resin - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

resin

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"resin" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 22 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
resin i. reçine
General
resin f. reçinelemek
resin i. ağaç sakızı
resin i. kolofan
resin i. karasakız
resin i. sakız
resin i. reçine
resin i. ağaç balı
resin i. çamsakızı
resin s. sakızlı
Technical
resin reçine
resin leçine
resin reçine ile işlemek
resin reçine işleminden geçirmek
Mechanic
resin akındırık
Textile
resin pigmentle uygulandığı madde arasında çapraz bağlanma oluşturan sıvı polimer
Construction
resin reçine
Medical
resin rezin
resin resin
Food Engineering
resin reçine
Chemistry
resin reçine
Botanic
resin ağaç balı

"resin" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 1 sonuç

Türkçe İngilizce
Medical
resin resin

"resin" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 200 sonuç

İngilizce Türkçe
General
gum resin i. ağaçlardan elde edilen zamk ve reçine karışımı
gum resin i. zamk reçine karışımı
natural resin i. doğal reçine
pine resin i. çamsakızı
vinyl resin i. vinil resini
wood resin i. ağaç reçinesi
Technical
acaroid resin akaroit reçinesi
acetal resin asetal reçinesi
acetone resin aseton reçinesi
amino resin amino reçinesi
anion exchanger resin anyon değiştirici reçine
anion resin anyon reçinesi
anion-exchange resin eksin değişimli reçine
apparent resin content of material in the unmolded state kalıplanmamış malzemenin görünür reçine muhtevası
artificial resin yapay reçine
artificial resin sentetik reçine
bakelite cast resin bakalit dökme reçine
b-stage epoxy resin binder b-dereceli epoksi reçine yapıştırıcı
carbon-resin composite karbon reçine karmaları
cast resin partitions dökme reçine bölmeler
cast resin transformer kuru tip trafo
cast resin transformer kuru tip transformatör
cation exchange resin katyon değiştirici reçine
cation resin katyon reçinesi
cation-exchange resin katyon değişimli reçine
chemical resistance of reaction resin mortars reaksiyon reçine harçlarının kimyasal mukavemeti
chlorendic polyester resin klorendik polyester reçine
cold box resin kendiliğinden katılaşan reçine
cold box resin soğuk kutu reçinesi
condensation resin kondansasyon reçinesi
condensation resin kondensasyon reçinesi
cured resin systems kürlenmiş reçine sistemleri
curing resin kürleme reçinesi
determination of the resin flow reçine akışının tayini
dual resin bonding çift reçineli bağlama
e-glass fabric-resin composites e-camı kumaşlı reçine karmaları
electrical conductivity of resin extracts reçine ekstraktlarının elektriksel öz iletkenliği
epon resin epon reçinesi
epoxide resin epoksi reçine
epoxide resin hardener epoksi reçine sertleştiricisi
epoxy casting resin epoksi döküm reçinesi
epoxy resin epoksi reçinesi
epoxy resin epoksi reçine
epoxy resin coating epoksi reçine kaplama
epoxy resin-based coating powders epoksi reçine bazlı kaplama tozları
epoxy-resin patterns epoksi reçineli modeller
fibre-to-resin ratio lif reçine oranı
fluorinated epoxy resin florlanmış epoksi reçinesi
glass reinforced thermosetting plastics based on unsaturated polyester resin doymamış polyester reçine bazlı cam elyaf takviyeli plastikler
glass reinforced thermosetting plastics based on unsaturated polyester resin doymamış polyester reçine esaslı cam elyaf takviyeli plastikler
glass-fibre wound resin cam elyaf sarılı reçine
graphite- fibre-resin composites grafit elyaf reçine karmaları
gum resin kauçuk reçinesi
hard resin sert reçine
high-grade resin yüksek nitelikli reçine
hot-box resin sıcak kutu reçinesi
ion exchange resin iyon değiştirici reçine
ion-exchange resin iyon değiştiricili reçine
ion-exchange resin iyon değiştirme reçinesi
kevlar-resin composites kevlar reçineli karmalar
k-resin k-reçinesi
liquid epoxy resin sıvı epoksi reçine
liquid resin sıvı reçine
melamine resin melamin reçine
melamine resin varnish melamin reçinesi verniği
metal and resin socketing metal ve reçine soketleme
mounting resin gömme reçinesi
natural resin doğal reçine
natural resin tabii reçine
nitrogen-containing resin azot içerikli reçine
orginal resin orijinal reçine
phenolic resin fenolik reçine
phenolic resin powder fenolik reçine tozu
phenolic-resin cores fenollü reçine maçaları
polyester resin poliester reçine
polyester resin polyester reçinesi
polyvinyl chloride resin polivinilklorür reçine
reaction resin adhesive reaksiyon reçineli yapıştırıcı
reaction resin adhesives reaksiyon reçine yapıştırıcıları
resin acids reçine asitleri
resin column reçine kolonu
resin distributor reçine dağıtıcı
resin emulsion reçine emülsiyon
resin film infusion reçineli film infüzyonu
resin flow reçine akışı
resin machine reçine makinesi
resin or varnish impregnated reçine veya vernikle emprenye edilmiş
resin or varnish-impregnated bare round copper wire reçine veya vernikle emprenye edilmiş çıplak yuvarlak kesitli bakır tel
resin or varnish-impregnated enameled round copper wire reçine veya vernikle emprenye edilmiş emay kaplı yuvarlak kesitli bakır tel
resin preimpregnated materials reçine ile önemprenye edilmiş malzemeler
resin resist reçine rezervesi
resin soap reçine sabunu
resin tank reçine tankı
resin transfer molding reçine enjeksiyonlu kalıplama (bir kompozit üretim tekniği)
resin transfer molding reçine transferiyle kalıplama
resin transfer moulding reçine transferiyle kalıplama
resin-based reçine esaslı
resin-based undercoat reçine esaslı astar
resin–bonded unfaced particleboard reçine ile yapıştırılmış yüzlendirilmemiş yonga levha
resin-casting reçine dökümü
resin-coated sand reçine kaplı kum
resin-in-column process dikeç içinde reçine süreci
resin-transfer molding reçine aktarımlı kalıplama
sand-epoxy resin mixture kumlu yapay reçine karışımı
self-extinguishing resin kendinden yok olan reçine
shear adhesion strength of reaction resin ceramic tile adhesives reaksiyon reçine seramik karo yapıştırıcılarının kayma yapışma mukavemeti
silicone resin silikon reçinesi
silicone resin silikon reçine
solvent-free resin çözücü içermeyen reçine
solventless resin çözücü içermeyen reçine
spurr's resin spurr reçinesi
synthetic liquid resin sentetik sıvı reçine
synthetic resin yapay reçine
synthetic resin sentetik reçine
synthetic resin glue sentetik reçine yapıştırıcı
synthetic-resin adhesives yapay reçine yapıştırıcılar
thermoplastic resin plastik reçine
thermoplastic resin ısılyoğruk reçine
thermoplastic resin termoplastik reçine
thermosetting resin termoset reçine
thermosetting resin-based wood adhesive termoset reçine esaslı ahşap yapıştırıcı
unsaturated polyester impregnating resin doymamış poliester emprenye reçine
unsaturated polyester resin doymamış poliester reçine
unsaturated polyester-based impregnating resin doymamış poliester esaslı emprenye reçine
urea formaldehyde resin üre formaldehit reçinesi
urea-formaldehyde resin üre formaldehit reçinesi
vacuum assisted resin injection process vakum destekli reçine püskürtme süreci
vinyl chloride resin-based vinil klorür reçine esaslı
vinyl chloride thermoplastic resin vinil klorür termoplastik reçine
vinyl resin vinil reçinesi
xylene formaldehyde resin ksilen formaldehit reçinesi
Textile
resin reserve reçine rezervesi
resin-impregnated yarn reçine emdirilmiş iplik
resin-impregnated yarns reçine emprenyeli iplikler
Construction
resin bonded dolomite bricks reçine bağlı dolomit tuğlalar
sheet of glass fibre reinforced polyester resin cam elyaf takviyeli poliester reçine levha
Automotive
acrylic resin akrilik esaslı reçine
alkyd resin alkid
casting resin kalıp reçine
epoxy resin epoksi reçinesi
Aeronautic
allyl resin alil reçineleri
amine resin amin reçinesi
aniline formaldehyde resin anilin formaldehit reçinesi
cresol resin kresol reçine
Mining
fossil resin fosil reçine
resin-in-pulp process maden harcı içinde reçine süreci
Medical
bile acid binding resin safra asidi bağlayıcı reçine
cation exchange resin katyon değiştirici reçine
ion exchange resin iyon değiştirme reçinesi
ion exchanging resin iyon değiştirici reçine
resin-based dental filling material reçine esaslı diş dolgu maddesi
Dentistry
acrylic resin akrilik rezin
light-cured composite resin ışıkla sertleşen kompozit rezin
microwave polymerized acrylic resin mikrodalga enerjisi ile polimerize edilen akrilik rezin
polyacid-modified composite resin poliasitle modifiye kompozit rezin
resin-based filling material reçine esaslı dolgu maddesi
resin-based filling material reçine bazlı dolgu malzemesi
resin-based pit and fissure sealants reçine esaslı pit ve fissur örtücüleri
resin-modified glass ionomer cement rezinle modifiye cam iyonomer siman
resin-modified glass ionomer cements rezin modifiye cam ionomer simanlar
Food Engineering
surfaced with synthetic resin sentetik reçinelerle kaplanmış
Physics
ion exchange resin iyon değişimi reçinesi
Chemistry
acaroid resin akaroit reçinesi
acetal resin asetal reçinesi
acetone resin aseton reçinesi
acrylic resin akrilik sakız
acrylic resin akrilik reçine
acrylic resin-based varnish akrilik reçine esaslı vernik
aldehyde resin aldehit reçinesi
alkyd resin alkit reçinesi
alkyd resin alkid reçinesi
allyl resin alil reçinesi
amino resin amino reçinesi
amino resin system amino reçine dizgesi
amino resin termoset amino reçineli ısılsertleşen
aminoalkyd resin-based aminoalkid reçine bazlı
aminoalkyd resin-based aminoalkid reçine esaslı
base resin baz reçine
condensation resin kondansasyon reçinesi
copolymer resin kopolimer reçine
decarbonization through regeneration of cation exchange resin katyon değiştirici reçinenin rejenerasyonu aracılığıyla karbondan arındırılması
epoxy resin epoksit reçine
epoxy resin epoksi reçinesi
extract resin ekstrakt reçinesi
fluorocarbon resin florokarbon reçine
formaldehyde resin formaldehit reçinesi
furan resin furan reçinesi
homopolymer resin homopolimer reçine
isophthalic fiberglass-polyester resin izoftalik camelyafpoliester recine
liquid epoxy resin sıvı epoksi reçine
liquid phenolic resin sıvı fenolik reçine
melamine-formaldehyde resin melamin formaldehit reçinesi
melamine-phenol resin melamin fenol reçinesi
modified alkyd resin modifiye alkid reçinesi
modified alkyd resin modifiye alkid reçine
phenol formaldehyde resin fenol formaldehit reçine
phenolic resin fenolik reçine
phenolic resin ısıyla sertleşen bir reçine türü
phenolic resin in the liquid state sıvı halde fenolik reçine
phenolic resin powder fenolik reçine tozu