Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

resin


Meanings of "resin" in English : 1 result(s)

Category Turkish English
1 Medical resin resin >

Meanings of "resin" in Turkish : 22 result(s)

Category English Turkish
1 Common Usage n. resin reçine >
2 General v. resin reçinelemek >
3 General n. resin ağaç balı >
4 General n. resin sakız >
5 General n. resin çamsakızı >
6 General n. resin ağaç sakızı >
7 General n. resin karasakız >
8 General n. resin kolofan >
9 General n. resin reçine >
10 General adj. resin sakızlı >
11 Technical resin leçine >
12 Technical resin reçine işleminden geçirmek >
13 Technical resin reçine >
14 Technical resin reçine ile işlemek >
15 Mechanic resin akındırık >
16 Textile resin pigmentle uygulandığı madde arasında çapraz bağlanma oluşturan sıvı polimer >
17 Construction resin reçine >
18 Medical resin resin >
19 Medical resin rezin >
20 Food Engineering resin reçine >
21 Chemistry resin reçine >
22 Botanic resin ağaç balı >

Meanings of "resin" with other terms : 150 result(s)

Category English Turkish
1 General n. gum resin ağaçlardan elde edilen zamk ve reçine karışımı >
2 General n. gum resin zamk reçine karışımı >
3 General n. natural resin doğal reçine >
4 General n. pine resin çamsakızı >
5 General n. vinyl resin vinil resini >
6 General n. wood resin ağaç reçinesi >
7 Technical acaroid resin akaroit reçinesi >
8 Technical acetal resin asetal reçinesi >
9 Technical acetone resin aseton reçinesi >
10 Technical amino resin amino reçinesi >
11 Technical apparent resin content of material in the unmolded state kalıplanmamış malzemenin görünür reçine muhtevası >
12 Technical artificial resin sentetik reçine >
13 Technical artificial resin yapay reçine >
14 Technical b-stage epoxy resin binder b-dereceli epoksi reçine yapıştırıcı >
15 Technical cast resin partitions dökme reçine bölmeler >
16 Technical cast resin transformer kuru tip transformatör >
17 Technical cast resin transformer kuru tip trafo >
18 Technical cold box resin soğuk kutu reçinesi >
19 Technical condensation resin kondensasyon reçinesi >
20 Technical condensation resin kondansasyon reçinesi >
21 Technical epoxide resin epoksi reçine >
22 Technical epoxy casting resin epoksi döküm reçinesi >
23 Technical epoxy resin epoksi reçine >
24 Technical epoxy resin epoksi reçinesi >
25 Technical epoxy resin coating epoksi reçine kaplama >
26 Technical glass reinforced thermosetting plastics based on unsaturated polyester resin doymamış polyester reçine esaslı cam elyaf takviyeli plastikler >
27 Technical glass reinforced thermosetting plastics based on unsaturated polyester resin doymamış polyester reçine bazlı cam elyaf takviyeli plastikler >
28 Technical hard resin sert reçine >
29 Technical high-grade resin yüksek nitelikli reçine >
30 Technical hot-box resin sıcak kutu reçinesi >
31 Technical ion-exchange resin iyon değiştirme reçinesi >
32 Technical ion-exchange resin iyon değiştiricili reçine >
33 Technical melamine resin melamin reçine >
34 Technical melamine resin varnish melamin reçinesi verniği >
35 Technical natural resin doğal reçine >
36 Technical natural resin tabii reçine >
37 Technical orginal resin orijinal reçine >
38 Technical phenolic resin fenolik reçine >
39 Technical polyester resin poliester reçine >
40 Technical polyester resin polyester reçinesi >
41 Technical polyvinyl chloride resin polivinilklorür reçine >
42 Technical resin acids reçine asitleri >
43 Technical resin emulsion reçine emülsiyon >
44 Technical resin resist reçine rezervesi >
45 Technical resin soap reçine sabunu >
46 Technical resin transfer molding reçine enjeksiyonlu kalıplama (bir kompozit üretim tekniği) >
47 Technical resin-based reçine esaslı >
48 Technical sand-epoxy resin mixture kumlu yapay reçine karışımı >
49 Technical silicone resin silikon reçine >
50 Technical spurr's resin spurr reçinesi >
51 Technical synthetic resin yapay reçine >
52 Technical synthetic resin sentetik reçine >
53 Technical synthetic resin glue sentetik reçine yapıştırıcı >
54 Technical synthetic-resin adhesives yapay reçine yapıştırıcılar >
55 Technical thermoplastic resin termoplastik reçine >
56 Technical thermoplastic resin plastik reçine >
57 Technical thermoplastic resin ısılyoğruk reçine >
58 Technical thermosetting resin termoset reçine >
59 Technical unsaturated polyester resin doymamış poliester reçine >
60 Technical urea formaldehyde resin üre formaldehit reçinesi >
61 Technical urea-formaldehyde resin üre formaldehit reçinesi >
62 Technical vacuum assisted resin injection process vakum destekli reçine püskürtme süreci >
63 Technical vinyl resin vinil reçinesi >
64 Technical xylene formaldehyde resin ksilen formaldehit reçinesi >
65 Textile resin reserve reçine rezervesi >
66 Automotive acrylic resin akrilik esaslı reçine >
67 Automotive alkyd resin alkid >
68 Automotive casting resin kalıp reçine >
69 Automotive epoxy resin epoksi reçinesi >
70 Aeronautic allyl resin alil reçineleri >
71 Aeronautic amine resin amin reçinesi >
72 Aeronautic aniline formaldehyde resin anilin formaldehit reçinesi >
73 Aeronautic cresol resin kresol reçine >
74 Mining fossil resin fosil reçine >
75 Medical bile acid binding resin safra asidi bağlayıcı reçine >
76 Medical cation exchange resin katyon değiştirici reçine >
77 Medical ion exchange resin iyon değiştirme reçinesi >
78 Medical ion exchanging resin iyon değiştirici reçine >
79 Medical resin-based dental filling material reçine esaslı diş dolgu maddesi >
80 Dentistry resin-based filling material reçine esaslı dolgu maddesi >
81 Dentistry resin-based filling material reçine bazlı dolgu malzemesi >
82 Dentistry resin-based pit and fissure sealants reçine esaslı pit ve fissur örtücüleri >
83 Food Engineering surfaced with synthetic resin sentetik reçinelerle kaplanmış >
84 Physics ion exchange resin iyon değişimi reçinesi >
85 Chemistry acaroid resin akaroit reçinesi >
86 Chemistry acetal resin asetal reçinesi >
87 Chemistry acetone resin aseton reçinesi >
88 Chemistry acrylic resin akrilik reçine >
89 Chemistry acrylic resin akrilik sakız >
90 Chemistry acrylic resin-based varnish akrilik reçine esaslı vernik >
91 Chemistry aldehyde resin aldehit reçinesi >
92 Chemistry alkyd resin alkit reçinesi >
93 Chemistry alkyd resin alkid reçinesi >
94 Chemistry allyl resin alil reçinesi >
95 Chemistry amino resin amino reçinesi >
96 Chemistry aminoalkyd resin-based aminoalkid reçine bazlı >
97 Chemistry aminoalkyd resin-based aminoalkid reçine esaslı >
98 Chemistry condensation resin kondansasyon reçinesi >
99 Chemistry copolymer resin kopolimer reçine >
100 Chemistry decarbonization through regeneration of cation exchange resin katyon değiştirici reçinenin rejenerasyonu aracılığıyla karbondan arındırılması >
101 Chemistry epoxy resin epoksi reçinesi >
102 Chemistry epoxy resin epoksit reçine >
103 Chemistry extract resin ekstrakt reçinesi >
104 Chemistry fluorocarbon resin florokarbon reçine >
105 Chemistry formaldehyde resin formaldehit reçinesi >
106 Chemistry furan resin furan reçinesi >
107 Chemistry homopolymer resin homopolimer reçine >
108 Chemistry isophthalic fiberglass-polyester resin izoftalik camelyafpoliester recine >
109 Chemistry liquid epoxy resin sıvı epoksi reçine >
110 Chemistry liquid phenolic resin sıvı fenolik reçine >
111 Chemistry modified alkyd resin modifiye alkid reçine >
112 Chemistry modified alkyd resin modifiye alkid reçinesi >
113 Chemistry phenol formaldehyde resin fenol formaldehit reçine >
114 Chemistry phenolic resin fenolik reçine >
115 Chemistry phenolic resin ısıyla sertleşen bir reçine türü >
116 Chemistry phenolic resin in the liquid state sıvı halde fenolik reçine >
117 Chemistry phenolic resin powder fenolik reçine tozu >
118 Chemistry phthalic resin-based ftalik reçine bazlı >
119 Chemistry phthalic resin-based varnish flatik reçine esaslı vernik >
120 Chemistry pine resin çamsakızı >
121 Chemistry polyester casting resin poliester döküm reçinesi >
122 Chemistry polytetrafluoroethylene resin politetrafloroetilen reçine >
123 Chemistry polyvinyl chloride resin polivinil klorür reçine >
124 Chemistry polyvinyl resin polivinil reçine >
125 Chemistry polyvinyl resin vinil reçinesi >
126 Chemistry pvc resin pvc reçine >
127 Chemistry resin and its derivatives reçine ve türevleri >
128 Chemistry resin colophony doğal reçine >
129 Chemistry resin content reçine içeriği >
130 Chemistry resin content reçine muhtevası >
131 Chemistry synthetic resin adhesive sentetik reçineli yapıştırıcı >
132 Chemistry thermosetting resin ısıyla sertleşen reçine >
133 Chemistry unsaturated polyester resin doymamış poliester reçinesi >
134 Chemistry unsaturated polyester resin doymamış poliester reçine >
135 Chemistry vinyl chloride resin-based vinil klorür reçine bazlı >
136 Chemistry vinyl chloride resin-based vinil klorür reçine esaslı >
137 Chemistry vinyl chloride resin-based undercoat paint vinil klorür reçine esaslı astar boya >
138 Chemistry vinyl resin vinil reçinesi >
139 Chemistry white resin çamsakızı >
140 Botanic acacia catechu resin kadıhindi >
141 Botanic resin canal reçine kanalı >
142 Botanic resin duct reçine kanalı >
143 Apiculture bee resin propolis >
144 Apiculture bee resin arı reçinesi >
145 Forestry pine resin çam reçinesi >
146 Environment resin kit reçine kiti >
147 Geography ix resin ix reçine >
148 Geology canada balsam resin kanada balzam reçinesi >
149 Military cast resin suni reçine >
150 Printery wet dry strength resin yaş kuru mukavemet reçinesi >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221