Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

kurumsal


Meanings of "kurumsal" in English : 3 result(s)

Category Turkish English
1 Common Usage adj. kurumsal corporate >
2 General adj. kurumsal institutive >
3 Trade/Economic kurumsal institutional >

Meanings of "kurumsal" with other terms : 150 result(s)

Category Turkish English
1 General v. kurumsal firmalara dış ticaret danışmanlık hizmetleri vermek provide foreign trade consultancy services to corporate companies >
2 General n. kurumsal amaç corporate objective >
3 General n. kurumsal araştırma laboratuvarı corporate research laboratory >
4 General n. kurumsal gelişim institutional development >
5 General n. kurumsal hedef corporate objective >
6 General n. kurumsal hırs corporate greed >
7 General n. kurumsal iletişim sorumlusu corporate communication executive >
8 General n. kurumsal işbirliği corporate cooperation >
9 General n. kurumsal kimlik çalışması corporate identity work >
10 General n. kurumsal koordinatör corporate coordinator >
11 General n. kurumsal koordinatör institutional coordinator >
12 General n. kurumsal şube corporate branch >
13 General n. kurumsal veri corporate data >
14 General n. kurumsal yazılım corporate software >
15 General n. toplum içine yerleştirmek amacıyla bir akıl hastasını kurumsal bir bakım yerinden taburcu etme deinstitutionalisation >
16 General n. toplum içine yerleştirmek amacıyla bir akıl hastasını kurumsal bir bakım yerinden taburcu etme deinstitutionalization >
17 General adj. kurumsal olmayan noninstitutional >
18 General adj. kurumsal olmayan non-institutional >
19 Trade/Economic çiftçi örgütlerinin kurumsal yeniden yapılandırılması institutional restructuring of farmers’ organisations >
20 Trade/Economic değiştirilemeyecek/geri alınamaz kurumsal satınalma siparişi irrevocable corporate purchase order >
21 Trade/Economic esnek kurumsal teklif soft corporate offer >
22 Trade/Economic gelirler ve kurumsal vergiler kanunu income and corporation taxes act >
23 Trade/Economic gelişmiş kurumsal yönetişim advanced corporate governance >
24 Trade/Economic iyileştirilmiş kurumsal yönetişim improved corporate governance >
25 Trade/Economic kurumsal ağ enterprise network >
26 Trade/Economic kurumsal ağırlama corporate hospitality >
27 Trade/Economic kurumsal alıcı organizational customer >
28 Trade/Economic kurumsal altyapı corporate infrastructure >
29 Trade/Economic kurumsal amaç corporate purpose >
30 Trade/Economic kurumsal bağlam institutional context >
31 Trade/Economic kurumsal bankacılık corporate banking >
32 Trade/Economic kurumsal baz corporate base >
33 Trade/Economic kurumsal baz institutional base >
34 Trade/Economic kurumsal beklenti corporate expectation >
35 Trade/Economic kurumsal birim institutional unit >
36 Trade/Economic kurumsal birleşmeler combinations >
37 Trade/Economic kurumsal çerçeve institutional framework >
38 Trade/Economic kurumsal çevre institutional environment >
39 Trade/Economic kurumsal çevrecilik corporate environmentalism >
40 Trade/Economic kurumsal çözümlerde in corporate solutions >
41 Trade/Economic kurumsal değerlendirme corporate assessment >
42 Trade/Economic kurumsal değişim corporate change >
43 Trade/Economic kurumsal değişim institutional change >
44 Trade/Economic kurumsal denge institutional balance >
45 Trade/Economic kurumsal destek institutional support >
46 Trade/Economic kurumsal direkt satış corporate direct sales >
47 Trade/Economic kurumsal düzenlemeler institutional arrangements >
48 Trade/Economic kurumsal düzey corporate level >
49 Trade/Economic kurumsal eğitim corporate training >
50 Trade/Economic kurumsal ekonomi institutional economics >
51 Trade/Economic kurumsal esneklik corporate flexibility >
52 Trade/Economic kurumsal finans bölümü corporate finance division >
53 Trade/Economic kurumsal finans bölümü corporate finance department >
54 Trade/Economic kurumsal finans departmanı corporate finance department >
55 Trade/Economic kurumsal finans departmanı corporate finance division >
56 Trade/Economic kurumsal finans temsilcisi corporate financial lead >
57 Trade/Economic kurumsal finansman corporate finance >
58 Trade/Economic kurumsal firma corporate company >
59 Trade/Economic kurumsal firma corporate firm >
60 Trade/Economic kurumsal fonksiyon corporate function >
61 Trade/Economic kurumsal gelişim corporate development >
62 Trade/Economic kurumsal girişimcilik corporate entrepreneurship >
63 Trade/Economic kurumsal güçlendirme institutional strengthening >
64 Trade/Economic kurumsal güvenlik corporate security >
65 Trade/Economic kurumsal hedef corporate objective >
66 Trade/Economic kurumsal hedefler corporate goals >
67 Trade/Economic kurumsal hizmet corporate service >
68 Trade/Economic kurumsal iktisat institutional economics >
69 Trade/Economic kurumsal iletişim corporate communication >
70 Trade/Economic kurumsal ilişkiler corporate affairs >
71 Trade/Economic kurumsal ilişkiler asistanı corporate affairs assistant >
72 Trade/Economic kurumsal ilişkiler asistanı corporate relations assistant >
73 Trade/Economic kurumsal ilişkiler başkan yardımcısı vice president corporate affairs >
74 Trade/Economic kurumsal ilişkiler başkan yardımcısı vice president of corporate affairs >
75 Trade/Economic kurumsal ilişkiler uzmanı corporate affairs specialist >
76 Trade/Economic kurumsal ilişkiler uzmanı corporate relations specialist >
77 Trade/Economic kurumsal imaj corporate image >
78 Trade/Economic kurumsal irtibat noktası institutional contact point >
79 Trade/Economic kurumsal işaretler regalia >
80 Trade/Economic kurumsal itibar corporate reputation >
81 Trade/Economic kurumsal ittifak corporate alliance >
82 Trade/Economic kurumsal kabiliyet corporate capability/ability >
83 Trade/Economic kurumsal karar alma süreci corporate decision-making process >
84 Trade/Economic kurumsal karne balanced scorecard >
85 Trade/Economic kurumsal katılım corporate participation >
86 Trade/Economic kurumsal katılım (ab'ye) accession >
87 Trade/Economic kurumsal kaynak planlaması enterprise resource planning >
88 Trade/Economic kurumsal kazanç corporate earning >
89 Trade/Economic kurumsal kıyaslama organisational benchmarking >
90 Trade/Economic kurumsal kimlik corporate identity >
91 Trade/Economic kurumsal kötüleşme corporate deterioration >
92 Trade/Economic kurumsal kredi corporate loan >
93 Trade/Economic kurumsal kredi kartları corporate credit cards >
94 Trade/Economic kurumsal kültür corporate culture >
95 Trade/Economic kurumsal mali işler yönetimi corporate treasury management >
96 Trade/Economic kurumsal maliye yönetimi corporate treasury management >
97 Trade/Economic kurumsal mesaj corporate message >
98 Trade/Economic kurumsal model organizational model >
99 Trade/Economic kurumsal müşteri corporate account >
100 Trade/Economic kurumsal müşteri corporate customer >
101 Trade/Economic kurumsal müşterilerin, işlerine bakması için iş seyahati acentesine ödedikleri tutar management fees >
102 Trade/Economic kurumsal olarak institutionally >
103 Trade/Economic kurumsal pazarlama ve iletişim müdürü corporate marketing and communications manager >
104 Trade/Economic kurumsal planlama corporate planning >
105 Trade/Economic kurumsal portfolyo analizi organizational portfolio analysis >
106 Trade/Economic kurumsal proje corporate project >
107 Trade/Economic kurumsal reform corporate reform >
108 Trade/Economic kurumsal reform institutional reform >
109 Trade/Economic kurumsal reklam institutional advertising >
110 Trade/Economic kurumsal risk müdürü corporate risk manager >
111 Trade/Economic kurumsal satış temsilcisi corporate sales representative >
112 Trade/Economic kurumsal satış yetkilisi corporate sales executive >
113 Trade/Economic kurumsal satış yetkilisi corporate sales representative >
114 Trade/Economic kurumsal sosyal sorumluluk corporate social responsibility >
115 Trade/Economic kurumsal sosyal sorumluluk corporate citizenship >
116 Trade/Economic kurumsal sosyal sorumluluk (kss) corporate social responsibility (csr) >
117 Trade/Economic kurumsal sosyal sorumluluk düzeyleri corporate social responsibility levels >
118 Trade/Economic kurumsal strateji corporate strategy >
119 Trade/Economic kurumsal sürdürülebilirlik institutional sustainability >
120 Trade/Economic kurumsal şirket corporate company >
121 Trade/Economic kurumsal şirket corporate firm >
122 Trade/Economic kurumsal tasarım corporate design >
123 Trade/Economic kurumsal tasarruflar institutional savings >
124 Trade/Economic kurumsal tekel institutional monopoly >
125 Trade/Economic kurumsal teklif corporate offer >
126 Trade/Economic kurumsal teknik hizmetler corporate technical services >
127 Trade/Economic kurumsal vakıf corporate foundation >
128 Trade/Economic kurumsal varlık institutional entity >
129 Trade/Economic kurumsal ve entelektüel bilgi birikimi institutional and intellectual accumulation of knowledge >
130 Trade/Economic kurumsal yapı corporate structure >
131 Trade/Economic kurumsal yapı organizational structure >
132 Trade/Economic kurumsal yapılanma institutional structuring >
133 Trade/Economic kurumsal yatırımcı institutional investor >
134 Trade/Economic kurumsal yatırımcılar institutional investors >
135 Trade/Economic kurumsal yatırımlar institutional investments >
136 Trade/Economic kurumsal yayılım koordinatörü corporate deployment champion >
137 Trade/Economic kurumsal yemek sanayi institutional catering industry >
138 Trade/Economic kurumsal yönetim corporate governance >
139 Trade/Economic kurumsal yönetim institution management >
140 Trade/Economic kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu corporate governance compliance report >
141 Trade/Economic kurumsal yönetim uyum raporu corporate governance compliance report >
142 Trade/Economic kurumsal yönetişim corporate governance >
143 Trade/Economic kurumsal yurttaşlık corporate citizenship >
144 Trade/Economic kurumsal zayıflama institutional decay >
145 Trade/Economic nitelikli yabancı kurumsal yatırımcı qualified foreign institutional investor >
146 Trade/Economic nitelikli yabancı kurumsal yatırımcılar qualified foreign institutional investors >
147 Trade/Economic takipteki kurumsal kredi kartları corporate credit cards under follow up >
148 Trade/Economic tek kurumsal çerçeve single institutional framework >
149 Trade/Economic temel kurumsal amaç organizational mission >
150 Trade/Economic yeni kurumsal ekonomi new institutional economics >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221