable nozzle turbocharger
değişken supap ayarı variable valve timing
maksimum değişken motor devri maximum intermittent engine speed
Marine
değişken sürüklenme kuvveti oscillating drift force
Medical
değişken deselerasyon variable deceleration
genel değişken immün yetersizlik common variable immunodeficiency
Psychology
kirletici değişken confounding variable
rastgele değişken random variable
Pathology
yaygın değişken immün yetmezlik common variable immunodeficiencies
Food Engineering
bağımlı değişken dependent variable
büyüklükten bağımsız değişken intensive variable
değişken direnç reostat
topluluk sayısı değişken p diyagramı p chart with variable lot size
Math
değişken değiştirme change of variable
duyarsız değişken dummy variable
karmaşık değişken complex variable
random değişken random variable
sayıl değişken scalar variable
seçkisiz değişken chance variable
sürekli seçkisiz değişken continuous random variable
takma değişken dummy variable
Statistics
bağımlı değişken dependent variable
bağlı değişken dependent variable
değişken farklılık yöntemi variate difference method
deterministik değişken deterministic variable
etkisiz değişken dummy variable
gözlenen değişken observed variable
iki değerli değişken dichotomous variable
işaret edici değişken marker variable
Linguistics
bağımsız değişken independent variable
değişken vurgu movable stress
değişken vurgu mobile stress
etkileyici değişken nusiance variable
kontrollü değişken manipulated variable
seçmeli değişken facultative variant
Environment
eğimli değişken yük eccentric and inclined load