Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

kurumsal


Meanings of "kurumsal" in English : 3 result(s)

Category Turkish English
1 Common Usage adj. kurumsal corporate >
2 General adj. kurumsal institutive >
3 Trade/Economic kurumsal institutional >

Meanings of "kurumsal" with other terms : 150 result(s)

Category Turkish English
1 General n. kurumsal amaç corporate objective >
2 General n. kurumsal gelişim institutional development >
3 General n. kurumsal hedef corporate objective >
4 General n. kurumsal iletişim sorumlusu corporate communication executive >
5 General n. kurumsal işbirliği corporate cooperation >
6 General n. kurumsal kimlik çalışması corporate identity work >
7 General n. kurumsal şube corporate branch >
8 General n. kurumsal veri corporate data >
9 General n. kurumsal yazılım corporate software >
10 General adj. kurumsal olmayan noninstitutional >
11 General adj. kurumsal olmayan non-institutional >
12 Trade/Economic çiftçi örgütlerinin kurumsal yeniden yapılandırılması institutional restructuring of farmers’ organisations >
13 Trade/Economic değiştirilemeyecek/geri alınamaz kurumsal satınalma siparişi irrevocable corporate purchase order >
14 Trade/Economic gelirler ve kurumsal vergiler kanunu income and corporation taxes act >
15 Trade/Economic kurumsal ağ enterprise network >
16 Trade/Economic kurumsal alıcı organizational customer >
17 Trade/Economic kurumsal altyapı corporate infrastructure >
18 Trade/Economic kurumsal amaç corporate purpose >
19 Trade/Economic kurumsal bankacılık corporate banking >
20 Trade/Economic kurumsal baz corporate base >
21 Trade/Economic kurumsal baz institutional base >
22 Trade/Economic kurumsal beklenti corporate expectation >
23 Trade/Economic kurumsal birim institutional unit >
24 Trade/Economic kurumsal birleşmeler combinations >
25 Trade/Economic kurumsal çerçeve institutional framework >
26 Trade/Economic kurumsal çevre institutional environment >
27 Trade/Economic kurumsal çözümlerde in corporate solutions >
28 Trade/Economic kurumsal değişim corporate change >
29 Trade/Economic kurumsal değişim institutional change >
30 Trade/Economic kurumsal denge institutional balance >
31 Trade/Economic kurumsal destek institutional support >
32 Trade/Economic kurumsal direkt satış corporate direct sales >
33 Trade/Economic kurumsal düzenlemeler institutional arrangements >
34 Trade/Economic kurumsal düzey corporate level >
35 Trade/Economic kurumsal ekonomi institutional economics >
36 Trade/Economic kurumsal esneklik corporate flexibility >
37 Trade/Economic kurumsal finans bölümü corporate finance division >
38 Trade/Economic kurumsal finans bölümü corporate finance department >
39 Trade/Economic kurumsal finans departmanı corporate finance department >
40 Trade/Economic kurumsal finans departmanı corporate finance division >
41 Trade/Economic kurumsal finans temsilcisi corporate financial lead >
42 Trade/Economic kurumsal finansman corporate finance >
43 Trade/Economic kurumsal firma corporate company >
44 Trade/Economic kurumsal firma corporate firm >
45 Trade/Economic kurumsal fonksiyon corporate function >
46 Trade/Economic kurumsal gelişim corporate development >
47 Trade/Economic kurumsal girişimcilik corporate entrepreneurship >
48 Trade/Economic kurumsal güçlendirme institutional strengthening >
49 Trade/Economic kurumsal güvenlik corporate security >
50 Trade/Economic kurumsal hedef corporate objective >
51 Trade/Economic kurumsal hizmet corporate service >
52 Trade/Economic kurumsal iktisat institutional economics >
53 Trade/Economic kurumsal iletişim corporate communication >
54 Trade/Economic kurumsal ilişkiler corporate affairs >
55 Trade/Economic kurumsal ilişkiler başkan yardımcısı vice president corporate affairs >
56 Trade/Economic kurumsal ilişkiler başkan yardımcısı vice president of corporate affairs >
57 Trade/Economic kurumsal imaj corporate image >
58 Trade/Economic kurumsal irtibat noktası institutional contact point >
59 Trade/Economic kurumsal işaretler regalia >
60 Trade/Economic kurumsal ittifak corporate alliance >
61 Trade/Economic kurumsal kabiliyet corporate capability/ability >
62 Trade/Economic kurumsal karne balanced scorecard >
63 Trade/Economic kurumsal katılım corporate participation >
64 Trade/Economic kurumsal katılım (ab'ye) accession >
65 Trade/Economic kurumsal kaynak planlaması enterprise resource planning >
66 Trade/Economic kurumsal kazanç corporate earning >
67 Trade/Economic kurumsal kıyaslama organisational benchmarking >
68 Trade/Economic kurumsal kimlik corporate identity >
69 Trade/Economic kurumsal kötüleşme corporate deterioration >
70 Trade/Economic kurumsal kredi corporate loan >
71 Trade/Economic kurumsal kredi kartları corporate credit cards >
72 Trade/Economic kurumsal kültür corporate culture >
73 Trade/Economic kurumsal mali işler yönetimi corporate treasury management >
74 Trade/Economic kurumsal maliye yönetimi corporate treasury management >
75 Trade/Economic kurumsal mesaj corporate message >
76 Trade/Economic kurumsal model organizational model >
77 Trade/Economic kurumsal müşteri corporate customer >
78 Trade/Economic kurumsal müşteri corporate account >
79 Trade/Economic kurumsal müşterilerin, işlerine bakması için iş seyahati acentesine ödedikleri tutar management fees >
80 Trade/Economic kurumsal olarak institutionally >
81 Trade/Economic kurumsal pazarlama ve iletişim müdürü corporate marketing and communications manager >
82 Trade/Economic kurumsal planlama corporate planning >
83 Trade/Economic kurumsal portfolyo analizi organizational portfolio analysis >
84 Trade/Economic kurumsal proje corporate project >
85 Trade/Economic kurumsal reform institutional reform >
86 Trade/Economic kurumsal reform corporate reform >
87 Trade/Economic kurumsal reklam institutional advertising >
88 Trade/Economic kurumsal risk müdürü corporate risk manager >
89 Trade/Economic kurumsal satış temsilcisi corporate sales representative >
90 Trade/Economic kurumsal satış yetkilisi corporate sales executive >
91 Trade/Economic kurumsal satış yetkilisi corporate sales representative >
92 Trade/Economic kurumsal sosyal sorumluluk corporate social responsibility >
93 Trade/Economic kurumsal sosyal sorumluluk corporate citizenship >
94 Trade/Economic kurumsal sosyal sorumluluk düzeyleri corporate social responsibility levels >
95 Trade/Economic kurumsal strateji corporate strategy >
96 Trade/Economic kurumsal sürdürülebilirlik institutional sustainability >
97 Trade/Economic kurumsal şirket corporate company >
98 Trade/Economic kurumsal şirket corporate firm >
99 Trade/Economic kurumsal tasarruflar institutional savings >
100 Trade/Economic kurumsal tekel institutional monopoly >
101 Trade/Economic kurumsal teklif corporate offer >
102 Trade/Economic kurumsal teknik hizmetler corporate technical services >
103 Trade/Economic kurumsal vakıf corporate foundation >
104 Trade/Economic kurumsal varlık institutional entity >
105 Trade/Economic kurumsal yapı corporate structure >
106 Trade/Economic kurumsal yapı organizational structure >
107 Trade/Economic kurumsal yapılanma institutional structuring >
108 Trade/Economic kurumsal yatırımcı institutional investor >
109 Trade/Economic kurumsal yatırımcılar institutional investors >
110 Trade/Economic kurumsal yatırımlar institutional investments >
111 Trade/Economic kurumsal yayılım koordinatörü corporate deployment champion >
112 Trade/Economic kurumsal yönetim corporate governance >
113 Trade/Economic kurumsal yönetim institution management >
114 Trade/Economic kurumsal yönetişim corporate governance >
115 Trade/Economic kurumsal yurttaşlık corporate citizenship >
116 Trade/Economic kurumsal zayıflama institutional decay >
117 Trade/Economic takipteki kurumsal kredi kartları corporate credit cards under follow up >
118 Trade/Economic tek kurumsal çerçeve single institutional framework >
119 Trade/Economic temel kurumsal amaç organizational mission >
120 Trade/Economic yeni kurumsal ekonomi new institutional economics >
121 Law kurumsal suç corporate crime >
122 Politics kurumsal borçlanma corporate borrowing >
123 Politics kurumsal çerçeve institutional framework >
124 Politics kurumsal sektör corporate sector >
125 Politics kurumsal tahvil mevcutları corporate bond holdings >
126 Politics kurumsal yönetişim corporate governance >
127 Institutes kurumsal yatırımcı yöneticileri derneği institutional investment managers’ association >
128 Institutes türkiye kurumsal yatırımcı yöneticileri derneği turkish institutional investment managers' association >
129 Insurance kurumsal direkt satış corporate direct sales >
130 Insurance kurumsal katılım corporate participation >
131 Insurance kurumsal yatırımcı yöneticileri derneği institutional investment managers’ association >
132 Advertising kurumsal reklamcılık corporate advertising >
133 Technical kurumsal optik ağlar enterprise optical networking >
134 Technical kurumsal optik şebekeleme enterprise optical networking >
135 Informatics kurumsal bilgi portali enterprise information portal >
136 Informatics kurumsal bilişim enterprise computing >
137 Informatics kurumsal bilişim mimarı enterprise architect >
138 Informatics kurumsal tümleşik yazılım paketi enterprise application suite >
139 Telecom kurumsal bilgi ana girişi enterprise information portal >
140 Telecom kurumsal bilgi işlem enterprise computing >
141 Telecom kurumsal bilişim enterprise computing >
142 Telecom kurumsal bilişim mimarı enterprise architect >
143 Telecom Kurumsal müşteri business customer >
144 Telecom kurumsal sistem mimarisi enterprise systems architecture >
145 Telecom kurumsal şebeke corporate network >
146 Telecom kurumsal telekomünikasyon şebekesi corporate telecommunication network >
147 Telecom kurumsal uygulama sunucusu enterprise application server >
148 Linguistics kurumsal dilbilim glottopolitics >
149 Linguistics kurumsal dilbilim institutional linguistics >
150 Environment kurumsal atık institutional waste >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221