resin - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

resin

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"resin" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 22 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
resin i. reçine
General
resin f. reçinelemek
resin i. ağaç sakızı
resin i. kolofan
resin i. karasakız
resin i. sakız
resin i. reçine
resin i. ağaç balı
resin i. çamsakızı
resin s. sakızlı
Technical
resin reçine
resin leçine
resin reçine ile işlemek
resin reçine işleminden geçirmek
Mechanic
resin akındırık
Textile
resin pigmentle uygulandığı madde arasında çapraz bağlanma oluşturan sıvı polimer
Construction
resin reçine
Medical
resin rezin
resin resin
Food Engineering
resin reçine
Chemistry
resin reçine
Botanic
resin ağaç balı

"resin" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 1 sonuç

Türkçe İngilizce
Medical
resin resin

"resin" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 150 sonuç

İngilizce Türkçe
General
gum resin i. ağaçlardan elde edilen zamk ve reçine karışımı
natural resin i. doğal reçine
pine resin i. çamsakızı
wood resin i. ağaç reçinesi
Technical
acaroid resin akaroit reçinesi
amino resin amino reçinesi
anion exchanger resin anyon değiştirici reçine
anion resin anyon reçinesi
anion-exchange resin eksin değişimli reçine
apparent resin content of material in the unmolded state kalıplanmamış malzemenin görünür reçine muhtevası
bakelite cast resin bakalit dökme reçine
b-stage epoxy resin binder b-dereceli epoksi reçine yapıştırıcı
cast resin transformer kuru tip trafo
cast resin transformer kuru tip transformatör
cation exchange resin katyon değiştirici reçine
cation resin katyon reçinesi
chemical resistance of reaction resin mortars reaksiyon reçine harçlarının kimyasal mukavemeti
chlorendic polyester resin klorendik polyester reçine
cold box resin kendiliğinden katılaşan reçine
cold box resin soğuk kutu reçinesi
condensation resin kondansasyon reçinesi
curing resin kürleme reçinesi
dual resin bonding çift reçineli bağlama
e-glass fabric-resin composites e-camı kumaşlı reçine karmaları
electrical conductivity of resin extracts reçine ekstraktlarının elektriksel öz iletkenliği
epon resin epon reçinesi
epoxide resin hardener epoksi reçine sertleştiricisi
epoxy casting resin epoksi döküm reçinesi
epoxy resin epoksi reçinesi
epoxy-resin patterns epoksi reçineli modeller
fluorinated epoxy resin florlanmış epoksi reçinesi
glass reinforced thermosetting plastics based on unsaturated polyester resin doymamış polyester reçine bazlı cam elyaf takviyeli plastikler
hot-box resin sıcak kutu reçinesi
ion exchange resin iyon değiştirici reçine
ion-exchange resin iyon değiştiricili reçine
ion-exchange resin iyon değiştirme reçinesi
k-resin k-reçinesi
liquid epoxy resin sıvı epoksi reçine
melamine resin melamin reçine
metal and resin socketing metal ve reçine soketleme
natural resin tabii reçine
nitrogen-containing resin azot içerikli reçine
phenolic resin powder fenolik reçine tozu
polyester resin poliester reçine
polyester resin polyester reçinesi
reaction resin adhesive reaksiyon reçineli yapıştırıcı
reaction resin adhesives reaksiyon reçine yapıştırıcıları
resin emulsion reçine emülsiyon
resin flow reçine akışı
resin or varnish-impregnated bare round copper wire reçine veya vernikle emprenye edilmiş çıplak yuvarlak kesitli bakır tel
resin or varnish-impregnated enameled round copper wire reçine veya vernikle emprenye edilmiş emay kaplı yuvarlak kesitli bakır tel
resin preimpregnated materials reçine ile önemprenye edilmiş malzemeler
resin resist reçine rezervesi
resin tank reçine tankı
resin-based undercoat reçine esaslı astar
resin-transfer molding reçine aktarımlı kalıplama
sand-epoxy resin mixture kumlu yapay reçine karışımı
self-extinguishing resin kendinden yok olan reçine
shear adhesion strength of reaction resin ceramic tile adhesives reaksiyon reçine seramik karo yapıştırıcılarının kayma yapışma mukavemeti
silicone resin silikon reçinesi
solventless resin çözücü içermeyen reçine
spurr's resin spurr reçinesi
synthetic resin yapay reçine
synthetic resin sentetik reçine
synthetic resin glue sentetik reçine yapıştırıcı
synthetic-resin adhesives yapay reçine yapıştırıcılar
thermoplastic resin plastik reçine
thermoplastic resin ısılyoğruk reçine
thermoplastic resin termoplastik reçine
unsaturated polyester impregnating resin doymamış poliester emprenye reçine
unsaturated polyester resin doymamış poliester reçine
unsaturated polyester-based impregnating resin doymamış poliester esaslı emprenye reçine
urea formaldehyde resin üre formaldehit reçinesi
vacuum assisted resin injection process vakum destekli reçine püskürtme süreci
vinyl chloride resin-based vinil klorür reçine esaslı
vinyl chloride thermoplastic resin vinil klorür termoplastik reçine
vinyl resin vinil reçinesi
xylene formaldehyde resin ksilen formaldehit reçinesi
Construction
sheet of glass fibre reinforced polyester resin cam elyaf takviyeli poliester reçine levha
Automotive
acrylic resin akrilik esaslı reçine
alkyd resin alkid
casting resin kalıp reçine
Aeronautic
allyl resin alil reçineleri
aniline formaldehyde resin anilin formaldehit reçinesi
Mining
fossil resin fosil reçine
Medical
ion exchanging resin iyon değiştirici reçine
resin-based dental filling material reçine esaslı diş dolgu maddesi
Dentistry
acrylic resin akrilik rezin
light-cured composite resin ışıkla sertleşen kompozit rezin
microwave polymerized acrylic resin mikrodalga enerjisi ile polimerize edilen akrilik rezin
resin-based filling material reçine bazlı dolgu malzemesi
resin-based pit and fissure sealants reçine esaslı pit ve fissur örtücüleri
resin-modified glass ionomer cements rezin modifiye cam ionomer simanlar
Food Engineering
surfaced with synthetic resin sentetik reçinelerle kaplanmış
Chemistry
acaroid resin akaroit reçinesi
acetal resin asetal reçinesi
acetone resin aseton reçinesi
acrylic resin akrilik sakız
acrylic resin akrilik reçine
acrylic resin-based varnish akrilik reçine esaslı vernik
alkyd resin alkit reçinesi
alkyd resin alkid reçinesi
allyl resin alil reçinesi
amino resin system amino reçine dizgesi
amino resin termoset amino reçineli ısılsertleşen
aminoalkyd resin-based aminoalkid reçine bazlı
base resin baz reçine
copolymer resin kopolimer reçine
extract resin ekstrakt reçinesi
fluorocarbon resin florokarbon reçine
formaldehyde resin formaldehit reçinesi
furan resin furan reçinesi
homopolymer resin homopolimer reçine
isophthalic fiberglass-polyester resin izoftalik camelyafpoliester recine
liquid epoxy resin sıvı epoksi reçine
liquid phenolic resin sıvı fenolik reçine
melamine-formaldehyde resin melamin formaldehit reçinesi
melamine-phenol resin melamin fenol reçinesi
modified alkyd resin modifiye alkid reçinesi
modified alkyd resin modifiye alkid reçine
phenolic resin ısıyla sertleşen bir reçine türü
phenolic resin fenolik reçine
phenolic resin in the liquid state sıvı halde fenolik reçine
phenolic resin powder fenolik reçine tozu
phenoxy resin fenoksi reçinesi
phthalic resin-based ftalik reçine bazlı
phthalic resin-based varnish flatik reçine esaslı vernik
pine resin çamsakızı
polyester casting resin poliester döküm reçinesi
polyisocyanate resin poliizosiyanat reçine
polytetrafluoroethylene resin politetrafloroetilen reçine
polyvinyl chloride resin polivinil klorür reçine
resin content reçine içeriği
resin-based reactive compounds reçine esaslı reaktif bileşikler
styrene resin stiren reçinesi
synthetic resin adhesive sentetik reçineli yapıştırıcı
thermosetting resin ısıyla sertleşen reçine
unsaturated polyester resin doymamış poliester reçinesi
unsaturated polyester resin doymamış poliester reçine
vinyl chloride resin-based vinil klorür reçine bazlı
vinyl chloride resin-based vinil klorür reçine esaslı
vinyl chloride resin-based undercoat paint vinil klorür reçine esaslı astar boya
vinyl resin vinil reçinesi
white resin çamsakızı
Botanic
resin canal reçine kanalı
resin duct reçine kanalı
Apiculture
bee resin arı reçinesi
Forestry
pine resin çam reçinesi
Environment
resin kit reçine kiti
Geography
ix resin ix reçine