değişken - Turkish English Dictionary
History


Meanings of "değişken" in English Turkish Dictionary : 68 result(s)

Turkish English
Common Usage
değişken changeable adj.
değişken variable adj.
General
değişken factor n.
değişken mutant n.
değişken variance n.
değişken sliding adj.
değişken yoyo adj.
değişken flexible adj.
değişken inequable adj.
değişken fickle adj.
değişken incalculable adj.
değişken fluxional adj.
değişken wanton adj.
değişken unstable adj.
değişken capricious adj.
değişken fluid adj.
değişken fluid adj.
değişken changeful adj.
değişken variational adj.
değişken windy adj.
değişken unsteady adj.
değişken varied adj.
değişken variable adj.
değişken protean adj.
değişken swinging adj.
değişken erratic adj.
değişken streaked adj.
değişken inconstant adj.
değişken flighty adj.
değişken flexile adj.
değişken inconsistent adj.
değişken shifting adj.
değişken uncertain adj.
değişken floating adj.
değişken choppy adj.
değişken fitful adj.
değişken labile adj.
değişken ambivalent adj.
değişken streaky adj.
değişken mutable adj.
değişken variant adj.
değişken uneven adj.
değişken nonstable adj.
değişken volatile adj.
değişken unsettled adj.
değişken whimsical adj.
değişken mercurial adj.
Colloquial
değişken up and down
Trade/Economic
değişken variable
değişken mobile
değişken parameter
değişken flexible
Technical
değişken variant
değişken variable
değişken unequal
Computer
değişken var
değişken argument
Informatics
değişken alternating
Food Engineering
değişken variable
Math
değişken variable
Statistics
değişken variable
değişken variate
Chemistry
değişken parameter
Linguistics
değişken variable
değişken factor
değişken alternant
değişken variant
Meteorology
değişken unsettled

Meanings of "değişken" with other terms in English Turkish Dictionary : 150 result(s)

Turkish English
General
mizaç olarak değişken bir karaktere sahip olmak mercurialise v.
mizaç olarak değişken bir karaktere sahip olmak mercurialize v.
ayarlanmış değişken manipulated variable n.
bilincin değişken durumları altered-state of consciousness n.
birçok değişken arasındaki ilgileri bir arada göstermek için kullanılan grafik nomogram n.
değişken bilgi variable information n.
değişken doz flexible dose n.
değişken hava changeable weather n.
değişken hava unsettled weather n.
değişken huy unsteady temperament n.
değişken iletişim sistemleri mobile communications systems n.
değişken istek caprice n.
değişken kimse proteus n.
değişken kur sistemi flexible exchange rate system n.
değişken ölçek sliding scale n.
değişken sermaye variable capital n.
değişken şey variable n.
değişken yıldız variable star n.
dışyapılı değişken exogenous variate n.
karışıklığa neden olan değişken lurking variable n.
karışıklığa neden olan değişken confounding variable n.
manyetik değişken yıldız magnetic variable star n.
ortalayıcı değişken moderator variable n.
ruh halinin çalkantılı/değişken olması mood swing n.
sesbirimsel değişken allophone n.
sıcaklık bakımından ne çok sıcak ne de çok soğuk olmayan, havanın değişken olduğu iklim kuşağı temperate n.
temel değişken basic variable n.
yerel değişken local variable n.
(rüzgar) değişken choppy adj.
ayrık değişken discrete variable adj.
çok değişken hypervariable adj.
değişken (fikir) mobile adj.
değişken doğalı temperamental adj.
değişken şekilli proteiform adj.
yarı değişken semivariable adj.
değişken biçimde changeably adv.
değişken biçimde proteanly adv.
değişken biçimde choppily adv.
değişken bir biçimde mercurially adv.
değişken bir halde changeably adv.
değişken bir halde ambivalently adv.
değişken bir şekilde shiftingly adv.
değişken bir şekilde volatilely adv.
değişken bir şekilde inconstantly adv.
değişken bir şekilde unsettledly adv.
değişken bir şekilde ficklely adv.
değişken bir şekilde flexibly adv.
değişken bir şekilde capriciously adv.
Technical
bağımlı değişken response variable
bağımlı değişken regressand
bağlı değişken bound variable
değişken akış variable flow
değişken bağlayıcı variable connector
değişken biçim kütüğü variable format file
değişken bir biçimde veya tarzda variably
değişken frekans variable frequency
değişken hatve variable pitch
değişken hava debisi vav
değişken hız variable speed
değişken hız kontrolü variable speed control
değişken iz variable trace
değişken olma özelliği convertibility
değişken profilli kanat variable-shaped blade
değişken simge variable symbol
değişken ştapel varying staple length
değişken yük shifting load
değişken yük fluctuating load
değişken yükler variable loads
döner değişken endüktans dönüştürücü rotary variable inductance transducer
eksilten yapay değişken surplus variable
genel değişken global variable
kukla değişken dummy variable
rasgele değişken random variable
rassal değişken random variable
sabit veya değişken çaplı kasnak fixed or variable diameter pulley
sürekli değişken continuous variable
Computer
altsimgeli değişken subscripted variable
araç değişken instrumental variable
artıran yapay değişken slack variable
ayarlanan değişken manipulated variable
bağımlı değişken dependent variable
bağımsız değişken independent variable
bloklanmamış değişken kayıtlar unblocked variable records
değişken adı variable name
değişken adres variable address
değişken alan variable field
değişken alan uzunluğu variable field length
değişken ana sistem ayarlama protokolü dynamic host configuration protocol
değişken aralıklı eşzamanlı anisochronous
değişken bağlayıcı variable connector
değişken biçim kütüğü variable format file
değişken blok variable block
değişken boylu kayıt variable size record
değişken boylu tutanak variable size record
değişken boyutlu dizey veya tablo variable-size matrix or table
değişken boyutlu satır dizeyi variable-size row matrix
değişken boyutlu sütun dizeyi variable-size column matrix
değişken çevrimli çalışma variable cycle operation
değişken değeri variable value
değişken dize variable string
değişken format dosyası variable format file
değişken ikili varbinary
değişken iz variable trace
değişken izleme variable trace
değişken karakter varchar
değişken noktalı gösterim variable point representation
değişken öbek variable block
değişken simge variable symbol
değişken sözcük uzunluğu variable word length
değişken sözcük uzunluğu komutu variable word length instruction
değişken tanımı iste require variable declaration
değişken tanımlaması gerekli require variable declaration
değişken uzunluk variable length
değişken verileri variable data
değişken zaman aralıklı anisochronous
değişken-boylu karakter variable-height character
denetlenen değişken controlled variable
dışyapılı değişken exogenous variate
duruk değişken static variable
evrensel değişken global variable
genel değişken global variable
genel değişken simge global variable symbol
gizli değişken latent variable
gözlenebilir değişken observable variable
gözlenir değişken observable variable
html değişken html variable
içyapılı değişken endogeneous variate
işlenen değişken manipulated variable
karmaşık değişken complex variable
kontrol edilen değişken controlled variable
mantıksal değişken logic variable
mantıksal değişken logical variable
otomatik değişken volatile variable
oynak değişken volatile variable
ölçülen değişken measured variable
sayısal değişken numeric variable
statik değişken static variable
sürekli değişken continuous variable
takma değişken dummy variable
Electric
değişken akım direnci dynamic resistance
değişken endüktanslı boğucu swinging choke
değişken frekans variable frequency
değişken kondansatör variable capacitor
değişken kuplaj variable coupling
dış değişken external variable
Traffic
değişken iletili trafik işaretleri variable message traffic signs
Pathology
yaygın değişken immün yetmezlik common variable immunodeficiencies
Physics
değişken sığaç variable condenser
içyapılı değişken endogenous variate
Biology
değişken sayıda ardışık tekrar variable number tandem repeat (vntr)