semi - Turkish English Dictionary
History
Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "semi" in Turkish English Dictionary : 8 result(s)

English Turkish
General
semi n. tır kamyonu
semi n. tır
semi n. yarım
Trade/Economic
semi yarım
Aeronautic
semi kısmen
Medical
semi semi
Food Engineering
semi yarı
British Slang
semi yarı erekte

Meanings of "semi" in English Turkish Dictionary : 1 result(s)

Turkish English
Medical
semi semi

Meanings of "semi" with other terms in English Turkish Dictionary : 150 result(s)

English Turkish
General
semi batch reactor n. yarı kesikli tepkime kazanı
semi major axes n. x ekseni
semi-basement n. kısmen zeminin altında bulunan bina katı
semi-finalist n. yarı finalist
semi-god n. yarı tanrı
semi-precious stone n. yarı değerli taş
semi-vegetarian n. haftanın en az 3 günü et yemeyen yarı vejeteryan
semi-vegetarianism n. yarı vejeteryanlık
semi rural adj. yarı kırsal
semi-adult adj. yarı yetişkin
semi-annual adj. yılda iki kez olan
semi-annual adj. yarıyıllık
semi-annual adj. yılda iki kere olan
semi-autonomous adj. yarı-özerk
semi-clad adj. yarı örtülü
semi-detached adj. yarı müstakil
semi-finished adj. son üretim aşamasındaki
semi-finishing adj. son üretim aşamasındaki
semi-greedy adj. yarı açgözlü
semi-idiosyncratic adj. yarı kendine özgü
semi-lustrous adj. yarı parlak
semi-public adj. yari halka açık
semi-selective adj. yarı seçmeli/seçici/seçimli
semi-structured adj. yarı yapılı
semi-urban adj. yarı kentsel
semi-annually adv. senede iki kez
semi-annually adv. yılda iki kez
semi-annually adv. senede iki kere
semi-weekly adv. haftada 2 kere
semi-weekly adv. haftada 2 kez
semi-weekly adv. haftada iki kez
semi- pref. ayrı
Trade/Economic
semi annual altı aylık
semi finished goods yarı mamuller
semi fixed exchange rate yarı sabit döviz kuru
semi jobber hem toptancıya hem de perakendeciye satış yapan distribütör
semi variable cost yarı değişken maliyet
semi-centralized yan merkezileştirilmiş
semi-finished goods yarı mamüller
semi-finished goods yarı işlenmiş mallar
semi-finished goods warehouse yarı mamul deposu
semi-manufactured yarı mamul
semi-skilled labor yarı kalifiye işçi
semi-subsistence yarı geçimlik
Politics
semi-colonized yarı sömürge
semi-fiscal transaction yarı mali işlem
semi-presidential system yarı başkanlık sistemi
Technical
arc semi circular yan daire kemer
device operating the semi-trailer coupling-pin key aküplöman tespit tertibatı
hose reels with semi-rigid hose yarı sert hortumlu hortum makaraları
leaded semi-red brass kurşunlu yarı-kızıl pirinç
metallic semi-finished products metalik yarı mamul ürünler
semi (transparent photocathode yarı geçirgen foto katot
semi [transparent photocathode yarı geçirgen foto katot
semi automatic yarı otomatik
semi balanced rudder yarı dengeli dümen
semi rotary hand pump kurbağacık tulumba
semi round yarı yuvarlak
semi-annual yarıyıllık
semi-automatic yarı otomatik
semi-automation yarı otomasyon
semi-built crankshaft yarı yapılı krank-şaft
semi-closed cycle yarı kapalı çevrim
semi-confining yarı geçirimli
semi-controlled mosaic yarı kontrollü mozaik
semi-crystal yarıkristal
semi-crystalline polymers yarı kristal polimerler
semi-direct firing system with vapour separator buhar separatörlü yarı direkt yakma sistemi
semi-felt raising machine yarı keçeleştirme şardon makinesi
semi-finished yarı mamul
semi-finished thermoplastic products yarı-mamul termoplastik malzemeler
semi-finished thermoplastic products yarı-mamul termoplastik ürünler
semi-killed steel yarı ölü çelik
semi-logarithmic scale yarı logaritmik ölçek
semi-matte glaze yarımat sır
semi-mechanised arc welding yarı-mekanize ark kaynağı
semi-outdoor plant yarı açık-hava tesisi
semi-permanent connection yarıkalıcı bağlantı
semi-permeable yarı permeabl
semi-permeable material yarı geçirimli malzeme
semi-pervious yarı geçirimli
semi-pervious material yarı permeabl malzeme
semi-range yarı-aralık
semi-reverberant field yarı çınlamalı alan
semi-rigid coaxial cable assemblies yarı rijit koaksiyal kablo donanımları
semi-rigid hose yarı sert hortum
semi-rigid hoses yarı sert hortumlar
semi-rigid polyvinylidene fluoride sleeve yarı-rijit poliviniliden florür manşon
semi-siccative oil yarı kuruyan yağ
semi-silica sömi silika
semi-steel yarı çelik
semi-tight tube yarı sıkı tüp
semi-traffic-actuated signal yarı trafik uyarmalı sinyal
semi-trailer yarı römork
semi-trailer fifth wheel coupling pin yarı römork beşinci tekerlek bağlantı pimi
Computer
semi-block yarım öbek
semi-bold yarı koyu
semi-transparent yarı-saydam
Informatics
semi-permanent connection yarı kalıcı bağlantı
Textile
semi -chrome leather yarı kromlu deri
Construction
semi monocoque kısmi takviyeli
semi-detached yarı müstakil
semi-portal bridge crane yarı portal köprülü vinç
semi-rigid support behavior yarı-rijit mesnet davranışı
Lighting
semi-direct lighting yarı dolaysız aydınlatma
Automotive
clutch semi-centrifugal release fingers kavrama yarı santrifüj serbest bırakma parmakları
semi groove yarım kanal
semi-automatic transmission yarı otomatik transmisyon
semi-trailer fifth wheel kingpin yarı römork beşinci tekerlek pimi
Medical
semi fluid yarı akışkan
semi solid yarı katı
semi solid mass yarı katı kütle
semi-drowning yarı boğulma
semi-quantitatively semikantitatif olarak
Food Engineering
semi batch process yarı kesikli süreç
semi-batch yarı kesikli
Math
4-dimensional semi-riemannian manifold 4-boyutlu semi-riemann manifoldu
semi-axis yarı eksen
semi-symmetric connection yarı simetrik konneksiyon
semi-symmetric connection semi-simetrik konneksiyon
semi-symmetric metric f connection space semi-simetrik metrik f-konneksiyonlu uzay
space with semi-symmetric metric connection semi-simetrik metrik konneksiyonlu uzay
Statistics
mean semi-squared difference ortalama yarı kare farkı
method of semi-averages yarı ortalamalar yöntemi
semi average method yarı ortalama yöntemi
semi logarithmic chart yarı logaritmik grafik
semi-interquartile range yarı-çeyrek açıklık
semi-stationary process yarı-durağan süreç
Chemistry
semi-coking process yarı-koklaştırma prosesi
Marine Biology
semi-diadromous yarı diadrom
Botanic
semi-shrub otsu çalı
Agriculture
semi fat sheep yarım yağlı koyun
semi subsistence farming yarı geçimlik çiftçilik
semi-mounted trailer yarı asılır römork
Linguistics
semi reduplication yarı ikileme
semi vowel yarı ünlü
semi-vowel yarı ünlü
Environment
semi-continuous activated sludge method yarı sürekli aktif çamur yöntemi
Meteorology
semi-arid climate yarı kurak iklim
semi-permanent pressure systems yarı durağan basınç sistemleri
Geology
semi-infinite sandy slope yarı sonsuz kumlu şev
Military
semi automatic ground environment yarı otomatik kara işlem tesisleri
semi-active homing guidance yarı aktif homing güdümü
semi-armour piercing bomb yarı zırh delici bomba
semi-automatic data-handling equipment for the early warning system erken ikaz sistemi yarı otomatik bilgi işlem teçhizatı
semi-automatic weapon yarı otomatik silah
semi-improved area yarı ıslah edilmiş depolama sahası
semi-mobile unit yarı seyyar birlik
semi-monthly intelligence digests on beş günlük istihbarat raporları
Sport
semi final yarı final