Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

değişken


Meanings of "değişken" in English : 68 result(s)

Category Turkish English
1 Common Usage adj. değişken changeable >
2 Common Usage adj. değişken variable >
3 General n. değişken variance >
4 General n. değişken factor >
5 General n. değişken mutant >
6 General adj. değişken windy >
7 General adj. değişken yoyo >
8 General adj. değişken variational >
9 General adj. değişken uncertain >
10 General adj. değişken unstable >
11 General adj. değişken unsteady >
12 General adj. değişken volatile >
13 General adj. değişken whimsical >
14 General adj. değişken protean >
15 General adj. değişken shifting >
16 General adj. değişken sliding >
17 General adj. değişken streaked >
18 General adj. değişken streaky >
19 General adj. değişken swinging >
20 General adj. değişken inconsistent >
21 General adj. değişken inconstant >
22 General adj. değişken inequable >
23 General adj. değişken labile >
24 General adj. değişken mercurial >
25 General adj. değişken mutable >
26 General adj. değişken capricious >
27 General adj. değişken fickle >
28 General adj. değişken fitful >
29 General adj. değişken flexible >
30 General adj. değişken flexile >
31 General adj. değişken fluid >
32 General adj. değişken fluxional >
33 General adj. değişken changeful >
34 General adj. değişken choppy >
35 General adj. değişken incalculable >
36 General adj. değişken ambivalent >
37 General adj. değişken variant >
38 General adj. değişken unsettled >
39 General adj. değişken variable >
40 General adj. değişken nonstable >
41 General adj. değişken erratic >
42 General adj. değişken floating >
43 General adj. değişken flighty >
44 General adj. değişken uneven >
45 General adj. değişken wanton >
46 General adj. değişken varied >
47 General adj. değişken fluid >
48 Colloquial değişken up and down >
49 Trade/Economic değişken flexible >
50 Trade/Economic değişken variable >
51 Trade/Economic değişken parameter >
52 Trade/Economic değişken mobile >
53 Technical değişken unequal >
54 Technical değişken variable >
55 Technical değişken variant >
56 Computer değişken var >
57 Computer değişken argument >
58 Informatics değişken alternating >
59 Food Engineering değişken variable >
60 Math değişken variable >
61 Statistics değişken variate >
62 Statistics değişken variable >
63 Chemistry değişken parameter >
64 Linguistics değişken alternant >
65 Linguistics değişken factor >
66 Linguistics değişken variable >
67 Linguistics değişken variant >
68 Meteorology değişken unsettled >

Meanings of "değişken" with other terms : 150 result(s)

Category Turkish English
1 General n. ayarlanmış değişken manipulated variable >
2 General n. değişken hava unsettled weather >
3 General n. değişken huy unsteady temperament >
4 General n. değişken iletişim sistemleri mobile communications systems >
5 General n. değişken istek caprice >
6 General n. değişken kimse proteus >
7 General n. değişken ölçek sliding scale >
8 General n. değişken sermaye variable capital >
9 General n. değişken şey variable >
10 General n. değişken yıldız variable star >
11 General n. karışıklığa neden olan değişken confounding variable >
12 General n. karışıklığa neden olan değişken lurking variable >
13 General n. manyetik değişken yıldız magnetic variable star >
14 General n. ortalayıcı değişken moderator variable >
15 General n. sesbirimsel değişken allophone >
16 General n. yerel değişken local variable >
17 General adj. degişken varying >
18 General adj. değişken (fikir) mobile >
19 General adj. değişken şekilli proteiform >
20 General adv. değişken biçimde choppily >
21 General adv. değişken bir biçimde mercurially >
22 General adv. değişken bir halde changeably >
23 General adv. değişken bir halde ambivalently >
24 General adv. değişken bir şekilde capriciously >
25 General adv. değişken bir şekilde volatilely >
26 General adv. değişken bir şekilde ficklely >
27 General adv. değişken bir şekilde flexibly >
28 General adv. değişken bir şekilde unsettledly >
29 General adv. değişken bir şekilde inconstantly >
30 General adv. değişken bir şekilde shiftingly >
31 Trade/Economic başka bir değişkene bağlı olarak değişen değişken dependent variable >
32 Trade/Economic değişken faiz variable interest >
33 Trade/Economic değişken faizli tahvil floating rate bond >
34 Trade/Economic değişken masraf variable expense >
35 Trade/Economic değişken masrafların satışa oranı variable cost ratio >
36 Trade/Economic değişken oranlı bir borç senedinde faiz oranının alt ve üst sınırları collar >
37 Trade/Economic değişken oranlı borç senetlerinde faiz oranı için belirlenmiş üst sınır cap >
38 Trade/Economic değişken taksit variable annuity >
39 Trade/Economic değişken vadeli sabit faizli tahviller fixed rate bonds with variable terms >
40 Trade/Economic değişken yatırım fonu variable fund >
41 Trade/Economic ekonomik değişken economic variable >
42 Trade/Economic sabit ve değişken masrafların bir arada olma durumu mixed cost >
43 Trade/Economic yarı değişken maliyet semi variable cost >
44 Law değişken getirili menkul kıymet security with variable interest >
45 Politics değişken geometrili avrupa variable geometric europe >
46 Politics değişken geometrili avrupa europe of variable geometries >
47 Politics değişken getirili menkul kıymet variable yield security >
48 Politics değişken unsur variable component >
49 Technical altsimgeli değişken subscripted variable >
50 Technical ayarlı değişken hızı adjustable variable speed >
51 Technical bağımlı değişken explained variable >
52 Technical bağımlı değişken response variable >
53 Technical bağımlı değişken regressand >
54 Technical bağımlı değişken responding variable >
55 Technical bağımlı değişken outcome variable >
56 Technical bağlı değişken bound variable >
57 Technical bloklanmamış değişken kayıtlar unblocked variable records >
58 Technical değişken adres variable address >
59 Technical değişken akım direnci dynamic resistance >
60 Technical değişken alan uzunluğu variable field length >
61 Technical değişken bağlayıcı variable connector >
62 Technical değişken biçim kütüğü variable format file >
63 Technical değişken blok variable block >
64 Technical değişken boylu kayıt variable size record >
65 Technical değişken çevrimli çalışma variable cycle operation >
66 Technical değişken eğimli pervane variable pitch propeller >
67 Technical değişken endüktanslı boğucu swinging choke >
68 Technical değişken format dosyası variable format file >
69 Technical değişken hata variable error >
70 Technical değişken hız variable speed >
71 Technical değişken hız kontrolü variable speed control >
72 Technical değişken iz variable trace >
73 Technical değişken izleme variable trace >
74 Technical değişken kademeli odaklama alternating gradient focusing >
75 Technical değişken kesit varying section >
76 Technical değişken kuplaj variable coupling >
77 Technical değişken miktar variable quantity >
78 Technical değişken noktalı gösterim variable point representation >
79 Technical değişken öbek variable block >
80 Technical değişken resistör variable resistor >
81 Technical değişken simge variable symbol >
82 Technical değişken sözcük uzunluğu variable word length >
83 Technical değişken sözcük uzunluğu komutu variable word length instruction >
84 Technical değişken uzunluk variable length >
85 Technical değişken yük shifting load >
86 Technical değişken yükler variable loads >
87 Technical değişken yükseklikli kiriş downward stem >
88 Technical değişken yükseklikli kirişlerdeki gerilmeler stresses in beams of variable depth >
89 Technical duruk değişken static variable >
90 Technical genel değişken global variable >
91 Technical genel değişken simge global variable symbol >
92 Technical ikili değişken binary variable >
93 Technical işlenen değişken manipulated variable >
94 Technical kontrollü değişken controlled variable >
95 Technical statik değişken static variable >
96 Technical sürekli rastgele değişken continuous random variable >
97 Technical tedrici değişken akım gradually varied flow >
98 Construction doğrusal değişken türevsel dönüştürücü linear variable differential transformer >
99 Automotive değişken çaplı kasnak adjustable pulley >
100 Automotive değişken direksiyon oranı variable steering ratio >
101 Automotive değişken kam profili değiştirilebilen kam mili race camshaft >
102 Automotive değişken kontrollü supap zamanlayıcısı variable valve timing >
103 Automotive değişken lüleli türboşarjer variable nozzle turbocharger >
104 Automotive değişken supap ayarı variable valve timing >
105 Automotive değişken ventürili karbüratör variable venturi carburetor >
106 Automotive değişken ventürili karbüratör variable venturi carburettor >
107 Automotive değişken voltajlı jikle variable voltage choke >
108 Automotive değişken yer değiştirme orifis tüpü variable displacement orifice tube >
109 Automotive değişken yön kumandası oranı variable steering ratio >
110 Automotive elektronik kontrolü değişken valf zamanlayıcısı ve valf hareketi selenoid valfi variable valve timing and valve lift electronic control solenoid valve >
111 Automotive far ayarlama değişken resistörü headlamp adjust variable resistor >
112 Automotive maksimum değişken motor devri maximum intermittent engine speed >
113 Traffic değişken iletili trafik işaretleri variable message traffic signs >
114 Aeronautic değişken kopolimer alternating copolymer >
115 Marine açıklayıcı değişken explanatory variable >
116 Marine değişken akım varied flow >
117 Marine değişken akışlı ebb and flow spring >
118 Marine değişken dalga sürükleme kuvveti varying drift force >
119 Marine değişken ortalama moving average >
120 Marine değişken ortalama işlemi moving aerage process >
121 Marine değişken sürüklenme kuvveti oscillating drift force >
122 Psychology ara değişken intervening variable >
123 Psychology bastırıcı değişken suppressor variable >
124 Psychology değişken aralıklı pekiştirme düzeni variable interval reinforcement schedule >
125 Psychology değişken oranlı pekiştirme düzeni variable ratio reinforcement schedule >
126 Psychology deneysel değişken Experimental variable >
127 Psychology ikili değişken dichotomous variable >
128 Psychology kategorik değişken categorical variable >
129 Psychology kesintili değişken discrete variable >
130 Psychology kesintisiz değişken continuous variable >
131 Psychology kirletici değişken confounding variable >
132 Psychology rastgele değişken random variable >
133 Food Engineering bağımsız değişken independent variables >
134 Food Engineering dışlanmış değişken lumped parameter model >
135 Food Engineering topluluk sayısı değişken p diyagramı p chart with variable lot size >
136 Math bağımlı değişken bound variable >
137 Math değişken değiştirme change of variable >
138 Math değişken hareketli ortalama variable moving average >
139 Math random değişken random variable >
140 Math seçkisiz değişken random variable >
141 Math seçkisiz değişken stochastic variable >
142 Math seçkisiz değişken chance variable >
143 Math serbest değişken free variable >
144 Math sürekli rassal değişken continuous random variable >
145 Math süreksiz rassal değişken discrete random variable >
146 Environment değişken akış fluctuating flow >
147 Environment değişken rüzgar yükü fluctuating wind load >
148 Environment eğimli değişken yük eccentric and inclined load >
149 Environment kararsız değişken akım unsteady varied flow >
150 Photography değişken odak uzunluklu objektif variable focus lens >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221